Styrk EU-modstanden – ud af EU

Mange aktivister fra Folkebevægelsen mod EU, fra Tid til Fred, fra Arbejderpartiet Kommunisterne og andre har været på gaden de sidste 2 måneder, men i TV, radio, aviser var Nej-siden næsten ikke-eksisterende. Fx fik Folkebevægelsen mod EU ikke en plads i debatterne på TV. Dette ja skulle tvinges igennem med alle midler.

Danmarks EU-begejstrede politikere førte fra start til slut en løgnagtig valgkamp. De har påstået, at deltagelse i EU-militæret vil give tryghed og sikkerhed. Mens de har skjult kendsgerningerne om at EU-missioner er imperialistisk indblanding i andre landes forhold politisk, økonomisk og militært.

Den borgerlige del af nej-siden har til gengæld gjort valgkampen til en støtte til mere dansk militær og støtte til USA og NATO.

Enhedslisten har godt nok anbefalet et nej til deltagelse i EU’s militære union, men har i samme ombæring påstået, at man kan ændre EU indefra, og gøre storkapitalens redskab til et redskab for fred og grøn omstilling.

Kun APK og få andre politiske kræfter har åbent sagt Nej til oprustningen og krigsmagerne i både EU og NATO og i vores eget land.

At opstille folkeafstemningen som et valg mellem EU’s eller USA’s imperialisme er intet valg. Et ja kom dermed til at fremstå som det mindst dårlige valg midt i en krigstid, og EU blev ikke afsløret af nogen af de parlamentariske partier for det det er.

Stemmeprocenten var mange steder meget lav, hvilket viser, at et stort mindretal er blevet hjemme og det ikke mindst i de egne af Danmark hvor EU-modstanden er størst. I alt har mere end en tredjedel af befolkningen ikke stemt.

Vi ved fra diskussionerne på gaden, at for mange af dem som har stemt ja, har det været et meget tøvende ja. De overbeviste, begejstrede ja-stemmer er ikke flere end de har været tidligere.

I en stemning af frygt for krig blev et ja fremstillet som ja til sammenhold mellem lande der ønsker fred.

Fortsæt kampen

I disse år udvikles den militære del af EU hastigt, og det vil blive umuligt at skjule karakteren af storkapitalens unionsprojekt i takt med at EU tiltager sig mere og mere magt.

USA og EU har skjult deres egen rolle i den imperialistiske krig med Rusland om Ukraine og puster til en frygt for hvad Rusland kan finde på. Men heller ikke sandheden om krigen i Ukraine kan holdes skjult for evigt. Arbejderklassen kan ikke støtte den ene eller den anden imperialistmagt.

Ja-siden har pengene, de fleste af de store medier samt statens propagandaapparat. Og det er lykkedes at få banket græsrøddernes muligheder tilbage. Men borgerskabet er ikke sluppet af med unionsmodstanden, den lever i alle landene. Intet folk ønsker at opgive deres lands selvstændighed til unionsprojektet, derfor vil EU-modstanden styrkes, og kampen for Danmark ud af EU vil fortsætte ufortrødent.

Gå med i APK og vær med til at styrke kampen for at komme ud af begge imperialistiske sammenslutninger, EU og NATO.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne