Tyskland: Højreradikale mobiliserer på baggrund af corona

’Querdenken’ er en betegnelse for et tysk opsamlingsinitiativ, der under en ’frihedens maske’ samler en blanding af modstandere af corona-restriktioner, vaccinemodstandere, folk der er kommet i klemme under krisen m.fl. – på et højreorienteret grundlag. Højreradikale og fascister spiller en stadig større rolle i bevægelsen, og de får frit spil af politiet til at optræde voldeligt mod kritikere og mod pressen. De opsamler den voksende sociale vrede, uden at rette den mod kapitalismen eller de egentlige kræfter bag krisepolitikken, som vi også har set det i Danmark med bevægelser som ’Men in Black’ m.fl.

Artikel fra den kommunistiske netavis Arbeit Zukunft: ”Quertænker” – massedemonstration gennem Stuttgart med voldelige angreb mod journalister

Rapport fra Stuttgart: Uden masker og afstand gik mellem 10.000 og 15.000 mennesker under mottoet “Quer tænkning” (Tænkning på tværs) lørdag den 3. april 2021 i demonstration gennem Stuttgart.

Fra forskellige samlingssteder marcherede de til Cannstatter Wasen, hvor demonstrationen samlede sig. Fra gruppen af ​​”Quertænkere” så man igen voldelige angreb mod folk fra pressen. Endnu en gang fremgik det tydeligt, at bevægelsen massivt og aggressivt angriber ytringsfrihed og pressefrihed.

Fra højrekræfter til højreradikale

De store demonstrationers politiske orientering udvikler sig mere og mere åbent fra højreorienteret til højre-radikal. Hvor vi for et år siden kritiserede, at nazister deltog, hjalp til med at organisere og var demonstrationsvagter, fremstår denne bevægelse i dag som umiskendeligt reaktionær og nationalistisk.

At angribe pressefrihed og ytringsfrihed har altid været et kendetegn for højreorienterede og fascistiske bevægelser. Over-Quertænker Michael Balleg fremstiller det som, at journalister der ikke skriver hvad han mener og som frit udtrykker deres kritiske opfattelse og mening gør det for at udøve censur. Quertænkere dækker over det faktum, at censurforbuddet kun gælder for statslige organer (art. 1 (3) GG), mens pressen ydes beskyttelse mod statscensur. Angrebet på medierne er for længst ophørt med kun at være et teoretisk problem. Med demonstranter, der – som i Stuttgart – kastede sten mod mediefolk eller en journalist, der under demonstrationen fik slag i ansigtet, har fjendtligheden overfor kritiske medier for længst fundet sin praktiske udfoldelse.

Fædrelandsbeskyttelse i stedet for ansigtsmaske?

En slående indikation på den stadig mere åbent højreorienterede og reaktionære karakter blev ikke kun leveret i form af mange tyske flag, men frem for alt i form af deres slogan ved afslutningen af deres demonstration, anbragt så det var synligt på lang afstand i form af hovedparolen: “Fædrelandsbeskyttelse i stedet for mundbind” (mundbind overstreget).

Heimat/fædreland er et centralt politisk udtryk, et direkte kampslogan for højreorienterede og for åbne fascister. Den såkaldte Thüringer Heimatschutz“ (THS) var banebryder for NSU terrorister. Den „Heimat-tro ungdom“ handlede så åbenlyst fascistisk, at selv daværende indenrigsminister Schäuble forbød dem i 2009. I øvrigt angreb også medlemmer herfra journalister.

Bystyret i Stuttgart foretog sig – INGENTING!

“Barren for et forbud mod forsamlinger er meget høj,” hyklede den ansvarlige borgmester i Stuttgart, Clemens Maier, i et interview med Stuttgarter Zeitung (1. april 2021). Her påstod han at den regionale hovedstad “juridisk set ikke kunne gøre noget imod dette møde, der kun kunne løbe af stabelen under visse betingelser.” Men hvis disse – ifølge Maier samme sted – ikke overholdes, ville mødet blive opløst.

Det kan kun beskrives som løgn. Maier pralede i interviewet med, at han ville være tilstede fysisk: ”Afhængigt af en vurdering af ​​situationen vil jeg derefter træffe en beslutning”. Maier må have set en masse manglende overholdelse af kravene og ville have kunnet skride ind. Men det gjorde han ikke!

Ifølge byens demopåbud var der krav om at bære mundbind og at holde afstand, men overalt var demonstrationen helt domineret af folk uden mundbind. Folk der bar mundbind blev mobbet ud af demonstrationen under anklage for, at de optrådte som slaver. Og som nævnt tidligere var der næsten ingen der bar mundbind i demonstrationen. Citat ”Spiegel-online”: “På spørgsmålet om hvorvidt folk bar masker på vej til den centrale demonstration i Stuttgart-Bad Cannstatt, svarede Stuttgart-politiets talsmand Stefan Keilbach:”Jeg ser 20 mennesker med masker her, og de er politibetjente.”

Som forsamlingsmyndighed var byen Stuttgart, og dermed hr. Maier ansvarlig for at bryde ind ifht demonstrationen, men han gjorde intet. Han lod Quertænkerne gøre hvad de ville og udsendte ingen modsvarende instrukser til politiet, et politi der på Cannstatter Strasse i stedet kom med venlige instrukser over deres højttalere, om venligst at holde afstand og at bære mundbind, alt imens en Waiblingen-journalist 300 meter længere fremme blev slået i ansigtet.

Gå altid mod venstre!

Stuttgarts antifascister stillede sig i vejen for Quertænker demonstrationen ved at de på Hauptstätter Strasse nær hovedudgangspunktet Marienplatz stod med cykler, hvor nogle af dem lagde deres cykler på vejen og blokerede demonstrationsruten. De handlede imod tilsidesættelsen af betingelserne og imod den højreradikale agitation, hvorimod byen og politiet lod alt forløbe frit! Antifascisterne bar mundbind, men overholdt ikke den tyske regel om at lade højreradikale få frit spil. Politiet gik frem og brugte magt mod dem og ryddede blokaden.

“De stod delvist maskerede” (der var maskepåbud!!!) med cykler eller sad på hovedvej 14 og er nu på stedet,”  forlød det iflg en talsmand for politiet …. ”Politiet bliver nødt til at bære dem væk, hvis det er nødvendigt, og gaden skal ryddes” (Citat fra Spiegel-Online).

Åh?! Gaden “skal ryddes”? For hvem? For Quertænkere, skønt alle de betingelser, som var opstillet, var brudt fra starten, selvom de forudsætninger, som borgmester Maier nævnte som begrundelse for mulig opløsning af ​​demonstrationen for længst havde fundet sted. Det kunne ikke være mere afslørende. Quertænker tilhængere kunne beruset konstatere, at de tydeligvis nød den bedste opbakning!

En læser kommenterer om politiets utrolige inaktivitet overfor Quertænkere til Spiegel-Online og opsummerer ironisk: ”Politiet kunne ikke gøre noget, men var nødt til at rydde Antifa!”

Borgmester Maier må gå af

Selv delstatsregeringen indtager en distanceret holdning til den åbenlyse Stuttgarter skandale. Den person der er ansvarlig for demonstrationer under Covid-19 forhold i statens sundhedsministerium, ministerialdirektør Uwe Lahl, er citeret i Spiegel-online: “Jeg forstår ikke, at byen har manøvreret sig selv ud i denne situation”. Både skriftligt og i et personligt telefonopkald havde han anvist borgmester Maier de muligheder, som statens Corona-forordning gav for et forbud mod store demonstrationer.

Man kan kun sige: Hr. Maier, gå foran og træd tilbage! Ellers må byrådet i Stuttgart fjerne dig fra embedet!

Overborgmester Nopper ønsker ikke at have vidst noget på forhånd

Da kritikken og vreden over påskebegivenheden tog til i omfang blev den nyvalgte borgmester Nopper (CDU) tvunget til offentligt at støtte den trængte hr. Maier – i et interview i Stuttgarter-Zeitung d. 6. april. Men han tør ikke afvise kritikken med ordene: ”Bagefter er du altid klogere!”. I stedet påstår han modigt, at der ikke var noget tegn på, hvad der kunne ske næste gang. I Berlin, Leipzig, Kassel?

Det er så latterligt, at man må sætte spørgsmålstegn ved Noppers fatteevne, hvis det ikke var for det faktum, at Nopper selv stod bag forløbet op til demoen. Hver eneste demo med Quertænkere og Corona-tvivlere er i den seneste tid er forløbet på akkurat samme måde, det samme med en mindre demonstration i Stuttgart blot 2 uger tidligere – også dengang fløj der sten mod SWR’s medie team!

Nopper tilbageviste også den landsdækkende kritik og hævdede at Sundhedsministeriet blot havde kunnet rådgive byen om forbud af demonstrationen. Men han har her kun delvist ret, da det forlød: Statsregeringen gjorde tilsyneladende heller ikke, hvad den kunne have gjort!

Corona teststation på Wasen blev lukket på grund af Quertænkere

Men medieberetninger har undladt at nævne en ”succes” for Stuttgarts Quertænkende arrangører: Corona test-stationen på Cannstatter Wasen, et par hundrede meter fra demo-mødestedet blev lukket for en sikkerheds skyld lørdag middag fra kl. 12:00. De engagerede og højt respekterede hjælpere blev sendt hjem og området blev afspærret med advarselsbånd. Hvordan er det man siger? Test, test, test! Men ikke hvis test-modstandere og corona-benægtere vil demonstrere.

Facit

På trods af alle propaganda besværgelser om slemme slemme corona-benægtere: I virkeligheden nyder de højreorienterede bevægelser en kæmpe støtte fra statsapparatet: Denne stats sikkerhedsorganer beskytter ikke mod højrekræfterne, men støtter dem tværtimod.

Og os til venstre?

Der er en kendsgerning, som kommunister, venstreorienterede og antifascister ikke må ignorere:15.000 mennesker marcherer sammen med klart højreradikale!

Ved andre lejligheder andre steder var der endnu flere! Blandt dem er der mange arbejdere, funktionærer og mange af de små virksomhedsejere, der er truet af eller allerede er kørt over af Merkels katastrofale krisestyring osv. Landmænd er også repræsenteret: En kæmpe traktor kørte med på demonstrationen, forsynet med et tilhængerbanner. På bagsiden af ​​køretøjet var der et bannerslogan med opråb om at gøre det samme som ved de voldelige angreb i Kassel: Kassel vågner op!

Også her skal vi venstreorienterede forstå og tage fat om det sociale grundlag. Dette sker øjensynligt ikke, eller ikke i tilstrækkelig grad. En sådan bevægelse er en social kendsgerning, som vi ikke kan ignorere. Hvad venstreorienterede, antifascister og kommunister hidtil har været i stand til at frembringe af kritik og initiativ omkring krisen – det når tilsyneladende ikke ud til disse mennesker!

Sloganet “Frihed – intet diktatur!” er ren, bevidst demagogi i lyset af denne stadig mere aggressive bevægelse.

Da staten åbenbart viser dem fuldstændig frihed, kan det egentlig kun betyde “diktatur” overfor de, der er imod Quertænkerne. Sådanne typer som Michael Ballweg med deres åbenlyse støtte har imidlertid let ved at udbasunere, hvad der fører til forbud for kommunister og konstant politiundertrykkelse: Med en revolutionær trimmet retorik (“Merkel i fængsel!”) og oprørske slagord fra den store scene ud mod mængden. Især den kloge Mr. Ballweg er altid venlig, altid rolig, altid smilende, fredelig, kærlig (virkelig !!) osv.

Disse højrekræfter udnytter dygtigt den dagligt voksende sociale vrede i lyset af den tilspidsede krise – og ikke kun på grund af Covid19 – nej, på grund af de stadigt forværrede kapital- og kapitalismekriser. Med deres agitation overfor Merkel og Co, hvor der kunne nævnes ganske passende klager, med dæmonisering af en “symbolsk stor kapitalist ” som Bill Gates (som der ikke reelt gøres noget imod!!), hvorved velkendte, berygtede anti-jødiske stereotyper (jødiske stjerner med inskriptionen “Vaccinationsmodstandere”) kunne ses igen!

Kritik og vrede over kapitalismen omdirigeres og gøres ineffektiv. Væk med kritikken af den sociale ødelæggelse forårsaget af kapitalismen, af dens forbrydelser mod arbejdende mennesker, mod de koloniserede lande og mod miljøet. “Vi står her på grund af alt, hvad der stinker,” siger en arbejder ledsaget af sin familie på Wasen lørdag. Det opsummerer det godt!

Her er der brug for et levende uddannelsesarbejde:

Hvorfor er vi imod sort-rød-guld, imod nationalisme og reaktion?
Hvad har alt dette at gøre med racisme og fascisme?

Hvorfor ikke kritik imod hele kapitalismen omkranset af dens overskrifter “Gud-være-med-os”, hvorfor ikke hele hovedstaden, hele klassen af ​​Daimler, VW, Porsche, BMW, Stahl – und Eisen bosserne, Deutsche Bank ledere, børsspekulanter. Kort sagt, hvorfor bliver hele den samlede kapital ikke angrebet, og hvorfor vi er imod at hetze mod Gates, selvom vi er for ekspropriation af hans kapital såvel som for ekspropriation af den samlede storkapital …

Forslag

Sådan som tingene udvikler sig i samfundet lige nu, udvikler de sig især for venstrefløjen på en tilspidset og farlig måde.

Mod højrekræfterne, er der for venstrekræfterne, antifascister og frem for alt kommunister kun enhed og fælles aktion og mobilisering der hjælper!

Hvor finder vi det?

“Lad os stoppe op og aktionere sammen på dag X!”

– indtil da gør alle blot hvad man vil, alle er forskellige, indtil da optræder alle på en alt for velkendt måde med intriger mod aktionspartnere og forhandlingspartnere – sådan kan det ikke fortsætte. Dette er et fænomen, som en dag vil kunne blive dødbringende – politisk såvel som bogstaveligt talt dødbringende. Guantanamo-bure findes ikke kun på Cuba!

For at gøre dette skal vi tale med hinanden og diskutere, finde og beslutte praktisk gennemførlige løsninger. Vi har brug for en mere samlet og forenet optræden mod højrekræfterne, med fælles aktioner.

Påskemarscherne i 2021 var vigtige!

Der er bestemt fremskridt på denne vej. Det bør ikke ignoreres her. Venstrekræfternes optræden under påskemarchen, i for eksempel Stuttgart – næsten på samme tid – var god og korrekt. Mange kræfter stod sammen mod krig, militarisering – og imod højrekræfterne!
Frem for alt blev den tyske imperialisme angrebet direkte.
Se egen rapport fra Arbeit Zukunft

Her viser det sig hvad der ligger bag det, Quertænkerne hyklerisk kalder “fred”, mens de boykotter denne vigtige kamp for fred – ligesom de viger væk fra kampen mod deres eget lands kapital, mod den tyske imperialisme, ligesom ”djævelen skyr det hellige vand”. Påskelørdag var der dette positive alternativ med påskemarschen!
Quertænkerne synes ikke om det!

I betragtning af de nuværende forhold og i betragtning af den aggressive højreorienterede mobilisering var påskemarchen en succes, et vigtigt eksempel. De 800 der var der, var meget vigtigere end de 10-15.000 Quertænkere med deres bedrageriske og letkøbte show demoer.

Minimum må nu være fornyede forsøg på en synlig, stærk demonstration mod den kapitalistiske krise, imod dens antiarbejder-politik og mod højrekræfterne. I Stuttgart kunne Krisealliancen tage sagen i egen hånd, men uden udelukkelser og uden nogen betingelser udover dette: antifascistisk grundlag, vilje til fællesskab og enhed. Forbindelser til fagforeningerne må også her udnyttes til at mobilisere den bredest mulige støtte.

Uden nogen synlig modkraft vil højrekræfterne overgå os endnu mere end før!

Oversat fra

Querdenker-Massendemo durch Stuttgart – wieder gewaltsame Übergriffe gegen Medien!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne