Peer-medarbejdere slås for faglig organisering og overenskomst

Af Anders Lindberg, Peer-medarbejder AUH Skejby

FOA har uden forhandling eller samarbejde med Peer-medarbejderne og deres arbejdsgivere, gennemtrumfet en overenskomst som truer hele grundlaget for den bruger inddragede psykiatri.

Peer-medarbejderne er en ny faggruppe, hvor tidligere brugere af psykiatrien arbejder i en lang række forskellige stillinger. De har alle det tilfælles at deres særlige kompetencer er, at de selv er kommet sig fra alvorlig sygdom.

FOA mente tilbage ved ok forhandlingerne i 2018, at denne nye gruppe ville tage arbejdet fra SOSU`erne og de derfor ikke havde noget at gøre i psykiatrien. Her har både regionerne og peer-medarbejdere selv brugt en masse kræfter på at gøre opmærksom på, at det er meget langt fra tilfældet. Og at forskellen på de to fag er at peer-medarbejderne har en helt særlig faglighed, der handler om at møde borgeren som et ligeværdigt individ med ret til at bestemme over sin egen behandling.

Vi havde derfor som peer-medarbejdere, ingen forventninger om at FOA var i gang med en forhandling. Tværtimod var vi selv i gang med at organisere os, vi har ingen overenskomst nu og er derfor ansat på meget forskellige vilkår. Så vi var i dialog med andre fagforeninger og vores arbejdsgivere om hvad der var muligt, da det som et lyn fra en klar himmel går op for os hvad der er ved at ske.

Da vi ingen erfaring har med at organisere os, fremstår vi selvfølgelig håbløst naive mod den velsmurte mega virksomhed som FOA er. Hele tanken om at vi kan dyrke vores faglighed og styrke vores fag igennem en fagforening som FOA, høre tydeligt en anden tid til. I stedet er vi blevet brugt til at flytte nogen små beløb rundt. Vi er 600 peers i øjeblikket, og FOA har forhandlet en aftale på plads for os som er en lønnedgang i samtlige regioner bortset fra en. Og hvor vi nu bliver en undergruppe af SOSU-medarbejderne.

Problemet med at indplacere os på de laveste lønninger, er selvfølgelig at vi ikke anerkendes for vores særlige kompetencer. Men det er i høj grad også et spørgsmål om faglighed, for peer-medarbejderen er i modsat til FOA’s hensigt ikke at det skal være en skåne job, men et arbejde hvor livets erfaring og personlige kompetencer går op i en højere enhed. For borgere og personalet der møder en tømrer eller en djøf`er som har valgt at arbejde som peer betyder det noget, det er indbegrebet af håb og muligheder.

Det er jo desværre virkeligheden at tømreren og djøf’er ikke kommer til at få det samme i løn, men chancen for at de vælger at arbejde som peer til den absolutte minimumsløn er nu en praktisk umulighed. Og på den måde ender faget med at være et job for lavtlønsgrupper og dem som måske stadig er for syge til at passe et “almindeligt” arbejde, hvilket netop var grundtanken at faget ikke skulle være.

Målet for os nu er at blive en stærk velorganiseret faggruppe som dyrker vores kompetencer og gør os klar til at søge mod mere forstående fagforeninger. Vi har hurtigt taget ved lære af at FOA ikke er den psykiatriens beskytter de giver sig ud for at være, og at vi nu må kæmpe for vores fags fremtid.

Se også
Information vedr. overenskomsten indgået mellem FOA og Danske Regioner

Send et læserindlæg til KPnet: Skriv til redaktion@kpnet.dk

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne