Kommunistisk Politik Digital 12 – 2022 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 12 – 2022NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 22-23/2022

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Tag med på APK’s Sommerlejr! 21. – 24. juli i Odsherred
Til alle læsere af KPnet, venner af APK og alle andre interesserede:
Tag med på Den Røde Sommerlejr!
Torsdag 21. juli til søndag 24. juli

Arbejderklassens modstand mod regeringens, EU’s og NATO’s krigspolitik må styrkes
I ly af den inter-imperialistiske krig i Ukraine øges militariseringen og USA/NATO’s og EU’s indflydelse voldsomt i de nordiske lande. Det sker i en atmosfære af frygt og usikkerhed som krigen i Ukraine og krigspropagandaen 24/7 har skabt.
Det danske ja ved folkeafstemningen til at fjerne det tidligere Nej til deltagelse i EU’s militære proces (såkaldt forsvarssamarbejde) var et flertal af de afgivne stemmer, men under halvdelen af de stemmeberettigede. Ja’et er ikke en opbakning til EU-imperialismens krig og militære opbygning. Det blev af det politiske etablissement, toppen af erhvervslivet og fagburokratiet, statslige og private medier gjort til et spørgsmål om for eller imod Putin.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

The struggle of the working class against the war policy of the government, against the EU and NATO must be strengthened

For revolution og socialisme – CIPOML
Sluterklæring fra CIPOML, Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer fra sit nyligt afholdte fællesmøde i Santo Domingo, Den Dominikanske Republik hvor APK, Arbejderpartiet Kommunisterne deltog.

Resolution om NATO-topmøde i Madrid
NATO er i dag en gigantisk krigsmaskine med sit budget på milliarder af kroner og tusindvis af stærke militær styrker, med sine hundredvis af nukleare, kemiske, biologiske og konventionelle våben på snesevis af militærbaser, der er stationeret i forskellige lande. Det indsætter sine militære styrker fra Arktis til Afrika og fra Vesteuropa til Indo Stillehavsområdet. NATO er en reel fare for freden og sikkerheden for alle verdens befolkninger. Det er en stærk faktor for reaktion og krig.
Vi, CIPOML, opfordrer arbejderne, ungdommen, kvinderne, og folkene til at deltage i anti-krigs- og anti-NATO-mobiliseringer over hele verden i anledning af Madrid-topmødet.
Sammen med arbejderne og folket i alle lande siger vi: “Stop krigen nu!”.

The struggle of the working class against the war policy of the government, against the EU and NATO must be strengthened
Under the guise of the inter-imperialist war in Ukraine, militarization and the influence of the US/NATO and the EU are dramatically increasing in the Nordic countries. This is taking place in an atmosphere of fear and uncertainty that the war in Ukraine and the 24/7 war propaganda have created.
By Workers’ Communist Party, APK, Denmark

STOP IMPERIALISTERNES KRIG! – NEJ TIL OPRUSTNING

Rigsmøde Danmark – Island – Færøerne: For militær overvågning af Arktis og sikring af USA
Statsministeren, forsvarsministeren og udenrigsministeren har været på oprustningstur til Færøerne og Island og afholdt rigsmøde med Færøernes landsstyre og Grønlands Naalakkersuisut. Den “arktiske kapacitetspakke” skal udmøntes i konkrete overvågningsplaner og yderligere militarisering skal boostes med krigen i Ukraine som murbrækker.

Det norske Storting åbner militærbaser for USA
Stortinget i Norge har med et smalt flertal besluttet, at give USA fri råderet over fire militære baser. Det betyder fuld ret for USA til at indsætte våben og tropper i landet og fuld myndighed over baserne. Det danske folketing ønsker en lignende aftale, der gør Danmark til en fremskudt base for USA. Det er brandfarligt og øger krigsfaren, det gør Norge og Danmark til bombemål.

Nej til amerikanske baser i Norden
I strid med den norske grundlov vedtager Stortinget i dag en aftale med USA om retten til at have militære baser i Norge og er blevet mødt med protester siden planen blev kendt. Den danske regering har længe forhandlet en tilsvarende aftale, der afgiver suverænitet til en fremmed magt og flytter en kommende krig direkte ind på dansk jord. D. 2. juni blev der demonstreret foran Stortinget i Oslo.

FRA STEM NEJ – KAMPAGNEN

Styrk EU-modstanden – ud af EU
Mange aktivister fra Folkebevægelsen mod EU, fra Tid til Fred, fra Arbejderpartiet Kommunisterne og andre har været på gaden de sidste 2 måneder, men i TV, radio, aviser var Nej-siden næsten ikke-eksisterende. Fx fik Folkebevægelsen mod EU ikke en plads i debatterne på TV. Dette ja skulle tvinges igennem med alle midler.

#stemNEJ-billeder fra KPnet facebook
Gennem hele valgkampen har KPnet bragt argumenter for et NEJ 1. juni – også i billedform – her maj måneds citater og pointer for #stemNEJ

Stem Nej den 1. juni – Hold fast i forsvarsforbeholdet
Tid til fred – Aktiv mod krig havde inviteret til “Fredscafé om forsvarsforbeholdet” i søndags. Et godt arrangement og en modvægt til mainstream-mediernes massive ja-propaganda. Det 21 meter lange banner med opfordringen til at stemme nej den 1. juni bød deltagerne velkommen.

Monopolernes militærunion – Arbejderklassen betaler
Ja-partierne har længe hævdet at omkostningerne ved afskaffelsen af forsvarsforbeholdet og den fulde integration og deltagelse i EU’s kampgrupper var små og lå på omkring 20-30 mio. – Nu viser det sig at Sverige omkostninger hertil har oversteget 4 milliarder danske kroner.

EU fremmer krig og våbenproduktion – NEJ til EU’s militære union!
Det er EU’s funktion at være statsapparat for Europas monopolkapital. Det vil sige, at bruge alle midler til at sikre råstoffer, markeder, indflydelse, magt til fordel for disse kapitalinteresser. Det betyder også at sætte væbnet magt bag disse interesser. Og aktuelt gives der et kæmpe boost både til våbenindustrien i EU og til at styrke EU som imperialistisk magt, krigsparat og rustet til tænderne. Det drejer sig om forberedelse til krig og det drejer sig om profit til våbenproducenterne og til dødens købmænd, der videresælger disse våben. Til de europæiske lande, til Rusland, til Saudi-Arabien osv.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Aftale med kommunerne: Pengene er reserveret til krig og oprustning
Et absolut nedskæringsbudget er lagt ud til kommunerne for 2023. Helt officielt en ’kriseaftale’. Men krisen er skabt af S-regeringen selv. Militærbudgettet vil blive hævet med mindst 18 mia. om året og andre milliarder er kastet som benzin på bålet i Ukraine i form af våben i stedet for at arbejde på at stoppe krigen.

EU-mindsteløn vedtaget – endnu et redskab til løndumping
EU har udvidet deres diktater til også at gælde lønforhold, og en EU-mindsteløn er nu besluttet. En lav løn fastsat gennem EU-lovgivning vil ramme alle arbejdere i hele EU, og sænke niveauet for arbejdsløshedsdagpenge og andre ydelser. Den vil presse lønnen ned for alle, også selvom man er på overenskomst. EU er løndumping sat i system – derfor UD AF EU!

Kommunen og boligforeningerne forærer grunde fra Vollsmose til dyre penthouseboliger
1000 almene boliger i Vollsmose er ved at blive revet ned og grundene foræres nu væk til byggeri af dyre penthouselejligheder. Oprørte beboere fra Vollsmose demonstrerede fredag udenfor boligforeningen Civikas og Odense kommunes pressemøde.

Nej til salg af 260 familieboliger i Mjølnerparken
Ghettoloven er en lov for privatisering af almene boliger. Den 2. juni 2022 skal Borgerrepræsentationen i København tage stilling til godkendelse af bortsalg af 260 gode billige familieboliger i Mjølnerparken i København N.
Vi bringer her en pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken

Demonstration ved Fynsværket: “Det er social dumping, og det vil vi ikke finde os i”
Tirsdag morgen og formiddag samledes stilladsarbejdere fra hele landet foran Fjernvarme Fyn i Odense for at protestere mod et polsk stilladsfirma, der arbejder på værket og som benytter underbetalte arbejdere.
– Det er social dumping, og det vil vi ikke finde os i. Vi har ikke noget imod udenlandske arbejdere, men de skal have samme løn og arbejdsforhold som os. Derfor er vi gået i aktion i dag, siger formanden for Stilladsklubben på Fyn, Kris Østerdal til KPnet.

Demonstration mod social dumping ved Fynsværket i Odense
Stilladsklubben på Fyn inviterede til tværfaglig demonstration tirsdag den 31. maj. Der skulle siges fra overfor uorganiserede firmaer, social dumping på endnu et kommunalt byggeri, arbejde udført i strid med dansk arbejdsmiljølovgivning og samtidigt tydeligt fortæller Odense kommune, at vi er stærkt utilfredse med social dumping på på dette kommunale byggeri, ejet af Odense Kommune!

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Overskuddet eksploderer – Reallønnen falder – Lad os stoppe lønrøveriet!
At overskuddet eksploderer for storkapitalen mens reallønnen falder for arbejdere og arbejdende er ikke kun et tysk fænomen. Det gælder for Danmark,  Europa og globalt hvor alle kapitalismens krise forhold udnyttes til stadig større profit for de største virksomheder i ly af pandemi, økonomisk krise og krig. Et økonomisk kapitalistisk system der betyder en aktuel voldsom stigende inflation, hvor uligheden når nye højder og kalder aktuelt på øget modstand og lønkamp.

Colombia: Højrefløjen taber første runde i præsidentvalget
Første runde i Colombias præsidentvalg resulterede i et historisk nederlag for landets reaktionære regime. Med støtte fra 40,9 procent af stemmerne vandt Gustavo Petro og hans vicepræsidentkandidat Francia Márquez en vigtig milepæl. For første gang skal Venstrefløjen dyste i anden runde, der er planlagt til den 19. juni, med en reel mulighed for at vinde.

Global aktionsdag: Demonstration d. 11. juni mod Tyrkiets krig i Nordsyrien og Nordirak
Siden 14. april 2022 har den tyrkiske regering ført en militær kampagne rettet mod området Bashur (irakisk Kurdistan), med det mål at ramme den Kurdiske Befrielsesbevægelser (PKKs) styrker, og samtidigt cementere sin plan om at besætte kurdiske områder og annektere dem i den nuværende tyrkiske republik.

Unge i Ecuador på gaden til forsvar for uddannelse
Den 9. juni går gymnasieelever og universitetsstuderende på gaden i Ecuador mod regeringens uddannelsespolitik og til forsvar for kvalitetsuddannelse, for alle.
Læs her om elevernes og de studerendes krav.

Kapitalisme er garanti for nedskæringer
Podcast fra Oktober Radio: Det går super godt for økonomien i Danmark, derfor skal en ny ”ansvarlig økonomiaftale” bremse de offentlige udgifter i kommuner og regioner, fortalte Den Socialdemokratiske Finansminister i denne uge. Væk er alle valgløfter, men der er een garanti der er helt sikker: det er at uanset om der er opsving eller krise i kapitalismen, så skal der skal skæres ned, holdes tilbage, dæmpe lønstigninger, og øge “arbejdsudbuddet” af hensyn til kapitalens profitter. Derfor er kapitalisme garanti for nedskæringer på de fattige og sundhed og skoler. Så millionærernes paradis kan forsætte. Denne uges podcast fra Oktober Radio kommer ind på at løsningen på kapitalens ulykker rent faktisk findes, den kaldes socialisme og starter med en revolution der fjerne den private ejendomsret til produktionsmidlerne.

NEJ – digt af Deniz Kiy
Med tilladelse fra forfatteren bringer vi digtet – NEJ – som tidligere har været trykt i Politiken.

Evelyn Mittmann og Jørgen Buch – Retrospektiv udstilling.
Helligaandshuset på Strøget

KPnet Blogs

Hvorfor give slip på retten til at sige NEJ til dansk krigsdeltagelse
TV2 hævder, at de andre EU-nationer stort set er ligeglade med, hvorvidt afstemningen om forsvarsforbeholdet ender i et dansk Ja eller Nej – imens Mette Mafia Frederiksen hævder at det mest af alt handler om signalværdien, som Danmark sender ud.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne