OK21: Vi får for lidt – en konflikt havde forbedret resultatet

Afstemningsresultatet fra FOA forseglede mandag overenskomsten på det offentlige område. Under halvdelen af medlemmer stemte ja og en fjerdedel af dem, der stemte, satte kryds ved Nej, hvilket er betydeligt flere end ved sidste overenskomst, hvor kun fem procent stemte nej tak. Det viser, at der på trods af massiv ja kampagne fra topledelsen er en kæmpe utilfredshed blandt lavtlønsgrupperne.

En konflikt havde forbedret resultatet, siger formanden for FOA-Mariagerfjord.

Det har ikke været muligt at finde mange offentligt ansatte, der er tilfredse med resultatet af OK21, tværtimod. Der er til gengæld en udbredt vrede over mangel på ansatte, dårlige arbejdsvilkår og ulige løn mellem fag og kommuner, regioner og stat. På trods af en massiv kampagne fra forbundet om at man havde fået det bedste ud af situationen, så var der stadig en fjerdedel af dem, der stemte, der var klar til at gå i konflikt.

Før afstemningen overhovedet var kommet i gang, fik de offentlige ansatte den besked at de lige skulle gå ned i løn pr. udgangen af marts, som følge af reguleringsordningen. En EU forordning, der er implementeret i overenskomsterne, som skal sikre at offentlig ansattes løn konstant ligger under det private. Da 2020 var et år med corona-nedlukning og massiv krise og lønnedgang på det private område, så betød reguleringsordningen at offentligt ansatte mister ca. 50 kr. om måneden.

Tidligere har Danmarks statistik opgjort, at ansatte i den offentlige sektor i gennemsnit tjener 7,5 pct. mindre end ansatte i den private sektor. Hvilket forstærkes yderligere af, at løngabet mellem mænd og kvinder i gennemsnit i Danmark er omkring 15 pct.

Med den nye overenskomst kommer de lavest lønnede service, social og sundheds assistenter på plejeområdet i 2023 helt op på ”fantastiske” 174 kr. i timen før skat og pension. Med lidt god vilje kommer lavtlønsgrupperne op på gennemsnitslønnen i Danmark anno 2018, altså bare fem år bagefter.

Her er ikke medtaget den stadig større gruppe, der arbejder i den offentlige sektor, men er sat udenfor døren. Enten fordi rengøring eller kørsel er udliciteret eller folk arbejder på forskellige jobprøvnings-ordninger. De grupper har en endnu lavere løn. I forhold til inflationen så er lavtlønnede hægtet helt af,

En konflikt ville have forbedret resultatet

Kenn Andreasen, der er formand for FOA-Mariagerfjord, anbefalede et nej, og han er tilfreds med, at en fjerdedel af medlemmerne var enige med ham og valgte at stemme nej, skriver Fagbladet FOA.

”Men vi må selvfølgelig acceptere resultatet, det er bare vigtigt, at FOA ser nej-procenten som et klart signal om, at ikke alle er tilfredse,” siger Kenn Andreasen.

”Vi skal gentænke den måde, vi forhandler overenskomst på, så vi ikke bare accepterer, at staten og arbejdsgiversiden ensidigt lægger den økonomiske ramme. Og vi skal overveje, om vi ikke kan undvære reguleringsordningen og forhandle vores helt eget resultat. Så medlemmerne klart kan se, hvilke af deres krav vi fik opfyldt.”

Kenn Andreasen håber, at sygeplejerskernes nej til OK21 vil give dem en ekstra portion løn. ”Jeg tror, at en konflikt ville have forbedret vores eget resultat, men sådan skulle det altså ikke være,”

Vreden skal ikke pakkes væk

Kroner og ører kan ikke kompensere for nedslidning, hverken fysisk eller mentalt. Der skal mange flere varme hænder til. Det skal ikke være sådan at hver eneste dag er en kamp for at nå det helt basale, og at der aldrig er nok tid til at løse opgaverne.

For langt de fleste offentlige ansatte er de centrale forhandlinger det eneste sted, hvor det er muligt at forhandle løn og arbejdsvilkår, også derfor er det et kæmpe svigt, at der ikke er kommet mere ud af det.

Sammenhold kommer ikke fra toppen af fagbevægelsen, men fra neden blandt ansatte, på arbejdspladser og i klubber. Erfaringerne findes. Det kræver organisering og kamp at vinde ordentlige solidariske løft for alle grupper. Fra toppen kommer kun fortsat ulighed og små procentstigninger, der er med til at skabe splittelse.

Kampen fortsætter.

FOAs medlemmer stemmer ja til OK21


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater