Tvangsstop for elevoptag er et frontalangreb på arbejderungdommen

Den socialdemokratiske undervisningsminister har sammen med bl.a. Enhedslisten gennemtrumfet, at 6 skoler næste år ikke må optage elever. I Århus handler det bla. om Viby Gymnasium. Et stop for elevoptag der gennemtvinges med argumentation om at forældrenes indkomst er for lav, og skolen har det svært i konkurrencen om at tiltrække flest elever. Det lyder nøjagtig lige så absurd og vanvittigt som det er. Problemer med ulighed kan ikke løses ved kapitalistisk konkurrence om elever, eller gennem statsmagtens strafferegime mod skoler hvor de studerende har ufaglærte forældre. Hvad pokker har de politikere gang i?

Af Arbejderpartiet Kommunisterne (APK) i Århus

Under corona nedlukningen gennemførte eleverne på Viby Gymnasium i Århus en happening, hvor de tog på café, for at modtage undervisning. På caféerne nede i midtbyen havde man nemlig åbent, mens gymnasiet var tvangslukket. Tre gange oplevede eleverne under coronarestriktionerne, at de blev særligt ramt fordi de lå i Søndervangskvarteret i Ravnsbjerg sogn.

Der var ikke en eneste videnskabelig eller saglig grund til at Bilka, cafelivet, eller Tivoli kunne holde åbnet, mens de studerende skulle spærres inde og klare sig med hjemmeundervisning. Men det gav et skoleeksempel på at profit styrer alting. Og den lærdom kan man godt tage med sig, når man skal forstå beslutningen om at lukke ned for optag på 6 gymnasier i udsatte områder.

Profit tankegangen er nemlig lige præcis det bærende princip bag den taxameterordning, der skal skabe indbyrdes konkurrence om eleverne mellem storbyens uddannelser. Konkurrence der i sidste ende vil slå nogle skoler ihjel, som var det virksomheder der går bankerot. Så fuck den forstad eller det lille bysamfund der ikke længere har et gymnasium eller en skole.

Har vi lært noget af miljøkatastrofer og klimakrisen, så er det at markedskræfter ikke kun er blinde og dumme, de slår også den jord ihjel som vi alle sammen skal leve på. Når virksomhederne i dag råber de mangler arbejdskraft, så er det netop fordi de aldrig har forstået at det tager tid i velfungerende børnehaver, og skoler og samfund før børn blive unge og voksne, der er klar til at tage en uddannelse og et arbejde. De samme virksomheder har tværtimod krævet skattelettelser, centraliseringer og nedskæringer i ét væk og kvalt alt der spirer og gror.

Folketingets regnemaskine ser alene børn og unge som en udgift og ser ikke fremtidens buschauffører, sygeplejersker og håndværkere. Det er som om de tror at arbejdere er nogle man kan trække i en automat i Rumænien, uden omtanke, uden samfundssind. Det er fuldstændig rav ruskende vanvittigt, og tegn på et system der ikke er bæredygtigt.

Det er samme tankegods der hersker, når gymnasier tvinges til at lukke ned fordi eleverne har fattige forældre, som når man river folks hjem ned fordi de er fattige, eller fordi en procentdel måske har flygtningebaggrund. Ingen er blevet rigere af at blive pisket rundt. Tværtimod. Den slags beslutninger bider sig selv i halen.

En skole der har mange studerende med fattige forældre, får ikke flere velhavende ind ved at man lukker for optaget. Men det er i det hele taget også en helt absurd måde at rejse problemet på. Som om det er forældrene eller de unges egen skyld. Som om de andre elever nu skal lægge bestemte grupper for had, som tydeligvis ikke er ønsket. Og havde man ikke fattet politikernes slet skjulte hadefulde omtale af landets mindretal, så kan man jo lære det på egen krop ved at ens kvarter bliver jævnet med jorden eller fordi ens skole får en kollektiv straf. Hvad er det magthaverne egentlig vil med deres del og hersk politik. Det er det rigtige spørgsmål.

Svaret er, at splittelses dagsordenen må smides ud til fordel for sammenhold og solidaritet. Det er fællesskabets styrke der kan få bremset nye nedskæringer og nedrivninger.

Mens Statsministeren fabler om at Danmark er en ”dygtig nation, der skal kunne mere”, så må det kræves at man først og fremmest starter med at løse alt det der ikke fungerer, og afskaffer den ekstreme ulighed og uligeløn og ulige adgang til uddannelse.

Når statsministeren fabler om at nationens kultur er vigtigt, så skal vi kræve, at vi først og fremmest skal have noget at leve af. Ordentligt og rigtigt arbejde, og ikke alle mulige nytteløse nyttejobs og sociale dumpingordninger, der fastholder folk på overførselsindkomster, uden for demokratisk indflydelse.

Problemer med ulighed kan ikke løses ved kapitalistisk konkurrence om elever, eller gennem statsmagtens strafferegime mod skoler hvor de studerende har arbejdsløse eller ufaglærte forældre. Fingrene væk fra vores kvarter. Nej til skolelukninger og nedrivninger.

Note

Partierne bag elevfordelingsaftalen blev i denne uge enige om, hvilke 6 skoler der ikke må optage elever til næste årgang. Et såkaldt midlertidigt stop for optag i skoleåret 2022/23.

Aftalen om er indgået mellem regeringen, Enhedslisten, SF, De Radikale, Alternativet, Kristendemokraterne, og Dansk Folkeparti.

De 6 skoler det ikke bliver muligt at søge ind på som almen student (stx) er Viby Gymnasium, Tilst Gymnasium, Ishøj Gymnasium, Høje Taastrup Gymnasium, Herlev Gymnasium, og Hvidovre Gymnasium. De seks gymnasier har alle en såkaldt ”skæv” elevsammensætning og et faldende ansøgertal. Tiltaget skal ifølge politikerne give gymnasierne ”en ny start”.

Læs omtale i gymnasieskolen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne