Nej til salg af 260 familieboliger i Mjølnerparken

Ghettoloven er en lov for privatisering af almene boliger. Den 2. juni 2022 skal Borgerrepræsentationen i København tage stilling til godkendelse af bortsalg af 260 gode billige familieboliger i Mjølnerparken i København N. Vi bringer her en pressemeddelelse fra afdelingsbestyrelsen i Mjølnerparken

Foto: Mjølnerparken – Beboere

Sæt salget af boliger i Mjølnerparken på pause!

På mødet den 2. juni 2022 skal Borgerrepræsentationen godkende eller forkaste salgsaftalen om dele af Mjølnerparken mellem Bo-Vita og NREP samt Industriens Pension.

Imidlertid forholder det sig således at:

  • En gruppe beboere fra Mjølnerparken lagde i maj 2020 sag an mod Indenrigs- og Boligministeriet om udviklingsplanens gyldighed. Sagen drejer sig om hvorvidt udviklingsplanen diskriminerer beboerne på baggrund af deres etnicitet.

  • En enig Østre Landsrets afgjorde i december måned, at beboerne i Mjølnerparken har en retslig interesse i salget af over halvdelen af Mjølnerparkens lejligheder. Dette betyder, at retssagen mod Indenrigs- og Boligministeriet kan få lov at blive afgjort.

  • FN har anbefalet at den danske regering afskaffer eller ændre ”Ghettoloven”. I marts 2022 fik to af FN’s særlige rapportører Østre Landsrets godkendelse til at indtræde i søgsmålet på beboerne i Mjølnerparkens side.

  • Salget af de 260 lejligheder i Mjølnerparken betyder, at København mister yderligere 260 billige lejemål, da køberne (NREP og Industriens Pension) har planer om at leje lejlighederne ud til en husleje der mindst er 50% højere end den nuværende.

Den salgsaftale Borgerrepræsentationen d. 2. juni skal behandle er udformet netop på baggrund af den udviklingsplan, som der er en verserende sag om i Østre Landsret.

Vi vil opfordre Borgerrepræsentationen til ikke at godkende nogen salgsaftale af Mjølnerparkens lejligheder da udviklingsplanen – og dermed et muligt salg – naturligvis skal afvente en afgørelse i retssystemet!

Venlig hilsen

Muhammad Aslam

Formand for afdelingsbestyrelsen Janni Milsted

Næstformand afdelingsbestyrelsen

For yderligere information, kontakt venligst: Muhammad Aslam på tlf.: 40 95 39 93.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne