EU-parlamentet kræver forslaget til EU-mindsteløn skærpet: Ingen lande skal kunne afvise den

EU er på vej med et direktiv om at indføre en EU-dikteret mindsteløn. Først kom EU-kommissionens forslag, og nu er der fra EU-parlamentet kommet et ændringsforslag, der skærper direktivet yderligere. Det gør det kun mere tydeligt, at EU’s mindsteløn ikke vil kunne undgå at få konsekvenser i Danmark. EU’s garantier om undtagelser for Danmark er simpelthen løgn.

Med EU-parlamentets ændringsforslag bliver det endnu mere klart: Princippet om at have en politisk fastsat mindsteløn skal gælde for alle – uden undtagelse. Det betyder, at enhver ansat eller arbejdsgiver, der ikke arbejder på en kollektiv overenskomst kan kræve at blive dækket af en EU-mindsteløn – i alle EU-lande, og på den måde kan den snige sig ind som en lav, EU-bestemt løn også i Danmark og andre lande med kollektive overenskomster.

EU-parlamentarikerne tyske Dennis Radtke og nederlandske Agnes Jongerius er udpeget som EU-parlamentets forhandlere, og har fremlagt et oplæg til ændringsforslag fra EU-parlamentet til det direktiv for mindsteløn i EU der ligger forslag om fra EU-kommissionen.

Bl.a. vil de hæve kravet for hvor mange der skal være dækket af en overenskomst i en branche. Er mindre end 90% dækket af en overenskomst, kan ’man’ forlange, at EU’s mindsteløn bliver gældende, og EU-domstolen kan fælde dom om at den skal være gældende, også i Danmark.

– Vi mener, at kommissionens mål om at mindst 70 procent af lønmodtagerne i hvert medlemsland skal have en kollektivaftale er for lavt. Vi vil forhøje det til 90 procent, siger Dennis Radtke fra EU-parlamentet.

Det vil gøre det umuligt, at holde EU’s mindsteløn helt ude af det danske arbejdsmarked.

EU påstår, at lande som Danmark og Sverige kan holdes udenfor, men det er tomme løfter. Det er EU-domstolen der til sin tid vil fortolke loven. Fra svensk LO’s næstformand Therese Guovelin lyder det:

-Når den ansvarlige kommissær Nicolas Schmit siger, at der vil gøres undtagelse for Sverige og Danmark i direktivet taler han usandt.

EU ønsker at fratage fagforeningerne forhandlingsretten

Skal forhandlingsretten fratages fagforeningerne og løn- og arbejdsvilkår, strejkeret mm besluttes og dikteres politisk af EU? Det er grundlæggende det EU ønsker. At arbejdsmarkedsforhold skal styres politisk fra EU, så fagforeningerne og arbejderklassen svækkes.

Fagforeninger er arbejderklassens grundlæggende organisering, selvom de i lande som Danmark, med ’den danske model’ samtidigt er kraftigt svækket af at fagforeningerne er lagt ind i et klassesamarbejde med meget begrænset strejkeret, sammenkædnings regler ved overenskomster osv. Og fagtoppen er blevet højt betalte administratorer af dette klassesamarbejde.

Men hvis fastsættelse af lønningerne overgår til staten/EU og forhandlingsretten tages fra fagforeningerne er det et groft angreb på arbejderklassen. Selvom en sådan mindsteløn skal fastsættes forskelligt i de enkelte lande, er det EU der bestemmer ud fra hvilke principper den fastsættes og det generelle niveau. Der vil komme en mindsteløn – på et lavt niveau – der vil sikre lave udgifter til EU’s arbejdsgivere – og det vil være et angreb på arbejderklassens organisering i fagforeninger og den styrke og kampkraft der ligger i dette. EU ønsker at den enkelte arbejder skal stå alene, ikke have noget at bruge en fagforening til, overladt til EU’s diktater.

EU har selv skabt fattigdommen i Europa

EU påstår, at mindstelønnen skal indføres for at hæve Europas arbejdere op over fattigdomsgrænsen, hvor en voksende del af EU’s arbejdere lever som working poor – en situation EU selv har skabt med sin løndumping og krav om arbejdsmarkedsreformer for lavere understøttelse, højere pensionsalder mm.

Vil EU’s indgriben med et direktiv om en fælles mindsteløn så løse problemerne med fattigdom? Nej, overhovedet ikke – så høj vil lønnen ikke blive, og dette greb må betragtes som en metode til at angribe arbejderklassens organisering og lade EU blive dem der sætter dagsprisen på arbejdskraft. Og når det er EU der har fastsat reglerne for hvordan man udregner mindstelønnen i de enkelte lande, kan de også regulere og sænke mindstelønnen i hele EU når det passer dem, ved at ændre reglerne og dermed den konkrete timeløn.

EU forsøger at foregøgle, at de lande der i dag fastsætter lønnen gennem overenskomster stadig kan fortsætte med at gøre dette – at det bare er i lande hvor mindstelønnen allerede er politisk fastsat, at direktivet vil få betydning. Men alle erfaringer viser, at den slags ’garantier’ om undtagelser er en stor løgn. I sidste ende er det EU-domstolen der fortolker EU’s love, og forslaget gør lønfastsættelse og indretningen af overenskomstsystemet til et EU-anliggende.

Det lægger hele arbejdsmarkeds- og overenskomstområdet ind under EU. Spørgsmål som løn, strejkeret, arbejdstid osv skal med tiden bestemmes her, hvis det står til EU. EU-kommissionen og EU-parlamentet taler ganske vist om at de arbejder for, at flere skal være omfattet af kollektive aftaler, men bag de pæne ord er det et angreb på fagforeningerne, for der vil være tale om EU-styrede aftaler. Gennemført af den nationale stat, og reguleret overordnet af EU.

Samtidig vil en fælles EU mindsteløn heller ikke forhindre at EU fortsat bruger sine metoder til løndumping, som 0-timers kontrakter og brug af falske selvstændige, hvor tilkæmpede rettigheder som løn under sygdom, feriepenge osv er fjernet med et snuptag.

EU arbejder på at diktere og fastlægge politikken på alle områder af samfundet og æder sig ind på mere og mere – alle steder til gavn for kapitalen. Det gør det ekstra presserende både at sige klart nej til en EU-mindsteløn og at arbejde for at komme ud af EU. Mens den faglige organisering på en klassekampslinje på arbejdspladser, klubber og i fagforeningerne samtidigt styrkes.

Se

LO: ”Kan bli EU-domstolen som sätter svenska löner”
Arbetet.se 30. april 202

EU-parlamentets ændringsforslag til EU-kommissionens forslag om direktiv for EU mindsteløn

Læs også

Nu kommer forslaget om en EU-dikteret mindsteløn
KPnet 28. oktober 2020

Forlig om lovbestemt mindsteløn stopper ikke løndumping på landevejene
KPnet 16. januar 2020

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne