Demonstration mod social dumping ved Fynsværket i Odense

Stilladsklubben på Fyn inviterede til tværfaglig demonstration i dag tirsdag den 31. maj. Der skulle siges fra overfor uorganiserede firmaer, social dumping på endnu et kommunalt byggeri, arbejde udført i strid med dansk arbejdsmiljølovgivning og samtidigt tydeligt fortæller Odense kommune, at vi er stærkt utilfredse med social dumping på på dette kommunale byggeri, ejet af Odense Kommune!
Vi har hørt fra kollegerne fra det polske firma, at lønningerne for en erfaren stilladsarbejder ligger på cirka 96 kroner i timen og en uerfaren går til cirka 75 kroner i timen, skriver stilladsarbejderne. Begge satser, ligger langt under lønnen for samme arbejde i samme område og væsentligt under overenskomstens mindstebetalingssats.
Stilladserne inde på værket bærer tydeligt præg af manglende uddannelse, trods der er tale om beregningskrævende stilladser. Kvaliteten af stilladserne ligger langt under kravene til stilladser i Danmark.

Her er en stribe billeder fra dagens markante manifestation:


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater