Oktober Radio: Strejkevarsel for ligeløn

Udsendelsen den 24. april 2021

I denne uges podcast kommer vi først ind på overenskomstsituationen, og kampens vej mod uligeløn. Til sidst taler vi om to nye bøger. Den ene handler om hvordan en dansk videnskabskvinde systematisk registrerede mikrofauna i hele verden, og fandt beviset på at verdens landmasser har været samlet. Den anden bog er en opfølgning på Pseudoarbejde, hvor forfatteren dropper kritik og satire og omfavner det nyttige kontorarbejde under kapitalismen.

Først i udsendelsen taler vi om at overenskomsten på de offentlige områder blev vedtaget, på trods af magre resultater. Flere faggrupper stemte Nej, men blev kørt over fordi de er puljet sammen med andre faggrupper. I FOA stemte en fjerdedel Nej til resultatet, men hvor i landet og hvilke faggrupper er stadig hemmeligt. Tilbage står at et flertal af radiografer og sygeplejersker stemte nej. De to grupper har nu udsendt et strejkevarsel, hvor det primære krav er ligeløn.

De store udsving i resultaterne skyldes bl.a. stor forskel på størrelsen af arbejdspladser og hvor godt folk er organiseret. Men de offentlige ansatte er meget forskelligt ramt af hele nedlukningen, og de sidste mange års nedskæringer. Frontpersonalet i plejesektoren, undervisning, skoler, børnehaver og sundhedsvæsen har været relativt hårdest ramt af ekstraarbejde og massive omstillinger.

Andre grupper i den offentlige sektor har under Corna-nedlukningen mere eller mindre ”bare” har været tvunget til at arbejde hjemmefra. Familier har naturligvis stadig også haft ekstra logistiske problemer med f.eks. hjemmeundervisning.

For de ansatte der står med patienterne, eller børn eller ældre, så kræver arbejdet at man skal give lidt af dig selv. Arbejdet kan ikke sammenlignes med at skrue ting op eller udfylde rapporter. Det er mennesker man står over for, og man bliver nødt til at ofre en lille smule empati som en del af arbejdet. Du kan ikke bare være ligeglad og behandle folk som om det var ting på samlebåndet. På den anden side så er det præcist det som kapitalismen forlanger. Mennesker forvandles til vare, og det er med til at skabe umulige arbejdsbetingelser.

Hvad med uligheden
Hele hierarkiet i samfundet er bundråddent, og det gælder også på de enkelte arbejdspladser, også på hospitaler. Den lønforskel der er skyldes ikke kun arbejdsdeling, men at systemet ser ned på nogle typer af arbejde. Helt centrale opgaver bliver bare udliciteret, og presset ned i løn. Det er flere gange forsøgt med f.eks. rengøringsfolk. Samtidig er der voksende ulighed i alle dele af samfundet, og uligeløn mellem kvinde og mænd, og mellem migrantgrupper og danske arbejdere. Osv.

De absurde lønforskelle viser tydeligt hvad det egentlig er for et regime, der eksisterer i Danmark. Når der kan være en mio. kr. til forskel i årslønnen fra gulvvaskeren til overlægen og direktionen, er det klassepolitik i praksis.

Vi støtter og giver opbakning til dem der kæmper og vil slås for bedre forhold.

Læs mere her: Sygeplejerskerne varsler strejke

Kvinden der samlede verden
I torsdags udkom der en roman der bygger på den danske zoolog Marie Hammer (1907-2002), liv og virke. Hendes videnskabelige arbejde bragte hende på rejser rundt om hele Jorden, bl.a. var hun med på Knud Rasmussens sidste Thule ekspedition. Hun rejste jorden rundt for at indsamle mikrofauna, små bitte dyr der lever i mos.

Mosmiderne er mikroskopiske og meget stationære dyr, så da hun kunne påvise identiske mosmide på højsletter i Argentina med individer fra bl.a. Lapland, så måtte forklaringen være, at arten har overlevet uændret siden det samlede urkontinents dage for mere end 200 mio. år siden.

I 1979 samlede hun sin forskning i afhandlingen A Review of the World Distribution of oribatid mites in Relation to Continental Drift, der argumenterer for sammenhæng mellem de knap 700 kendte mosmide slægters udbredelse og fastlandenes bevægelser gennem de sidste 200 mio. år.

Pseudoarbejde del 2
“Tilbage til arbejdet” er antropolog Dennis Nørmarks fortsættelse af bogen ”Pseudoarbejde”. Den første bog var en skarp morsom satire. Mens den nye bog er en slags hjælp til kapitalismen hvordan den kan styres bedre, og folk kan lave mere nyttigt arbejde.
Vi taler om, at Dennis Nørmarks er et typisk eksempel på én, der har glemt de levende mennesker og ikke regner  den sociale kamp ude i virkeligheden på fabriksgulvet.

Udsendelsen den 24. april 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne