Lønstrukturkomité: Syltekrukken er gjort klar til OK24

Løftet om en Lønstrukturkomité var det eneste Grete Christensen, DSR havde med sig, da hun efter sygeplejerskernes første NEJ til overenskomsten endnu engang anbefalede et ja til det ’nye’ resultat. Løn var der intet af. Denne gang sagde et kæmpe flertal Nej – Nej til det, der klart blev betragtet som en indholdsløs syltekrukke. Og det var den syltekrukke regeringen brugte til at lukke strejken ned. Nu er komitéen nedsat – massivt besat med statens og fagtoppens repræsentanter.

Her sidder hovedforhandlerne for det offentlige område Mona Strib – FOA, Grete Christensen – Dansk Sygeplejeråd og Lizette Risgaard, FH’s formand. Man kender deres synspunkter og deres resultater. De skal forestille at repræsentere sygeplejersker, sosuassistenter og -hjælpere, jordemødre og alle de andre underbetalte grupper og alle deres uindfriede krav.

Det er fuldstændigt absurd! Alle som én er komiteens medlemmer fortalere for at acceptere statens og regeringens snævre lønramme, hvor en faggruppe kun kan få fremgang ved at tage fra en anden. Folk, der som Mona Strib anklager strejkende sygeplejersker for at være usolidariske, fordi de slås for bedre vilkår.

Desuden deltager arbejdsgiverne massivt med repræsentanter og økonomer. Der er repræsentanter for Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, KL og Danske Regioner.

Ligelønsbevægelsen #Slutmed1969 påpeger i et opslag, hvordan sammensætningen i komitéen udelukker en række velfærdsfag og fastholder OK-strukturen og magten. De skriver bl.a.:

– Der har ikke været nogen nytænkning i forhold til besætning af pladser. Det er udelukkende de største fagforeninger, der er repræsenteret ved at have kopieret den nuværende besætning af poster i overenskomstsystemet til lønstrukturkomitéen.

Vi er opmærksomme på at de 5 udpegede FH komitémedlemmer skal repræsentere FH-fagbevægelsens samlede interesser, men vi savner en direkte stemme fra flere og også de mindre fag. Se opslaget her

Udskyde og nedlægge kampen

For regeringen og fagtoppen er der intet der haster. Som sygeplejerskerne har slået fast, skal der tages alvorligt fat straks på at finde løsninger på de alarmerende problemer, hvor det offentlige sundhedsvæsen er ved at bryde sammen og mangler titusindvis af ansatte, alene ifht de nuværende normeringer.

Men komiteen skal blot analysere situationen – og udkomme med en rapport inden udgangen ad 2022.

”Konklusionerne skal tage hensyn til, at løn og andre ansættelsesvilkår i den offentlige sektor fastsættes ved kollektive overenskomster og aftaler, der indgås mellem de respektive arbejdstager- og arbejdsgiverorganisationer.”. Der ligger således ikke nogen penge bag, ingen løsninger – det drejer sig om forberedelse til OK24 og om at udskyde.

Regeringen har været fremme med ytringer om ændringer af ’den danske model’ på det offentlige område. Ændringer der kan forventes at stramme grebet endnu hårdere, og gøre diktaterne fra oven endnu mere nagelfaste end de er nu – måske fjerne retten til urafstemninger, som i Sverige, eller andet. At gøre beslutningen om strejke endnu mere umulig, så regeringen fremover kan undgå de afslørende indgreb i en fuldt ‘lovlig’ konflikt.

De forbereder sig på at stramme grebet om OK24. Den overenskomstkamp, som faglige ledere bruger til at lægge en dyne henover den stærke mobilisering der lige nu kommer til udtryk i den offentlige velfærdssektor, med sygeplejerskerne i spidsen. ”Vent bare til 2024 – så skal I se kamp fra vores side”, lyder det fra fagtoppen.

Men den illusion er bristet hos rigtig mange. Sygeplejerskerne punktstrejker i et landsdækkende sammenhold og mange andre grupper er dybt frustrerede og rasende over forholdene og det kommer ud nu.

Alle erfaringer siger, at der ikke kommer nogen kamp fra toppen, der er trepartsaftaler mellem dem og arbejdsgiver/regering om nul’løsninger’. Parter, der ser roligt til, mens det offentlige velfærdsområde bryder sammen og løbende bliver udstykket i private parceller.

Fagtoppen har deres på det tørre, med direktørlønninger, bestyrelsesben og kammeratligt samarbejde med arbejdsgiverne. Det er ikke dem der står i problemerne, og deres engagement er kun spil for galleriet.

Ud fra erkendelsen af, at forhandlerne hverken forhandler eller kæmper for medlemmerne er der ingen grund til at læne sig tilbage og vente på OK24. Det er da også den tendens vi ser. Sygeplejerskerne har vist vejen, de har organiseret en opposition og står nu så stærkt, at de i ugevis har kunnet fastholde deres aktioner mod regeringsindgrebet og fastholder kravet om reelle løsninger, der kan skabe ordentlige forhold og stoppe sygeplejerskeflugten.

Se
Lønstrukturkomité nedsat
Pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater