Sygeplejerskerne varsler strejke

Sygeplejerskerne stemte Nej til OK-resultatet – et flertal er klar til at tage nye skridt for at tilkæmpe sig højere løn. Dansk Sygeplejeråd har torsdag varslet konflikt, og har samtidig opfordret regeringen til trepartsforhandlinger om lønefterslæbet tilbage fra tjenestemands-reformen, der i 1969 placerede kvindefagene som lavtlønsfag. Hvad er forventningerne nu hos de aktive sygeplejersker?

Demonstration ved OK18

Hovedbestyrelsen i Dansk Sygeplejeråd har varslet konflikt for 10 % af medlemmerne ansat i kommuner og regioner. Dvs at strejken på de udvalgte arbejdspladser kan starte natten mellem torsdag d. 20. maj og fredag d. 21. maj. Efter det faglige systems regler vil parterne nu blive kaldt til forhandlinger i forligsinstitutionen, der laver et forslag til et forlig. Hvis begge parter accepterer forliget sendes det til urafstemning blandt medlemmerne og bliver det et Nej her fastholdes strejkevarslet.

Arbejdsgiverne kan også varsle lock-out, og regeringen kan vælge at gribe ind og gennemtrumfe forligsinstitutionens forslag. Men med lock-out vil staten stå med det kæmpe problem, at de ikke vil kunne overholde nødberedskabet, der har bedre normeringer end det der er den daglige praksis. En absurd udstilling af de faktiske forhold.

Denne situation er ikke kun problemet i Danmark, men over hele verden. Vi ser et sundhedsvæsen under sammenbrud og reaktionerne, hvor de ansatte flygter fra uhyrlige arbejdsforhold og lavtløn. I Østeuropa rejser sygeplejerne til vest for at få højere løn og mangler i deres eget land under pandemien, i Sverige rejser de til Norge for at få højere løn eller bliver gravide for at få barsels-og forældreorlov i det sindssyge pres på hospitalerne, i Sydeuropa forsøger de det samme og demonstrerer. Se Sygeplejersker i Frankrig er tæt på at være udbrændte 

Jobbet som sygeplejerske er blevet et fag, hvor en tredjedel af de studerende herhjemme dropper ud pga fremtidsudsigterne med at knokle som overbebyrdet og til en lav løn set ifht uddannelse og ansvar. Hvor sygeplejersker genem årtier med arbejdsintensivering og nedskæringspolitik, sammen med andre faggrupper er så pressede, at sundhedsområdet er under nedbrud.

Som en sygeplejerske skriver på facebook:

Der var flere afdelinger som ikke kunne stille nødberedskab fordi de var for få i forvejen. Det siger jo alt om hvor sygt vores sundhedsvæsen er!!!!

Og en anden supplerer:
-Sidst vi strejkede var vi flere i nødberedskab end vi ofte var på en almindelig dag, det grinede vi meget af.…
Der var ikke så meget andet at grine af..

Og:

-Ved en af vores forrige strejker, kunne mange afdelinger ikke stille et nødberedskab, og blev derfor fra start undtaget fra strejken. Det var et stort antal, husker dog ikke præcis hvor mange. Og så må TR når de sammen med ledelsen skal planlægge nødberedskab, være skarpe på hvilke opgaver der ikke skal udføres, ej heller af andre faggrupper…

Der er store benspænd for strejke, inkl risiko for regeringsindgreb. Alligevel har et flertal været modige nok til at gå skridtet videre. Hvad er forventningerne og tankerne omkring det blandt aktive sygeplejersker, hvordan kan kampen gøres effektiv?

Et medlem tager op, at vi kan forvente et regeringsindgreb
-Men jeg synes alligevel man skal strejke hvis konflikten kommer der til, uanset hvor længe.

Det er klart at strejken vil være udtryk for en stærk protest, der vil samle opmærksomhed og opbakning, uanset de mange benspænd.

Der er også diskussion om aktionsformer, f.eks. at arbejde efter reglerne eller fuld strejke uden nødberedskab. Hvad er muligt og hvad kan give resultater. Generelt er der blandt de aktive stor stemning for at sige farvel til flinkeskolen. Noget radikalt SKAL ske. At arbejde efter reglerne vil f.eks. betyde at systemet hurtigt ville bryde sammen. Dette kunne forstærke strejken, der kun sættes i værk for de 10% af sygeplejerskerne. Bl.a. fordi der simpelt hen ikke er sygeplejersker nok til at dække et nødberedskab.

Finland bliver nævnt som eksempel i debatten. Her kom sygeplejerskerne i 2007 uden om kravet om at stille nødberedskab ved at sige kollektivt op. Fagforeningen rejste et lønkrav på 24%, og med truslen om opsigelserne og totalt fravær, fik sygeplejerskerne indfriet deres krav.

En anden ting er solidariteten fra andre fag og arbejdspladser under en kommende strejke. Det må ikke lykkes at udpege sygeplejerskerne som priviligerede og højtlønnede. Her er der skuffelse over fagforeningens rolle:

-Jeg forventer helt klart at DSR kommer på banen og viser den faktiske løn vi får. Jeg er ved at have fået nok af alle de misvisende tal. Jeg er ved at have fået nok af ikke at se DSR i front. Vi ser den ene fejlvisning efter den anden mht lønninger. Jeg er ved at have fået nok af at lytte til og læse om at vi sygeplejersker er forkælede offentligt ansatte. Jeg er bare ved at have fået nok fordi der er så meget der ikke passer og det at mænd sidder i medier og siger at vi er forkælede pisser mig bare så meget af.

Livsvigtig solidaritet

Arbejdsforholdene i en offentlig sektor, hvor velfærdsområdet har været under nedbrydning de sidste 20 år, både hvad angår antallet af offentligt ansatte til voksende opgaver og løn- og arbejdsforhold, kan aldrig være sygeplejerskernes kamp alene. Alle de andre grupper har tilsvarende problemer og frustrationer, og mange har endnu lavere løn. Sundhed og hele velfærdsområdet er en sag for det store flertal, der ikke bare kan betale sig til privat service.

Så der må fuld tryk på solidariteten og opmærksomheden på en kommende strejke. Den må ikke begraves i et mørkt hjørne, mens tingene lægges til afgørelse i trepartsforhandlingernes lukkede lokaler. Eftersom staten er arbejdsgiver for de offentligt ansatte er et løft af hele det offentlige velfærdsområde og lønnen også en politisk sag, men resultatet kommer ikke gennem at overlade løsningen til forhandlingen mellem DSR og staten i tiltro til at regeringen vil være positivt stemt. Der sker kun noget hvis mobiliseringen er stærk og der bygges en front op mod hele udsultningen af befolkningens levevilkår og sociale sikring.

Aldrig har solidariteten i hele befolkningen været større. Der vil være masser af opbakning til sygeplejerskernes strejke. Mange faglige klubber, fagforeninger og mange, mange mennesker vil være klar til at støtte.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne