Nej til amerikanske baser i Norden

I strid med den norske grundlov vedtager Stortinget i dag en aftale med USA om retten til at have militære baser i Norge og er blevet mødt med protester siden planen blev kendt. Den danske regering har længe forhandlet en tilsvarende aftale, der afgiver suverænitet til en fremmed magt og flytter en kommende krig direkte ind på dansk jord. D. 2. juni blev der demonstreret foran Stortinget i Oslo.

Demonstration foran Stortinget 2. juni. Foto: Aksjon mot baseavtale med USA

Revolusjon, Norge opfordrede til at møde op til demonstration og skrev bl.a.:

– Aftalen formaliserer USA’s ret til at have militærbaser i Norge og er et åbent brud på Norges tidligere udtrykte basepolitik. Når en fremmed stat i fredstid får ret til at udøve ekstraterritorial jurisdiktion over væsentlige landområder, er dette åbenlyst i strid med grundlovens § 1 om, at ”Kongeriget Norge er et frit, selvstændigt, udeleligt rige”.

– I juni 2021 underskrev Solberg-regeringen en bilateral tillægsaftale mellem Norge og USA om etablering af fire amerikanske baser i Norge. De amerikanske baser kommer til at ligge i Rygge, Sola, Evenes og Ramsund flådebase. Den siddende regering støtter aftalen og Stortinget behandler sagen den 3. juni. Stortingsudvalget, der anbefaler godkendelse af selve aftalen, indrømmer, at ’Tillægsaftalen vil ændre den nuværende lovramme på en række centrale punkter. Den går længere end tidligere aftaler med at give amerikanske styrker rettigheder i Norge’.

– Regeringen – den tidligere og nuværende – hævder, at aftalen er ”mindre indgribende”, og at overdragelse af myndighed til USA derfor kan besluttes med simpelt flertal. Sandheden er, at Norge har ringe mulighed for at gribe ind over for amerikansk egenrådighed på baserne. Aftalen er i virkeligheden et brud på flere paragraffer i grundloven, der forbyder myndighedsoverdragelse af denne type.

Bred modstand fra fredsorganisationer, fagbevægelse og miljøorganisationer

En række organisationer er imod aftalen og støtter Aksjon mot baseavtalen. De påpeger bl.a. at baseaftalen

  • Er i strid med baseerklæringen af1949
  • Øger faren for brug af atomvåben, øger oprustning og spænding i vores områder
  • Kan åbne op for amerikanske brud på menneskerettigheder på norsk territorium
  • Svækker demokratiet og underminerer norsk suverænitet
  • Skader natur, miljø og klima

Det er en fælles nordisk kamp

Som APK understreger i dagens politiske udtalelse efter folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet må kampen mod både EU- og USA-imperialismen og den voldsomme militarisering i Norden intensiveres:

“Indenfor de seneste uger har den svenske og finske regering ansøgt om medlemskab af USA’s imperialistiske militæralliance NATO. Danmark, der er medlem af NATO og EU bliver nu også medlem af EU’s militære gren. Den norske regering er ved at underskrive en aftale med USA om amerikanske soldater på militærbaser i Norge. Den danske regering er på vej til at lave en tilsvarende aftale med USA.

Det er en farlig udvikling, der er med til at eskalere faren for krig. Norden har en strategisk betydning for kontrollen med Østersøen og havene ved Arktis i den øgede rivalisering mellem de imperialistiske stormagter USA, Rusland og Kina.”
Læs udtalelsen her Arbejderklassens modstand mod regeringens, EU’s og NATO’s krigspolitik må styrkes

Læs hele artiklen om kampen mod baseaftalen på Revolusjon


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne