EU fremmer krig og våbenproduktion – NEJ til EU’s militære union!

Det er EU’s funktion at være statsapparat for Europas monopolkapital. Det vil sige, at bruge alle midler til at sikre råstoffer, markeder, indflydelse, magt til fordel for disse kapitalinteresser. Det betyder også at sætte væbnet magt bag disse interesser. Og aktuelt gives der et kæmpe boost både til våbenindustrien i EU og til at styrke EU som imperialistisk magt, krigsparat og rustet til tænderne. Det drejer sig om forberedelse til krig og det drejer sig om profit til våbenproducenterne og til dødens købmænd, der videresælger disse våben. Til de europæiske lande, til Rusland, til Saudi-Arabien osv.

Folkebevægelsen mod EU udgav for nylig rapporten ”At puste til ilden – EU bærer ved til et nyt og farligt våbenkapløb”, der dokumenterer en række facts om EU’s fremme af krig og støtte til våbenindustrien.

Lissabontraktaten har siden den trådte i kraft i 2009 lagt traktatgrundlaget til at opbygge den unionsstat, der altid har været målet for monopolernes EU – med fælles sikkerheds- og forsvarspolitik. Med kampgrupper, missioner – alt det der i praksis udgør en EU-hær og viljen til at indsætte den. Den militære union opbygges – og EU putter penge direkte i våbenindustriens lommer.

Der er oprettet en række instrumenter til dette:
EU’s forsvarsfond – giver industristøtte til våbenproducenter
EU’s forsvarsagentur – arbejder for en styrkelse af EU’s våbenindustrier
Den europæiske fredsfacilitet – finansierer militære fællesinitiativer. Senest fælles våbenstøtte til Ukraine.

Se rapporten her

Læs også
Det ligner en EU-hær – den fungerer som en EU-hær – det er en EU-hær
KPnet 29. maj 2022

EU frygter at miste kontrol i Afrika
KPnet 28. maj 2022

EU’s militærmissioner beskytter Vestens monopoler og deres profit på olie, gas og uran
KPnet 27. maj 2022

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater