Endnu en udsmidningsdom til en familie i Blågården

Onsdag faldt der dom i den anden af de tre sager, hvor boligforeningen FSB har opsagt en familie i de almene boliger ved Blågårds Plads på Nørrebro. Pga en situation, hvor unge reagerede mod en Rasmus Paludan-provokation, er der faldet dom for, at hele familien nu kan sættes ud af deres lejlighed. Udsmidningen må stoppes.

Billedet er fra en tidligere demonstration mod udsmidningen af beboere i Blågården

Denne dom gav ligesom den første boligforeningen ret til at effektuere udsmidningen.

I forbindelse med vedtagelsen af ghettopakken blev der indført en skærpelse i  almenlejeloven.  Konsekvensen er, at en hel familie kan smides ud, hvis blot én i familien dømmes for kriminalitet der medfører fængselsstraf. Dette gælder for overtrædelse af en lang række paragraffer i straffeloven. Nærmere bestemt vil en hel familie kunne sættes på gaden, hvis blot en i familien har begået fængselsdømt kriminalitet inden for en radius af en kilometer fra lejerens bolig.

Det er denne rådne ghettoparagraf, der er brugt af FSB.

Begrundelsen for at kunne opsige lejemålet er ifølge paragraffen, hvis en familie bidrager væsentligt til at forringe trygheden for områdets øvrige beboere.

Dommen bliver i lighed med den første anket til landsretten.

Beboere og handlende i og omkring Blågårds Plads har på mange forskellige måder givet fuld opbakning til de 3 familier.

Der var også folk inde og vise opbakning og protest ved retssagen onsdag.

Der er indsamlet flere tusinde underskrifter som bevidner, at beboerne overhovedet ikke føler sig utrygge ved de 3 familier, som har boet i deres lejligheder i op til 27 år.

Der har været afholdt lokale protest- og solidaritetsdemonstrationer, og der samles fortsat penge ind, som går til de 3 familiers sagsomkostninger.

Sagen er umenneskelig og grotesk i sig selv.

Men så meget desto mere grotesk er det, at det alle tre er familier, hvis unge har holdt sig helt ude af bandemiljø og kriminalitet, som var i gang med læreplads og uddannelser. Og hvor fædrene har deltaget i Fædregruppen og en af dem i en årrække var formand for Natteravnene på Nørrebro.

Yderligere er sagen grotesk fordi det var en ren Rasmus Paludan- og politiprovokation, der fik en af fædrene og nogle af drengene til at kaste med bl.a. et støtteben – i den sag blev ingen ramt, men den 17-årige lærling fik en ubetinget dom på 8 måneder!

Paludan skulle have afholdt en af sine hadske koran afbrændinger i Mjølnerparken, hvor de havde forberedt sig på, at han skulle komme. Men uden varsel og beskyttet af et massivt politiopbud, blev det flyttet til Blågårds Plads. De uforberedte unge reagerede med forståelig umiddelbar vrede og forsøgte at få ham fjernet.

De 3 familier skal have fortsat fuld opbakning.

FSB må tvinges til at opgive sine udsmidningsplaner

Man kan indbetale til hjælp til sagsomkostningerne til mobilpay 7280AM

Læs også

Lighed for loven? Interview med Ditte Danielsen, Almen Modstand København
KPnet 2. februar 2021 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne