Folketinget fastholder at rive flere tusinde almene boligerne ned

Borgerforslaget mod ghettoloven blev tirsdag behandlet i Folketinget. I Vollsmose i Odense og Bispehaven ved Århus demonstrerede Almen Modstand imod ghettoloven og nedrivninger

FOTO KPNET: Cykeldemonstration gennem Vollsmoses parker i Odense, den 6. april hvor Folketinget behandlede Almen Modstands borgerforslag om at ophæve loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaffelse af de såkaldte “ghettolister”

Borgerforslaget mod ghettoloven blev tirsdag behandlet i Folketinget. På tilhørerrækkerne sad nogle af beboerne fra de ramte områder. Ingen af dem havde for alvor regnet med at borgerforslaget ville blive vedtaget, men det blev også helt klart at flertallet af de politiske partier slet ikke har nogen løsning på behovet for billige boliger, eller et forslag til hvor de mange mennesker skal bo der snart står uden et hjem.

Med opbakningen fra 55.000 underskrifter til borgerforslaget mod Ghettoloven er det tydeligt at der er en stor vrede mod nedrivningsplanerne. Det giver ikke mening at rive udmærkede boliger ned og i stedet bygge nye dyre lejlighedskomplekser som ingen har råd til. Kun byggespekulanter og deres venner kan finde logik i hjemløshed. Og det er netop hvad Folketinget med Ghettopakkerne har besluttet at gennemføre. Målet er helt åbent at nedrive lejligheder, hvor ufaglærte arbejdere og andre fattige har råd til at bo. Uden at give en anvisning til hvordan de så skal få tag over hovedet.

Ibrahim El-Hassan, fra i Vollsmose og Aktiv i Almen Modstand var med i Folketinget, og står som initiativtager til borgerforslaget. Hans forklarede til Fyens Stiftstidende, at formålet var en tydelig markering af at de ikke bare har tænkt sig at lægge modstanden ned.

-55.000 underskrifter er et klart signal om, at vi ikke kan stå inde for ghettolovgivningen. Vi siger fra, og vi sender et signal ved at være her i dag. Politikerne kan se os i øjnene, det er vores boliger, der skal rives ned, og det er os, der skal smides ud. Det er meget let at vedtage en lovgivning hen over hovedet på folk, men det er noget helt andet, når de møder os i virkeligheden.

Nedrivningerne af 1000 lejligheder i Vollsmose er planlagt til at begynde i Bøgeparken i år og slutte i Egeparken i 2025. Odense Kommune har foræret området til spekulanter, der vil bygge op til 1600 nye private lejligheder, der hvor de gamle rives ned.

Nøjagtig det samme er planlagt i Århus, hvor flere hundrede lejligheder rives ned i Bispehaven i 2021. Og lige ved siden af har kommunen solgt en grund til private investorer, der planlægger at opføre dyre lejlighedskomplekser. Kommunerne havde ikke behøvet at presse på for at gennemtvinge nedrivninger. Det er ikke et krav i lovgivningen, men er angivet som en mulighed. Men forløbet har vist, at netop nedrivninger hele tiden har været kommunens eneste formål, således at der kunne blive plads til velhavere, og alle andre kan blive smidt på gaden. Og loven sikrede dem adgangen til at gøre det.

”Vi skal være ambitiøse på vegne af de mennesker, som er fanget i en parallel virkelighed”. Forklarede Venstre bl.a., og det er vist meget rammende for hvor langt der er fra de bonede gulve til 60’ernes og 70’ernes almene boligområder.

Den parallelle virkelighed er kapitalismens klassesamfund, og de mange ‘usynlige’ arbejdere som får samfundet til at dreje rundt, og som ingen af borgerskabets politikere tør se i øjnene.

Efter tirsdagens 1. behandling går forslaget videre til Indenrigs- og Boligudvalget, og når udvalget har færdigbehandlet forslaget, skal det igen i folketingssalen til 2. behandling og endelig afstemning om en måned.

Også i Bispehaven ved Århus blev der demonstreret d. 6. april mod ghettolovene og de planlagte nedrivninger

Læs også
Boligminister vil tvangsflytte fattige
KPnet 3. april 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne