Dansk Erhverv vil afskaffe SU – uddannelser skal kun være for de rige

Arbejdsgiverorganisationen Dansk Erhverv har fremlagt politisk udspil om omstilling til digitale online uddannelser, og vil finansiere det gennem afskaffelse SUen. I første omgang til alle på kandidatdelen af universitetsuddannelser. Studerende skal ligesom “i de gode gamle dage” have stipendiater, eller rige forældre, eller forgælde sig gennem livets ophold. Dansk Erhverv har den tidligere konservative Folketingspolitiker og minister Brian Mikkelsen i spidsen.

Billede fra demonstrationer i 2017: De fælles krav der samlede for erhvervsskoler, gymnasier, mellemlange og lange uddannelser på dagens demonstrationer var: Hæv kvaliteten – Stop nedskæringer på uddannelse – Bevar SU!

Elever, lærlinge og studenter organisationer har været på gaden utallige gange for at forsvare retten til uddannelse, og lige adgang for alle. Den kamp handler ikke mindst om gode skoler og flere lærere, og en uddannelsesstøtte man kan leve af.

Under corona-krisen er planerne om at markedsgøre og privatisere uddannelser, blevet taget op af skuffen. Dansk Erhverv ser en mulighed for at nå privatiseringsmålet gennem digitalisering og onlinekurser. Hjemmeundervisning skal være den nye norm, mens retten til gratis uddannelser, og uddannelsesstøtte skal erstattes af betalte kurser og gæld.

Dele af det eksperiment fungerer allerede i en række lande, bl.a. i USA. Og erfaringerne er at private uddannelser ikke er bedre og billigere, tværtimod. Til gengæld holdes børn af arbejderklasen og fattige udenfor.

Lån i stedet for uddannelsesstøtte, findes også i mange lande. Det betyder at unge uden økonomisk hjælp hjemmefra står langt svagere i uddannelsessystemet. Til gengæld kommer de unge til at stå med en kæmpe individuel gæld, hvis de vil færdiggøre deres uddannelser.:

Staten har optaget en kollektiv gæld på 300 mia. der primært er kommet industrien og handelslivet til undsætning. Den gæld synes Dansk Erhverv det er helt naturligt at samfundet betaler! Brian Mikkelsen har samtidig været fremme med beklagelser om, at de i hvert fald ikke skylder nogen noget. Hvad der er blevet helt tydeligt afsløret under coronakrisen er at det ikke er private virksomheder, der skaber værdierne.

Corona-krisen har vist at Danmarks uddannelsessystem er i knæ. Konsekvensen af mange års besparelser er blevet tydelige under Corona-krisen. Kravet må være at få geninvesteret de penge i uddannelsessystemet, som er blevet fjernet i løbet af de seneste år.

På tværs af hele uddannelsessektoren har corona-krisen betydet et fald i undervisningens kvalitet. Det rammer især nye elever og studerende. Når adgang til lærerne er sparet væk, så står de nye elever og studerende alene. Online undervisning har ikke fungeret for det store flertal. Det eneste der læres er det der står i bøgerne, men uden at kunne spørge ind og få uddybet og få mere baggrund, så går både, læring, faglighed og trivsel tabt.

I Uddannelsesalliancen, skriver de at opgaven nu helt konkret står med at sikre at det faglige efterslæb, som følger pandemien, bliver adresseret for alle elever og studerende. Alle lider under pandemien, og derfor skal alle have hjælp. Det kan kun akutte investeringer sikre.

Mere overordnet skal vi have tilbageført de midler, som bl.a. omprioriteringsbidraget har fjernet fra uddannelsesektoren. Corona-krisen har kun alt for tydeligt understreget, hvor sårbar de unges situation er, grundet omprioriteringsbidraget, der år for år har udhulet uddannelsernes fundament.

Note:
Brian Mikkelsen:
– Adm. direktør i Dansk Erhverv siden 2018
– Medlem af regeringens digitaliseringspartnerskab
– Formand for Nationalmuseets Museumsråd
– Tidligere MF for Konservative
– Tidligere kultur-, justits-, økonomi-, og erhvervsminister

Dansk Erhverv:
Arbejdsgiverorganisation, angiver de har 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger.
De dækker:
Handel, Transport og Serviceerhverv
Butik og Kontor, og Detailhandelen
Og herudover bl.a. vikarbureauer, reklamebureauer og it-virksomheder.

Dansk Erhverv:
Ny investeringsplan for uddannelsessystemet

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne