Kommunistisk Politik Digital 9 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 9 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 16-17, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

1. MAJ – arbejderklassens internationale kamdag

1. maj tale 2021 – Af Cathrine Pedersen, APK
Det er første maj, arbejderklassens internationale kampdag. En dag hvor vi – Arbejderpartiet Kommunisterne er på gaden. Vi er på gaden fordi kampen for et bedre liv og en bedre verden for folket og arbejderklassen, for de udbyttede, udpinte og undertrykte, er så nødvendig som nogensinde. Fordi vi VED at vi har en verden at vinde.

Lad os rejse en kamp verden over for arbejde, brød og frihed 1. maj!
I anledning af 1. maj Arbejderklassens internationale kampdag for socialisme og en revolutionær vej har vi oversat denne hilsen fra CIPOML, Den internationale konference af marxist-leninistiske parter og organisationer.

1. maj 2021 med APK – For socialisme – Fælles kamp mod kapitalens krisepolitik
Den kæmpende bevægelse var på gaden d. 1. maj, på arbejderklassens internationale kampdag. Med gejst, taler, musik og boder – i strålende forårsvejr. Her bringes indtryk fra dagen, tilsat klip fra Cathrine Pedersen tale. KPnet bringer flere taler i de kommende dage.

Brasilien 1.maj 2021

1. maj: Indtryk fra Arbejdernes internationale kampdag verden rundt
Alle steder i verden har der været massiv tilslutning til 1. maj demonstrationerne for enhed, kamp og solidaritet. Kravene lød samstemmende fra alle verdenshjørner: Brød, sundhed, arbejde, retfærdighed, uddannelse og ligeløn – lad de rige betale!

Tyrkiet: 1. maj forbudt under påskud af corona pandemien
Fejring af arbejderklassens internationale kampdag 1. maj, forbydes i den ene tyrkiske region efter den anden. Også spredning af plakater og løbesedler er forbudt under påskud af corona sikkerhed. Men det stopper ikke organisationerne – 1. maj arrangementerne vil blive gennemført som planlagt!

FOR SOCIALISME – FÆLLES KAMP MOD KAPITALENS KRISEPOLITIK!
Vi kæmper for et socialt og bæredygtigt alternativ – for socialisme – Fælles kamp mod kapitalens krisepolitik. APK holder 1. maj med gademøder i København, Odense og Århus og ONLINE MØDE KL 19 – ALLE ER VELKOMNE!

Gå med i arbejderklassens parti, APK
I dagene d. 21.-23. april år 2000 holdt Arbejderpartiet Kommunisterne, APK sin stiftende kongres. I dagens anledning bringer vi her en opfordring til at organisere sig og gå med i det revolutionære parti, gå med i APK.
En politik for klassekamp kan have stærke bastioner blandt bestemte grupper af arbejdere – fx transportarbejder eller stilladsarbejder. Men at blive i stand til at binde hele arbejderklassens energi og vilje sammen i en revolutionær udviklingsproces frem til socialisme, det kan kun det kommunistiske parti, der handler ud fra den videnskabelige revolutionære marxisme-leninismes teori og praksis. APK, Arbejderpartiet Kommunisterne, er dagens kommunistiske parti.

APK – handlingens parti – Læs bogen: Revolutionens opgaver 2000–2020
I dagene d. 21.-23. april år 2000 holdt Arbejderpartiet Kommunisterne, APK sin stiftende kongres. Det blev markeret sidste år med udgivelsen udgivelsen af bogen ”Revolutionens opgaver 2000-2020”. Det er 20 års klassekamps- og partihistorie, vævet sammen, da APK altid har været et handlingens parti.
Hermed en opfordring til at læse teksterne – brug dem! del dem!

 

OK21

Sygeplejerskerne varsler strejke
Sygeplejerskerne stemte Nej til OK-resultatet – et flertal er klar til at tage nye skridt for at tilkæmpe sig højere løn. Dansk Sygeplejeråd har torsdag varslet konflikt, og har samtidig opfordret regeringen til trepartsforhandlinger om lønefterslæbet tilbage fra tjenestemands-reformen, der i 1969 placerede kvindefagene som lavtlønsfag. Hvad er forventningerne nu hos de aktive sygeplejersker?

Under halvdelen af FOAs medlemmer har stemt ja til OK21
Der var et ja-flertal blandt de afgivne stemmer i FOA ved OK21, men utilfredsheden skinner stærkt igennem. For stemmeprocenten var lav, og under halvdelen af medlemmerne har reelt sagt god for resultatet og sat deres kryds ved Ja. Mens omkring 20.000 direkte trodsede anbefalingen fra toppen og stemte Nej og for fortsat kamp for et bedre resultat.

Lærernes problemer løses ikke indenfor den danske model
Morten Refskov, der er hovedbestyrelsesmedlem af Danmarks Lærerforening, DLF og formand for Overenskomstudvalget fremdrog forleden stolt at DLF har afsat 750.000 kroner af medlemmernes kontingent, til at få udviklet et redskab, der skal gøre det lettere at holde kontrol med hvordan skolerne forvalter arbejdstidsaftalen. Der er bare den hage ved det, at det ikke er et værktøj der giver åbenhed om hvor der er problemer, eller som den enkelte lærer får adgang til.

OK21: Vi får for lidt – en konflikt havde forbedret resultatet
Afstemningsresultatet fra FOA forseglede mandag overenskomsten på det offentlige område. Under halvdelen af medlemmer stemte ja og en fjerdedel af dem, der stemte, satte kryds ved Nej, hvilket er betydeligt flere end ved sidste overenskomst, hvor kun fem procent stemte nej tak. Det viser, at der på trods af massiv ja kampagne fra topledelsen er en kæmpe utilfredshed blandt lavtlønsgrupperne.
En konflikt havde forbedret resultatet, siger formanden for FOA-Mariagerfjord.


FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

EU-parlamentet kræver forslaget til EU-mindsteløn skærpet: Ingen lande skal kunne afvise den
EU er på vej med et direktiv om at indføre en EU-dikteret mindsteløn. Først kom EU-kommissionens forslag, og nu er der fra EU-parlamentet kommet et ændringsforslag, der skærper direktivet yderligere. Det gør det kun mere tydeligt, at EU’s mindsteløn ikke vil kunne undgå at få konsekvenser i Danmark. EU’s garantier om undtagelser for Danmark er simpelthen løgn.

”Boost din værdi med ny viden”
Karl Marx fastslog for mange år siden, at arbejdskraften har en værdi, som den enkelte er nødsaget til at sælge til arbejdsgiveren til den højst mulige pris, der under alle omstændigheder er langt under den reelle værdi, for hvor skulle arbejdsgiverens profit ellers komme fra? For at stå så stærkt som muligt overfor arbejdsgiverne samledes arbejderne i fagforeninger, som bl.a. skulle være en vigtig brik i klassekampen, – altså på arbejdernes side.

Nej til Diktaturet – Solidaritet med HDP og andre demokratiske kræfter i Tyrkiet
Støtteforeningen, HDP’s Venner, med støtte fra en række danske organisationer, indkalder til støttedemonstration for HDP og de demokratiske kræfter i Tyrkiet. LØRDAG den 24. april 2021, Kl. 13:00-15:00.

Stop udvisningerne af de syriske flygtninge!
505 syriske flygtninge står til at miste opholdstilladelse i Danmark, som en konsekvens af ’paradigmeskiftet’ fra 2019, der videreføres med ildhu af den socialdemokratiske regering. Flygtninge i Danmark skal ikke føle sig i sikkerhed her, og derfor presses en genvurdering af deres opholdsret igennem – på grundlag af manipulerede rapporter. I dag demonstreres der i København og Århus mod regeringens plan om at udvise de syriske flygtninge og forvise dem til udrejsecentre.


FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Tyskland: Højreradikale mobiliserer på baggrund af corona
’Querdenken’ er en betegnelse for et tysk opsamlingsinitiativ, der under en ’frihedens maske’ samler en blanding af modstandere af corona-restriktioner, vaccinemodstandere, folk der er kommet i klemme under krisen m.fl. – på et højreorienteret grundlag. Højreradikale og fascister spiller en stadig større rolle i bevægelsen, og de får frit spil af politiet til at optræde voldeligt mod kritikere og mod pressen. De opsamler den voksende sociale vrede, uden at rette den mod kapitalismen eller de egentlige kræfter bag krisepolitikken, som vi også har set det i Danmark med bevægelser som ’Men in Black’ m.fl.

Mindst 130 migranter druknede i denne uge i Middelhavet mens EUs grænsepoliti nægtede at hjælpe
En gummibåd fyldt med flygtninge stod til havs fra Al Khoms-området øst for Tripoli, i Libyen, men kæntrede før den nåede til EU på grund af dårligt vejr. Ulykken blev registreret fra luften af Frontex, EUs semimilitære grænsevagter. Men uden der blev taget skridt til at redde de nødstedte.

Højt spil og krigsretorik om Ukraine
Enhver krig mellem Rusland og Ukraine vil få store og vidtrækkende konsekvenser i Europa. I praksis vil det være en imperialistisk krig mellem stormagtsrivalerne USA/NATO og Rusland.

Oktober Radio: Strejkevarsel for ligeløn
I denne uges podcast kommer vi først ind på overenskomstsituationen, og kampens vej mod uligeløn. Til sidst taler vi om to nye bøger. Den ene handler om hvordan en dansk videnskabskvinde systematisk registrerede mikrofauna i hele verden, og fandt beviset på at verdens landmasser har været samlet. Den anden bog er en opfølgning på Pseudoarbejde, hvor forfatteren dropper kritik og satire og omfavner det nyttige kontorarbejde under kapitalismen.
Udsendelsen den 24. april 2021

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater