Stop udvisningerne af de syriske flygtninge!

505 syriske flygtninge står til at miste opholdstilladelse i Danmark, som en konsekvens af ’paradigmeskiftet’ fra 2019, der videreføres med ildhu af den socialdemokratiske regering. Flygtninge i Danmark skal ikke føle sig i sikkerhed her, og derfor presses en genvurdering af deres opholdsret igennem – på grundlag af manipulerede rapporter. I dag demonstreres der i København og Århus mod regeringens plan om at udvise de syriske flygtninge og forvise dem til udrejsecentre.

Elever fra Nyborg Gymnasium protesterer mod udvisninger

Baggrunden for den aktuelle udvisning til Syrien er to rapporter fra 2019 og 2020, der er sat sammen, så det fremstår som om det er forsvarligt at rejse retur til Damaskus-området. Regeringen vil revurdere flygtningenes status, og de der er flygtet på grund af de generelle forhold i Syrien, vil miste opholdstilladelsen. De vil imidlertid ikke kunne udvises, da regeringen ikke ønsker at indgå aftaler med Assads regering i Syrien. Uden en udvisningsaftale, kan de ikke sendes tilbage. Dommen lyder på ophold på ubestemt tid i et udrejsecenter. Fra at være i gang med uddannelse eller arbejde vil syrerne blive indsat under fængselslignende forhold uden ret til familieliv eller fornuftig beskæftigelse.

Der kan kun være tale om en form for terror mod flygtningene for at lægge pres på dem, så de frivilligt rejser ud af landet.

Fusk med rapporter

8 ud af 12 af den den seneste rapports kilder protesterer nu mod den konklusion, som Flygtningenævnet drager, at det er sikkert at leve i Damaskus-området. De forklarer, at der er klippet og klistret i deres udsagn, og tilsammen bliver der skabt et falsk billede af sikkerhed.

Syrien, og herunder Damaskus-området er smadret af krig og embargo, som skiftende danske regeringer har været dybt involverede i siden 2011. Målet var regimeskift og magt til den amerikansk ledte koalition. De katastrofale følger af krig, terror og sanktioner for befolkningen har man hele vejen igennem været kolde overfor, og de er på ingen måde overvundet.

”Situationen i Syrien i dag er meget værre end for fem eller ti år siden på grund af sanktioner, eftervirkninger af krigen og ikke mindst Covid-19.”
Andrei Engstrand-Neacsu, leder af Røde Kors og Røde halvmåne i Syrien, 15. marts 2021

”Syrien er et ”levende mareridt” hvor omkring halvdelen af børnene ikke har levet en dag uden krig og 60 procent af syrerne er i risiko for at sulte.”
FNs Generalsekretær Antonio Guterres, 2021

Refugees.dk skriver:

”Mattias Tesfaye har mange gange henvist til de hundredtusinder af syrere, der har valgt at rejse hjem som en begrundelse for, at det nu er forsvarligt at sende dem med §7,3 hjem. De personer, han henviser til, er dog vendt tilbage fra umenneskelige levevilkår i nabolandene. En ny rapport fra Save the Children viser også, at kun 3% af de syriske børn i Tyrkiet og 9% i Jordan og Holland ønsker at komme tilbage til Syrien. Fra Danmark valgte 137 syrere sidste år at vende frivilligt hjem med økonomisk støtte. Men Refugees Welcome ved fra rådgivningen, at den beslutning ofte skyldes, at resten af familien ikke har fået familiesammenføring – den herboende rejser således tilbage på trods af den høje risiko for at være sammen med sine nærmeste. ”

Om de nødvendige betingelser for hjemsendelse siger Elisabeth Haslund, der er dansk talsperson for UNHCR, til Information:

“…det kræves blandt andet, at forbedringer i oprindelseslandet er grundlæggende, stabile og vedvarende. Og det er vores vurdering, at sådanne ændringer endnu ikke har fundet sted i Syrien…UNHCR mener grundlæggende, at flygtninge har ret til vished og tryghed omkring deres juridiske status. Det danske paradigmeskifts fokus på midlertidighed og jævnlige revurderinger efterlader børn, kvinder og mænd, der er blevet anerkendt som flygtninge i Danmark, med en konstant frygt for at få inddraget deres beskyttelse og blive sat i udsendelsesposition. En sådan usikkerhed kan vanskeliggøre deres mulighed for at integrere sig og skabe sig en tilværelse”.

Det står klart, at regeringens målsætning ikke er sikkerhed for flygtningene, men det modsatte – at presse dem ud af Danmark ved at gøre deres liv til et mareridt.

Læs også

Kriminel aggression mod Syrien: Krigskoalitionen og Danmark vil opsplitte landet
Af Klaus Riis, KPnet 24. januar 2017

Udrejsecenter Kærshovedgård: Mødre adskilles fra deres børn
KPnet 20. marts 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne