Kommunistisk Politik Digital 8 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 8 – 2021

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 14-15, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra og uh KPnet og KPnetBlogs

STØT den røde netavis! STØT KPnet!
Kære læser. Kære bruger af KPnet. Vi har brug for din støtte!
KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne og Foreningen Oktober. Målet er at være arbejdernes, ungdommens, kvindernes revolutionære stemme. Så vær med til at udbrede netavisen, fortæl om avisen og inviter venner og arbejdskammerater på facebook og andre steder til at læse og aktivt bruge KPnet. Og – hjælp os kæmpe gerne med et økonomisk bidrag. Vi er taknemmelige for ethvert beløb.

APK holder 1. maj online og gademøder i København, Odense og Århus
Arbejderklassens internationale kampdag –1. maj vil blive markeret på gaden og på et fælles online møde. Gennem taler og musik sætter APK fokus på den nødvendige og forenende FÆLLES KAMP MOD KAPITALEN og for en bæredygtigt fremtid –  FOR SOCIALISME.

APK: 1. maj 2021 på gader og stræder og ONLINE
1. maj – arbejderklassens internationale kampdag – skal nok blive markeret! Det skal Corona-pandemi, epidemilov og restriktioner ikke afholde os fra. På gader og stræder og ONLINE skal den kæmpende bevægelses krav og perspektiver naturligvis rejses. Gennem taler og musik sætter APK fokus på den nødvendige og forenende FÆLLES KAMP MOD KAPITALEN og for en bæredygtigt fremtid –  FOR SOCIALISME.

OK21

Solidaritet mellem højt- og lavtlønnede
Skal de lavest lønnede have forbedringer ved at de med en forholdsmæssigt højere løn afstår fra forbedringer? Er der kun ’en samlet kage’ til deling? Nej, selvfølgelig ikke. Der må kæmpes sammen både for løft af de lavtlønnede og for forbedringer for alle. Og de grupper der stemmer NEJ har brug for bred opbakning fra andre faggrupper – offentligt som privat – og fra befolkningen.

Slut med at vente på bedre tider – Stem NEJ til OK21!
OK-resultatet der skal gælde de næste 3 år er alarmerende ringe. Ikke engang reallønnen er sikret. Med corona-krise som argument er der indgået en aftale som kun arbejdsgiverne kan være glade for. Sygeplejerskerne har allerede stemt NEJ og i øjeblikket tegner der sig en stærk Nej-stemning blandt FOA-medlemmer.

OK21: Stem Nej hvis du gerne vil høres
Afstemningerne om overenskomsterne er ved at gå ind i slutspurten. Kravet fra offentligt ansatte var et opgør med syge arbejdsbetingelser og krav om trygge arbejdsforhold, flere kollegaer, tid til faglighed og bedre løn! Ingen af disse krav er på nogen måde blevet indfriet. Topforhandlerne solgte hurtigt ud, og accepterede endnu en kriseoverensomst. Det eneste svar de vil lytte til er et rungende Nej.

Debat om overenskomst for Peer-medarbejderne

FOAs overenskomst betyder nedgang i løn for Peer-medarbejderne
Jeg vil her forsøge at gå formand for social- og sundhedssektoren Torben Hollmanns indlæg igennem. Det er bl.a. fakta at Peer-medarbejderne vil gå ned i løn med den overenskomst FOA har indgået – og at den er aftalt uden at Peer-medarbejderne overhovedet har så meget som set et udkast. Så ingen kan påstå, at den er lavet i samarbejde med os.
Af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejby

Overenskomsten for Peers sikrer en bund for de lavestlønnede
Jeg har stor respekt for det faglige engagement, som de mange dygtige peer-medarbejdere lægger for dagen. Jeg har selv arbejdet sammen med mange af dem og har set, hvor stor og en vigtigt forskel, det gør for patienterne i psykiatrien, men også deres kollegaerne.
Af Torben Hollmann, formand i FOAs social- og sundhedssektor

Peer-medarbejdere slås for faglig organisering og overenskomst
FOA har uden forhandling eller samarbejde med Peer-medarbejderne og deres arbejdsgivere, gennemtrumfet en overenskomst som truer hele grundlaget for den bruger inddragede psykiatri.
Af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejby

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Endnu en udsmidningsdom til en familie i Blågården
Onsdag faldt der dom i den anden af de tre sager, hvor boligforeningen FSB har opsagt en familie i de almene boliger ved Blågårds Plads på Nørrebro. Pga en situation, hvor unge reagerede mod en Rasmus Paludan-provokation, er der faldet dom for, at hele familien nu kan sættes ud af deres lejlighed. Udsmidningen må stoppes.

Kampfly for milliarder til krig og våbenproducenter – mens staten kræver nul-overenskomst
Mens de offentligt ansatte får at vide, at der ikke ‘er råd’ til at rette op på lavtløn og undernormeringer er de militære budgetter på himmelflugt. Med fanfarer blev det første af i alt 27 F-35A kampfly, i denne måned leveret fra amerikanske Lockheed Martin, til det danske luftvåben. Stykprisen er 500 mio. kr. uden udstyr. Når de kommer i luften bliver det endnu dyrere. Prisen betales af nedskæringer på de syge, de unge, de arbejdsløse, og på de varme hænder i den offentlige sektor.

Dansk Erhverv vil afskaffe SU – uddannelser skal kun være for de rige
Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv har fremlagt politisk udspil om omstilling til digitale online uddannelser, og vil finansiere det gennem afskaffelse SUen. I første omgang til alle på kandidatdelen af universitetsuddannelser. Studerende skal ligesom “i de gode gamle dage” have stipendiater, eller rige forældre, eller forgælde sig gennem livets ophold. Dansk Erhverv har den tidligere konservative Folketingspolitiker og minister Brian Mikkelsen i spidsen.

Regeringens ‘tryghedspakke’: Et angreb på arbejderungdommens ret til at forsamles
Regeringen lancerede deres udspil ”Tryghed for alle danskere” i efteråret, og de lovændringer det vil kræve, er i øjeblikket under udvalgsbehandling i Folketinget. I følge ’tryghedspakken’ skal der kunne indføres forsamlingsforbud for unge med ’utryghedsskabende adfærd’ i udpegede kvarterer. Hvad det vil sige, vil være op til politiet at definere. Kan det f.eks. blive når unge forsamler sig for at vise modstand mod nedrivninger af deres bolig?

Lovløshed i Boligforeningen Østjysk Bolig og Århus Kommune – nedrivningsplan må erklæres ugyldig
Tidligere direktør i Århus Boligforening aftalte nedrivningen i en ‘udviklingsplan’ for bebyggelsen Bispehaven bag om ryggen på beboerne og brugte boligforeningen penge til private formål. Kommunen lukkede øjnene og havde selv økonomiske interesser i at sælge attraktive nabogrunde til bebyggelse. ‘Udviklingsplanen’ bestod bl.a. af nedrivning af blokke der netop var renoveret for et tre cifret millionbeløb.

Folketinget fastholder at rive flere tusinde almene boligerne ned
Borgerforslaget mod ghettoloven blev tirsdag behandlet i Folketinget. I Vollsmose i Odense og Bispehaven ved Århus demonstrerede Almen Modstand imod ghettoloven og nedrivninger

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMPValg i Grønland: Inuit Ataqatigiit (IA) bliver største parti
Inuit Ataqatigiit (IA) er efter stemmeoptællingen nu det største parti i det grønlandske parlament Inatsisartut, og står med forhandlingsretten til at danne en ny landsstyreregering.

Ecuador: 1,8 millioner blanke stemmesedler blev udtryk for en bred protest
I Ecuador er anden valgrunde af præsidentvalget gennemført. Da den folkelige, venstreorienterede kandidat Yaku Péres var blevet udelukket fra anden valgrunde gennem valgfusk fra myndighedernes side, blev svaret fra den folkelige bevægelse, at opfordre til at stemme blankt.
Af Ecuadors kommunistiske parti Marxist-leninister, PCMLE

Arbejdsindvandring, klassekamp og solidaritet
De norske erfaringer med EU og EØS ligner på mange måder erfaringer i Danmark. Denne artikel – oversat fra Revolusjon, Norge – viser hvordan udviklingen med migrant arbejdere, der er dårligt betalt og har dårlige forhold, ser ud til at eskalere. En kamp der kun kan vindes med en bevidst og styrket klassekampslinje.

Ved Ramsey Clarks død
Overalt hvor USA-imperialismen har hærget gennem de sidste mange år har man kunnet finde Ramsey Clark som en modig modstander af USA’s krige og krigsforbrydelser. I Danmark deltog han i 2002 en stort anlagt international høring mod dansk og amerikansk terrorkrig i Afghanistan arrangeret af antikrigsbevægelsen. Se link nedenfor. Vi bringer her en beskrivelse af Ramsey Clarks virke, skrevet af Sara Founders fra The International Action Center

Oktober Radio: Slavevilkår hos dansk online-supermarked er en tro kopi af Amazon
I denne uges podcast fra Oktober Radio taler vi om de seneste måneders afsløringer af arbejdsforholdene hos Nemlig.com og hvordan de er en tro kopi af de forhold, der kendes fra Amazon og efterhånden mange andre virksomheder, der systematisk udnytte lovgivning om import af billig arbejdskraft på elendige vilkår.
Til sidst i udsendelsen taler vi om direktørernes netværk, og hvordan kontrol tilsyneladende kun rammer de nederste i samfundet. Mens de dækker over hinanden i toppen.
Udsendelsen den 17. april 2021

Oktober Radio: Kapitalen kræver ny asfalt og nye kampfly
I ugens podcast kommer vi bl.a. ind på Regeringens udspil til investeringer i infrastrukturen. Det viser at der alene tænkes på de store industrimonopolers interesser. Alt grønt skal plastres til i motorveje. Vi når også at tale om sukkerfabrikkerne på Falster, og Danmarks første nye F-35 kampfly blev afleveret fra fabrikken. Det viser sig at prisen pr. flyvetime også er ekstremt høj.
Udsendelsen den 10. april 2021

Bornholms befrielse
Den 5. april 1946 – for 75 år siden – forlod den røde hær Bornholm. I følge de foreliggende aftaler mellem Vestmagterne og Sovjetunionen var hovedlinjen at fjenden (Nazityskland) skulle slås, hvor han blev antruffet. På Bornholm nægtede den tyske kommandant at overgive sig, hvilket som bekendt førte til direkte krigshandlinger, hvor både Rønne og  Nexø blev bombet. 
Kommunisthetzen og nutidens anspændte forhold til Rusland har gennem længere tid farvet eller rettere misfarvet synet på Den Røde Hærs 11 måneder på Bornholm 1945-46. Sovjet var ikke en besættelsesmagt på samme måde som Nazitysklands – og den adskiller sig reelt ikke fra den tilsvarende britiske i resten af landet omend den varede et par måneder længere.
Bornholm blev ikke besat af russerne, Bornholm blev befriet!

“Der er ikke råd!” – siger de
Vi der arbejder i det offentlige skal altså løbe stærkt fordi, som der siges, “der er ikke råd” til bedre forhold! Og samtidig køber Danmark 27 F35 fly til 56,4 milliarder og nye tog (selv om vi allerede har tog) til 20 milliarder og minkavlere, der får fuld løn i 10 år, 10 ÅR!!!!!!!

Blogindlæg

Pædagoguddannelse og profession degenereret til samfundsnyttige idioter?
Det er så bekvemt, som pædagog tager man vare på små børns trivsel og udvikling, og leverer de danske småbørnsforældre en tjeneste, nemlig garantien for børnenes sikkerhed mens forældrene er på arbejde.

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne