Lad os rejse en kamp verden over for arbejde, brød og frihed 1. maj!

I anledning af 1. maj Arbejderklassens internationale kampdag for socialisme og en revolutionær vej har vi oversat denne hilsen fra CIPOML, Den internationale konference af marxist-leninistiske parter og organisationer.

Kollegaer og arbejdere,

Arbejderklassen i hele verden fejrer sin kampdag for international enhed, kamp og solidaritet i en tid med særlige historiske forhold.

I næsten alle lande har det internationale borgerskab, imperialismen, kapitalistiske stater og borgerlige regeringer intensiveret den kapitalistiske udnyttelse og undertrykkelse af arbejderne og ansatte under henvisning til de restriktioner, som Covid-19-pandemien har medført.

Deltidsarbejde, orlov uden løn, lønnedgang og andre tiltag på arbejdsmarkedet er blevet tvunget igennem, ligesom fyringer er blevet udbredt under påskud af pandemien. I det forløbne år har millioner af mennesker mistet deres job og er blevet frataget regelmæssig indkomst. De fleste af dem, der mistede deres job, er kvinder. De har mærket den kapitalistiske udnyttelse og dobbelt undertrykkelse på deres krop. Volden mod kvinder og kvindedrab er steget, især vold i hjemmet.

De borgerlige regeringer har udløst en gaveregn af ”økonomiske pakker” for at afbøde de negative virkninger af pandemien og den økonomiske krise. Det er sket under påskud af sociale hjælpetiltag og redning af arbejdspladser, men det er reelt fortsat nye veje til at overføre penge og ressourcer til de kapitalistiske monopoler. På et tidspunkt, hvor arbejderne og de udbyttede dele af befolkningen er blevet skubbet i armene på arbejdsløshed, elendighed og sult, har kapitalistiske monopoler mangedoblet deres profit.

Kapitalistiske angreb på “demokratiske rettigheder” og politiske frihedsrettigheder er intet mindre end angreb på den sociale og økonomiske front. Ethvert lille tiltag fra arbejdere og ansatte, fattige i landdistrikter og byer, unge og kvinder, for at sikre deres rettigheder, er blevet mødt med indskrænkninger af disse. Og det forsætter. Folks protester og demonstrationer står over for politivold, tilbageholdelse og anholdelser. Kapitalistiske stater og regeringer, især Tyskland, Frankrig og Storbritannien, har allerede givet mere magt til politiet og soldater og taget skridt til at dette gøres permanente. Også i lande, der er kendt som “det borgerlige demokratis vugge”, er den politiske reaktion stigende, og reaktionære og fascistiske tiltag anvendes mere bredt mod arbejderklassen og den folkelige sociale opposition.

Arbejdere, realiteter kan ikke skjules for evigt!

Pandemien har vist arbejdere og undertrykte mennesker den kapitalistiske imperialismes, de borgerlige regeringers og kapitalens sande ansigt. Det er ikke muligt at skjule den kapitalistiske udnyttelse og imperialistiske plyndring. Heller ikke det faktum, at det kapitalistiske system er menneskehedens og miljøets fjende.

Med de dybere klasseforskelle kan ingen demagogi, grov eller beskidt propaganda skjule denne sandhed. Stadig flere kræver en ændring af det kapitalistiske styresystem i takt med de indser de sociale realiteter og deres egen magt vokser.

Lad os vise arbejderklassens styrke!

Arbejderklassen og arbejdere fra hele verden, fra Cambodja til USA, fra Frankrig til Indien, fra Italien til Ecuador, fra Grækenland til Chile, fra Tyrkiet til Brasilien, fra Egypten til Kina og Bolivia har mødt dette kapitalistiske barbari med strejker og modstand. Det er sket alle de steder, hvor de har kunnet overvinde de barrierer, som de borgerlige regeringer og fagforeningsbureaukratiet har opstillet.

Prisstigningerne på basale forbrugsgoder, stigninger i skatter, tab af arbejdspladser, lave lønninger og den stigende fattigdom sammen med de forværrede arbejds- og levevilkår og manglen på fremtidig sikkerhed i mange lande banede vejen for stigningen i arbejdernes og de folkelige massers kampe. Krav om arbejde, brød og frihed er blevet rejst over hele kloden.

1. maj 2021 finder sted i en periode, hvor modsætningerne mellem arbejdskraft og kapital, imperialismen og de undertrykte folk og mellem imperialisterne selv skærpes. En militant 1. maj med massedeltagelse vil vise arbejderklassens magt. En stærk 1. maj vil give arbejderklassen og de undertrykte folk den moral, de har brug for til at tage skridt til at flytte kampens position et skridt fremad.

1. maj er for arbejderklassen en dag til at teste sin styrke mod den kapitalistiske front. Hvor det er muligt, må arbejderne danne “1. maj-udvalg”, der vælges gennem den bredest mulige deltagelse i fabrikker, arbejdspladser og alle arenaer for at forhindre, at fagforeningsbureaukratiet svækker Arbejderklassens Internationale Kampdag. På den måde vil arbejderklassen også kunne inddrage andre arbejdende sammen med dem i kampen mod kapitalisme og reaktion. Og på en måde kan Arbejdernes kampdag spille en rolle som en løftestang i arbejderklassens og folkenes kamp.

Kapitalismen og dens monopoler anerkender ikke nogen grænser for udnyttelse og plyndring, og optrapper deres magt og vold for at sikre sig mod voksende utilfredshed og reaktioner.

Overfor det må arbejderklassen øge sin egen styrke ved at styrke sin enhed i de enkelte lande og internationalt med arbejdere og undertrykte folk i hele verden. Arbejderklassen må udvikle dens enhed og alliance med de andre undertrykte lag i befolkningen.

Længe leve Arbejderklassens kampdag 1. maj!

Længe leve arbejderklassens internationale enhed, kamp og solidaritet!

Vi kræver sikre arbejdspladser, brød og frihed!

Længe leve arbejderklassens internationalisme!

 

Koordinationsudvalget for den internationale konference for marxistisk-leninistiske partier og organisationer, CIPOML

 

 

Oversat fra:
Let’s raise our struggle across the world on May Day for secure jobs, bread and freedom!

CIPOML hjemmeside


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne