Det norske Storting åbner militærbaser for USA

Stortinget i Norge har med et smalt flertal besluttet, at give USA fri råderet over fire militære baser. Det betyder fuld ret for USA til at indsætte våben og tropper i landet og fuld myndighed over baserne. Det danske folketing ønsker en lignende aftale, der gør Danmark til en fremskudt base for USA. Det er brandfarligt og øger krigsfaren, det gør Norge og Danmark til bombemål.

Af E. Holemast

Med kun 14 stemmers forskel besluttede Stortinget fredag den 3. juni 2022 at afstå fire strategisk vigtige dele af norsk territorium til en fremmed magt – USA.

Ikke så meget som et komma er ændret i aftaleteksten, som Høyre-regeringen og tidligere forsvarsminister Frank Bakke-Jensen underskrev på i 2021. En ”opdateret juridisk ramme” skrevet af USA var et ufravigeligt amerikansk krav.

Den såkaldte tillægsaftale mellem Norge og USA om forsvarssamarbejde (SDCA) har en ”indledende varighed” på mindst ti år. De fire baseområder er specificeret i et særskilt bilag til aftalen. Dette bilag kan udvides til at omfatte nye områder gennem en skriftlig aftale mellem myndighederne i Norge og USA. Det kan formentlig ske uden at Stortinget inddrages, nu hvor samtykket og lovhjemmel allerede eksisterer.

Førsteret og uhindret adgang

USA vil fra nu af have ”uhindret adgang” til disse områder hvad angår personel, våben og soldater. Der er ingen begrænsninger af antal for de amerikanske styrker. USA håndhæver sin egen myndighed på baserne på Evenes, Sola, Rygge og i Ramlund. Artikel XII i SDCA indebærer også en overførsel fra Norge til USA af førsteretten til at retsforfølge ikke-tjenstlige handlinger begået af medlemmer af den amerikanske styrke, altså også kriminelle handlinger begået af amerikanske soldater uden for baseområderne.

Alt dette er ifølge regeringen og stortingsflertallet en ”mindre indgribende” myndighedsoverdragelse, et kreativt juridisk abracadabra til at træffe beslutninger efter grundlovens § 26.2 samtidig med, at man bryder grundlovens ufravigelige forudsætning om, at Norge er og skal være et udeleligt og umisteligt rige (grundloven § 1).

Kapitulation over for USA forøger krigsfaren

I princippet kan USA med aftalen i hånden landsætte flere bataljoner i Norge. Tyskland erobrede hovedstaden med et par tusinde mand i aprildagene 1940 – uden baser i forvejen. Faren for amerikansk besættelse som led i en forebyggende krig rykker nærmere. Selve baseatalen gør Norge langt mere udsat som bombemål ved en eventuel stormagtskonfrontation i nord. De, der tror, at baseaftalen beskytter Norge mod Rusland, lever i en fantasiverden. Russerne retter ikke færre, men flere raketter ind mod norske mål efter denne fatale Stortingsvedtagelse.

Godkendelsen af baseaftalen med USA gør den 3. juni 2022 til en af de mørkeste dage i Stortingets historie siden rigsdagsforhandlingerne i sommeren 1940.

Originalartkel på Revolusjon

Læs også

Nej til amerikanske baser i Norden
KPnet 3. juni 2022


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne