FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG! Pressemeddelelse om demonstrationer tor. d. 28.10.

Situationen er dybt alvorlig i den offentlige sundheds-og velfærdssektor

Som offentligt ansatte er vi nødt til at gøre konsekvenserne synlige, sige fra, protestere og aktionere. Sygeplejerskerne står langt fra alene i deres flere måneder lange strejke og aktioner. For solidariteten er stor.  En bevægelse blandt andre grupper af offentligt ansatte: Sosuhjælpere, Sosuassistenter, jordemødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere m.fl. vokser frem i en fælles sag på tværs af fag.

Vi opfordrer alle, der ønsker et ordentligt offentligt sundhedsvæsen og velfærdsektor, alle der ønsker et reelt løft på arbejds- og lønforhold, alle der ønsker ligeløn til at slutte op om kravene:

Pengene på bordet nu til at sikre nok ansatte til at klare opgaverne – sikre højere og ligeløn nu – sikre bedre arbejdsforhold.

Vi opfordrer alle til at være med d. 28.10. Kl 16. OBS I Århus kl 18.

I København på Rådhuspladsen

I Århus: Skejby Sygehus afd. G

I Odense på Banegårdspladsen

Arrangeret af en bred gruppe af sosu-assistenter, sosu-hjælpere, sygeplejersker, pædagoger og mange flere.

En opfølgning af demonstrationerne den 24.9.

GRUNDLAG FOR DEMONSTRATION

Vi kræver handling og penge til at redde den offentlige sundheds-og velfærdssektor nu!

FÆLLES SAG PÅ TVÆRS AF FAG!

Situationen er dybt alvorlig i den offentlige sundheds-og velfærdssektor. Den bløder. Den drænes. Den forringes. Fagligt dygtigt og ansvarsfuldt personale har i årevis forsøgt at fylde hullerne ud og få det til at fungere. Nu går det ikke længere. Skiftende regeringers nedskæringer og reform amok har udhulet forholdene for ansatte og brugere, hvad enten de er patienter, plejehjemsbeboere, fødende eller børn.

Den udvikling må stoppes nu.

Som offentligt ansatte er vi nødt til at gøre konsekvenserne synlige, sige fra, protestere og aktionere. Sygeplejerskerne står langt fra alene i deres flere måneder lange strejke og aktioner. På trods af at de er blevet mødt med regeringsindgreb og domme i Arbejdsretten. For solidariteten er stor.  En bevægelse blandt andre grupper af offentligt ansatte: SOSU’er, jordemødre, pædagoger, lærere, socialrådgivere m.fl. vokser frem i en fælles sag på tværs af fag.

Det er det voksende fællesskabs styrke, der kan skabe den nødvendige forandring. Det er os på gulvet, hvad enten vi er ansatte eller brugere, der nu må handle sammen. For arbejdsgiverne og politikerne gør det ikke for os.

De har kendt denne situation længe. Udbrændte ansatte, mangel på uddannet personale, stress og folk, der flygter fra fagene. Men de nægter at sikre ordentlige løn-og arbejdsforhold for de ansatte.  Regeringsindgrebets alt for snævre rammer og syltekrukker til ligeløn må brydes. Regionernes forslag, overarbejdspenge til nogle grupper, afvises som det det er – valgflæsk og forsøg på at splitte.

Derfor opfordrer vi nu alle, der ønsker et ordentligt offentligt sundhedsvæsen og velfærdsektor, alle der ønsker et reelt løft på arbejds- og lønforhold, alle der ønsker ligeløn til at slutte op om kravene:

Pengene på bordet nu til at sikre nok ansatte til at klare opgaverne døgnet rundt – sikre højere og ligeløn nu – sikre bedre arbejdsforhold.

Vi opfordrer alle til at være med d. 28.10. for at vise at vi mener det alvorligt for at redde en offentlig sundheds-og velfærdssektor.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater