Under halvdelen af FOAs medlemmer har stemt ja til OK21

Der var et ja-flertal blandt de afgivne stemmer i FOA ved OK21, men utilfredsheden skinner stærkt igennem. For stemmeprocenten var lav, og under halvdelen af medlemmerne har reelt sagt god for resultatet og sat deres kryds ved Ja. Mens omkring 20.000 direkte trodsede anbefalingen fra toppen og stemte Nej og for fortsat kamp for et bedre resultat.

OK21 har været kendetegnet af enighed mellem en socialdemokratisk regering og topforhandlerne om et spareresultat. Der blev lukket ned for medlemsaktiviteter med henvisning til corona, og spredt en stemning af opgivelse.
Det er erfaringen at de aktive faglige klubber og arbejdspladser, også trækker et større engagement blandt arbejdskammerater. Og derfor også en større bevidsthed om solidaritet og nødvendigheden af at stå sammen om at kæmpe for bedre løn og arbejdsforhold. De aktive klubber giver derfor også ofte større Nej procent til rådne overenskomstforlig. FOA har indtil videre ikke offentliggjort hvordan stemmerne blev fordelt på fag og geografi. Men mens stemmeprocenten ved OK18 var på 65% var den i år helt nede på 55,5.

Valgdeltagelsen til FOAs urafstemninger de seneste ti år, fortæller historien om både engagement og om kapitalismens kriser og forræderi i kampen mod offentlige nedskæringer: I 2008 gik SOSU-assistenter i Holstebro på gaden og forlagte at deres løn kom på dagsordenen. Det udløste en bølge af demonstrationer og punktstrejker flere steder i Landet. Den kampvilje kan ses af stemmetallene, hvor der var mange flere der deltog.

I 2011 og 2013, blev en socialdemokratisk regering indsat til at gennemføre en gigantisk spareplan, dirigeret af storkapitalen og industrien, og koordineret af lovgivning fra EU.

Topforhandlerne i de store forbund lod sig køre over, undtagen skolelærerne som Helle Thorning regeringens svar var at lockoute for at kunne trumfe en skolereform igennem betalt med lavere forberedelsestid.

Op til OK18 var utilfredsheden med nedskæringsregimet på kogepunktet, og det var en medvirkende faktor til at der blev indkaldt til kæmpe tillidsmandsmøder, med mange tusinde deltagere på tværs af alle fagforeninger. Det viste at en massiv vrede og kampvilje var tilstede, ikke mindst blandt lavtlønsgrupper og kvinder. Det udløste aktioner og happenings på gader og stræder. Og sluttede med et forræderi, da Dennis Kristensen fra FOA indgik et forlig, selvom bevægelsen havde styrke til meget mere. Det hele blev solgt som en sejr, og rigtig mange i FOA deltog i urafstemningen og sluttede op om forliget.

Denne gang sidder der igen en socialdemokratisk regering, der i tæt samarbejde med fagtoppen forsøger at skabe accept af et spareregime for det offentlige velfærdsområde, til fordel for en krisepolitik der først og fremmest tilgodeser landets kapitalejere. Mens corona nedlukningen på samme tid har udstillet hvor hårdt presset alle dele af den offentlige sektor er. Der mangler varme hænder og tryghed på arbejdspladserne. Mange i frontlinjen har været smittet med corona. Behovet for og kravet om bedre løn, bedre arbejdsforhold, flere varme hænder har været slående, men er ikke blevet indfriet. Tværtimod er det blevet sat under pres.

Trods disse odds har omkring 20.000 medlemmer i FOA været så utilfredse og klar til at kæmpe for noget bedre, at de har stemt Nej. Det er markant flere end ved OK18.

Note

FOAs deltagelse i afstemning om overenskomster:

OK21: 55,5 %
OK18: 65 %
OK15: 50,4 %
OK13: 34,7 %
OK11: 32,6 %
OK08: 65/60,5 % (Kommunalt / regionalt valg)

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater