Debat om overenskomst for Peer-medarbejderne – Kommentar fra FOA’s forhandler

Vi har modtaget dette indlæg, der er en kommentar til et indlæg af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejby, der blev bragt på KPnet d. 7. april Peer-medarbejdere slås for faglig organisering og overenskomst

Overenskomsten for Peers sikrer en bund for de lavestlønnede

Af Torben Hollmann, formand i FOAs social- og sundhedssektor

Torben Hollmann, FOA

Jeg har stor respekt for det faglige engagement, som de mange dygtige peer-medarbejdere lægger for dagen. Jeg har selv arbejdet sammen med mange af dem og har set, hvor stor og en vigtigt forskel, det gør for patienterne i psykiatrien, men også deres kollegaerne.

Det gælder dels i forhold til det hamrende vigtige arbejde. Og det gælder i forhold til det faglige virke, som i de seneste dage har ført til knubbede ord om den nye overenskomst, som FOA har indgået for peer-medarbejdere.

Men jeg er noget uforstående over for den holdning, at der er tale om løndumping, når FOA tegner en overenskomst for peer-medarbejderne.

Den nye overenskomst sikrer en bund for de lavestlønnede peer-medarbejdere og giver de lavtlønnede kollegaer en lønstige, deres løn kan vokse ad. Det er solidarisk, og det er vigtigt. På samme tid lægges der ikke loft over muligheden for at forhandle kvalifikationstillæg ovenpå de aftalte løntrin.

Så overenskomsten giver stadig samme mulighed for at forhandle sig til en højere løn, sådan som nogle peer-medarbejdere også tidligere har været i stand til.

Samtidig giver overenskomsten alle de andre fordele, der er i en overenskomst omkring fx arbejdstid osv.

Fællesskab gør stærk

I FOA mener vi, at hele det offentlige arbejdsmarked skal være overenskomstdækket. Vi mener, at offentligt ansatte skal holde sammen, fordi fællesskabet gør os stærkere.

Derfor er vi også glade for, at det ved denne overenskomstfornyelse er lykkedes at overenskomstdække peer-gruppen, som naturligvis skal have samme respekt og ret, som andre grupper i FOA.

Det er ikke nyt, at FOA har forsøgt at overenskomstdække Peer-medarbejdere. Det har vi arbejdet på siden 2016, hvor vi også havde dialog med Peer netværket.

I tiden efter 2016 har vi fastholdt overenskomstkravet over for arbejdsgiverne – både i regionerne og over for Danske Regioner. FOAs afdelinger og tillidsfolk har i stigende grad taget stafetten lokalt og er blevet aktive i forhold til forhandling af løn og vilkår på området.

Vi har været glade for, at vi under forhandlingerne fik en dialog med Peer-netværket. Vi synes, at der var en god dialog, men det er klart, at når vi nu ser i bakspejlet, så burde dialogen have været tydeligere, fordi der eksisterer rigtig mange misforståelser om forløbet og overenskomsten.

Faglighed og fællesskab på arbejdspladsen

I FOA er vi meget optaget af to ting:

Det første handler om de enkelte gruppers faglighed, og hvordan vi udvikler den. For det andet er vi meget optagede af, at alle faggrupper får mulighed for at være en del af arbejdsfællesskaber, så de forskellige kompetencer bringes i spil og tilsammen udgør en helhed i forhold til opgaveløsningen.

Jeg er i den grad enig i, at peer-medarbejderne kan noget helt særligt.

I min optik skal vi bruge overenskomstdækningen til at styrke formidling af det særlige som peer-medarbejdere netop tilfører til den samlede opgaveløsning. FOA ser bestemt ikke et modsætningsforhold mellem Peer-medarbejdere og FOAs andre faggrupper. Alle kan berige hinanden.

Jeg har selv oplevet det. Alle har noget at bidrage med, og alle skal have lov til det. I sidste ende handler det om, at patienten for den bedst mulige behandling og oplevelse, på et tidspunkt i livet, hvor det hele er svært.

Jeg håber, at vi gennem dialog og hårdt fagligt arbejde kan være med til at gøre en forskel for hvert enkel peer-medarbejder – det er i hvert fald vores intention.

Hvorfor er overenskomstdækning vigtig?

Peer-området har længe været præget af individuelle kontrakter. Udover at lønnen i høj grad er blevet fastsat af arbejdsgiver alene, betyder de individuelle kontrakter en risiko for manglende dækning i forhold til de generelle ansættelsesvilkår (barsel, omsorgsdage, ferie, vilkår ved afskedigelse etc.) risiko for manglende anciennitetsoptjening og manglende fokus på udvikling af kompetencer i jobbet.

Overenskomstdækning og et stærkt fagligt fællesskab er vejen mod ordnede forhold og sikkerhed mod normskred. Det giver også rygstød, når man fremadrettet vil forbedre og udbygge overenskomsten.

Arbejdstidsregler, mulighed for årlige lønforhandlinger, en tillidsrepræsentant der kan hjælpe med til at varetage eventuelle udfordringer. Det er blot nogle af de ordnede forhold der følger med det at være overenskomstdækket.

Eksempelvis findes der nu regler for, hvornår man skal have besked på en ændring af ens vagtplan, ligesom der er retningslinjer for betaling, hvis vagten alligevel bliver ændret.

Tre løntrin, indplacering og kvalifikationstillæg

I den nye overenskomst er der tre mulige grundlønninger: henholdsvis løntrin 11, 13 og 15. Hver eneste nye Peer-medarbejder skal have en individuel lønforhandling ved ansættelsens start.

Ved forhandlingen skal arbejdsgiver og FOA blive enige om lønnen, og der er ingen tvivl om, at FOA vil gøre hvad vi kan for at jeres recovery-erfaringer og erfaringer og kompetencer fra det øvrige arbejdsliv tæller med i det regnskab, således at grundlønnen starter højere end løntrin 11.

Ovenpå grundlønnen kan der forhandles kvalifikations- og funktionsløn – ganske som der også er mulighed for i dag. Samtidig er der indskrevet en mulighed for, at der kan lønforhandles, når man har været ansat i tre år – en mulighed der ikke var til stede før.

Arbejdsgiveren skal ikke sidde alene med magten

Peer-medarbejdere har indtil nu været fuldstændig underlagt arbejdsgivers ønsker om løn.

Hver region har valgt forskellig retning, og der er derfor stor forskel i aflønningerne – også inden for regionerne. Det betyder, at de kollegaer, der var dygtige til at forhandle tillæg til jeres løn, har kunnet forhandle en højere løn end de øvrige kollegaer.

På trods af at alle er ansat på baggrund af recovery-erfaringer, så har der specielt i en enkelt region været meget stor lønforskel mellem en Peer-medarbejder, der er uddannet som jurist og dennes kollega, der er tømmer. En ekstra sidebemærkning er, at i selvsamme region hvor man har haft de store lønninger, har man også ansat Peer-medarbejdere på ren grundløn 11.

En stærk fagforening i ryggen betyder noget

I FOA ligger det os meget på sinde, at stå vagt om de vilkår, der følger med overenskomsten. Vi er en fagforening, hvor medlemmerne kan få tjekket deres løn, så man ikke bliver snydt for det, man har ret til.

Vi er der også, når uheldet er ude og bistår ved arbejdsskader om eksempelvis ulykke og vold. Vi er der også hvis man bliver afskediget.

Samtidig forhandler vi løn både ved ansættelsen og ved de årlige lønforhandlinger og som beskrevet ovenfor så arbejder vi rigtigt meget med fag og faglighed.

 

Tidligere kommentar indlæg af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejbyd. 7. april 2021 :
Peer-medarbejdere slås for faglig organisering og overenskomst

Send et læserindlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk
Se andre læserindlæg

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater