Debat om overenskomst for Peer-medarbejderne – Svar til FOAs forhandler fra Peer-medarbejder

KPnet har modtaget dette gensvar fra Anders Lindberg, Peer-medarbejder på en kommentar fra FOA’s forhandler, der blev bragt på KPnet d. 12. april under overskriften “Debat om overenskomst for Peer-medarbejderne – Kommentar fra FOA’s forhandler”.

FOAs overenskomst betyder nedgang i løn for Peer-medarbejderne

Af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejby

Jeg vil her forsøge at gå formand for social- og sundhedssektoren Torben Hollmanns indlæg igennem. Det er bl.a. fakta at Peer-medarbejderne vil gå ned i løn med den overenskomst FOA har indgået – og at den er aftalt uden at Peer-medarbejderne overhovedet har så meget som set et udkast. Så ingen kan påstå, at den er lavet i samarbejde med os.
Se Torben Hollmanns indlæg her Debat om overenskomst for Peer-medarbejderne – Kommentar fra FOA’s forhandler

FAKTA: Der ER tale om en nedgang i løn

Det er jo ikke løgn når formand for social- og sundhedssektoren Torben Hollmann siger at aftalen sikrer en bund, men med undtagelse af Region Midt som er tilsvarende med en startløn på trin 11 pt, er der tale om en lønnedgang for alle regioner. Er det solidarisk at de omkring 94% af regionalt ansatte peer-medarbejdere nu skal have samme lave løn? Jeg tror de fleste ville syntes det var bizart hvis nogen kom ind på deres job og fortalte at fra i morgen vil nye lønninger matche de absolut laveste, der kan findes.

På samme måde giver kvalifikationsløn efter 3 år og løntrin 15 heller ingen mening. Sammenligneligt er Region Hovedstaden der selv har trin15 som start løn, men intet lønloft på tillæg fra dag et, samt årlige lønforhandlinger mod overenskomstens hvert andet år.

Overenskomsten rammer desuden dem på flekstidsløn, i de kommuner som regulerer ydelsen efter overenskomsten. Det betyder i praksis at jeg vil have kollegaer som går mange tusinde kroner ned i løn.

FAKTA: En “risiko” for manglende dækning af vilkår som barsel og omsorgsdage

Det er et stråmandsargument, som savner konkrete eksempler fra virkeligheden, jeg har i min tid som peer-medarbejder aldrig hørt nogen tale om at det skulle være tilfældet. Og det samme med arbejdstidsplanlægning, det er fiktive forestillinger fra nogen som aldrig har gidet at sætte ind i faget og dets udfordringer.

Lad os slå helt fast at hverken jeg, eller andre jeg har talt med i mit fag, har ønsket andet end at vi fagligt organiserede os. Tværtimod var vi netop i en proces, med at få afklaring på hvor vi skulle søge hen. Personligt ser jeg peer-faget mere beslægtet med SL (Socialpædagogerne), og jeg ved at vores dygtige og kompetente Recovery-skoler stadig arbejder med at standardisere uddannelsen.

Og med tiden er vi da nogen som drømmer om ikke længere at stå som ufaglærte, men have knyttet en fast uddannelsesaftale til faget. Det vil være med til at give os noget fagligt spillerum, og mulighed for at fortsætte med at udvikle faget. Vi er i proces, og når FOA kommer og laver en overenskomst hen over hovedet på os, stiller os uden reel indflydelse hos en anden faggruppe og dumper vores løn, smadrer de ikke bare årevis af hårdt arbejde fra ambitiøse ildsjæle, men truer fundamentet for den brugerdrevne psykiatri.

FAKTA: Jeg kender ikke til eksemplet med juristen, tømreren og den stakkel på løntrin 11

Men er deres ansættelser sammenlignelige? Jeg tvivler. Hvis FOA ikke bare havde hevet en overenskomst op af skuffen, ville de vide at peer-medarbejdere er ansat i en lang række forskellige stillinger. Nogen underviser, laver udviklingsarbejde, faciliterer eller er i en koordinerende rolle. De kan derfor nemt have været ansat i kraft af andre kompetencer og fået løn for netop disse.

FAKTA: Der har ingen forhandling været!

Jeg kan anbefale at læse Peer-netværkets artikel om forløbet, på:

Information om ny overenskomst

 

Det jeg og mine kollegaer i forum for løn og overenskomst har fortalt FOA, de få gange vi har været i kontakt, er ufravigeligt den holdning, at vi skal vente med at komme med i en overenskomst til vi har fagligt organiseret os og dermed har et demokratisk mandat. På det eneste møde der har været med FOA inden, får vi at vide at de vil sende udkastet til overenskomsten.

Kollegaer, mig selv eller nogen af de arbejdsgivere som vi har kontakt til, har på INTET tidspunkt modtaget eller set udkast eller andet omkring overenskomsten. Hvordan FOA kan mene vi har været med, når vi aldrig har set overenskomsten, er os en gåde.

Vi har desuden heller ikke kunnet finde de arbejdsgivere fra regionerne som FAO mener at have været i dialog med op til forhandlingerne, og man må undre sig over hvorfor vores arbejdsgivere har aftalt en lavere løn, dårligere forhold og nedgang i kvalitet end de selv har valgt at tilbyde.

Status er at flere nu har bedt om aktindsigt i forløbet omkring overenskomsten, FAO har pt. Ikke vendt tilbage med svar på dette.

Læs også

Peer-medarbejdere slås for faglig organisering og overenskomst
KPnet 7. april 2021

 

Send et læserindlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater