Kommunistisk Politik Digital 6 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 6 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 11-12, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Se også udvalgte artikler til print her

Her er APKs umiddelbare krav:
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring
Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen, men milliarderne fosser ud af statskassen over i kapitalens lommer.
Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelses- og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale.

Se artiklen med indledning
De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Nej til krisepolitik i corona-forklædning! – Interview med APK´s formand
I ly af corona-epidemien gennemtrumfer regeringen omfattende indgreb. På få dage har de givet gigantiske beløb til erhvervslivet, lukket grænserne og gennemført de største indgreb i demokratiske rettigheder siden 2. verdenskrig. Det er ikke corona-epidemien, men regeringen der har dikteret den retning, og der er mere på vej. Hvis ikke vi – den danske arbejderklasse, den danske befolkning, siger fra, så kommer de næste måneders politiske indgreb til at underminere vores levevilkår år ud i fremtiden.
Interview med Jonas Ørting, Formand for APK og sygeplejerske

Krisehjælp til det offentlige sundhedsvæsen – ikke til kapitalen!
Vi står midt i en pandemi og en hel uvant hverdag. Mange offentlige ting er lukket ned, og der kommer nye tiltag i et meget hurtigt tempo. Ingen er i tvivl om alvoren i forhold til folkesundheden, og derfor udvises der stor hjælpsomhed og solidaritet i befolkningen.
Regeringen og et enigt Folketing har hastebehandlet en hidtil uset undtagelsestilstands lovgivning igennem. Hvor myndighederne og statsmagten i et helt år får beføjelser der rækker langt udover den akutte smittespredningsfare.
Vi ser en national kriseberedskabs stab bestående af de øverste militær- og politi myndigheder, der skal sikre at samfundsfunktioner og ro opretholdes. Men vi ser ikke en krone ekstra til det hårdt trængte sundhedssystem, der skal klare coronasmitten og dens konsekvenser. Ikke en krone ekstra til at sikre kommunernes og regionernes ekstra udgifter.
Af Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Vi kæmper ikke kun mod en pandemi – men for en ny og bedre fremtid
Vi befinder os midt i en alvorlig sundheds-, politisk-, social- og økonomisk krise. Covid-19 pandemien har afsløret et kapitalistisk samfund, der ikke har været i stand til at levere selv den mest basale medicin, sundhedsudstyr og personale, ikke mindst i forhold til de fattigste i vores samfund. Det har udstillet et offentligt sundhedssystem på knæ fra års nedskæringer og kraftig privatisering til fordel for de store monopoler og de rige. Et system på randen af kapacitetssammenbrud. Konsekvenserne af den neoliberale nedskæringspolitik, der har gjort det offentlige sundheds- og plejesystem til en vare, der tjenes profit på, er fatale.
Erklæring fra de europæiske marxistisk-leninistiske partier og organisationer i CIPOML

Hvorfor holde fast i et sygt system?
Statskassens midler skal gå til befolkningen – ikke til de rige!
Den almindelige befolkning har ikke brug for de store virksomheder og monopolerne, den kan selv, og den gør det allerede. Blot har den oveni en igle på slæb under kapitalismen.
“Det knager i samfundets fuger og bånd, lad falde, hvad ikke kan stå!”

OK 2020 – stem nej!

NEJ til OK20!
Mæglingsskitsen fra forligsmanden, aftalt med FH og DA ligger nu klar. Det blev som forventet en minusoverenskomst – en kriseoverenskomst. Industriforligets minimale lønstigninger og snævre rammer er presset ned over alle. Et resultat der har været stukket ud fra starten mellem industriens arbejdsgivere og fagtop med industriforliget som retningsgivende. KPnet har samlet klip fra nogle af de første reaktioner fra fagforeninger og tillidsfolk, der opfordrer: STEM NEJ!

Malerforbundet måtte afbryde OK-forhandlingerne: Vi blev mødt med et ultimatum – vi vil ikke lade os voldtage!
Malerforbundets forhandlere trak sig onsdag fra OK-forhandlingerne. Deres  forventning er et massivt NEJ TAK til den kommende mæglingsskitse i alle afdelinger. Forbundsformand Martin B Hansen fortæller til KPnet

CO-Industri fagtop godkender at op mod en kvart million ansatte kan sendes hjem uden løn!
– Samtidig får virksomheder nu mulighed for et trecifret milliardbeløb i tilskud!
Op til 230.000 ansatte især i produktionen kan nu sendes hjem uden løn og uden varsel. Fagtoppen har indgået endnu et arbejdsgiverforlig med dansk Industri.
Knap var blækket tørt på den store trepartaftale fra 15. marts, der berømmede at ansatte ville blive hjemsendt med løn, før der i al stilhed lige kom en tillægsaftale, der kan sende omkring en kvart million lige ud i arbejdsløshed.

Corona eller ej – Stem nej!
Forhandlerne i 3F Byggegruppen har i nat indgået forlig om overenskomst for de næste 3 år. Det blev en sand kriseoverenskomst, hvor arbejdergiverne og fagtoppen udnytter coronakrisen til at indgå et skammeligt topforlig, hvor arbejderne intet får. Væk er alle bygningsarbejdernes krav om højere mindsteløn og stop for social dumping. Vreden kommer klart til udtryk: Stem Nej er svaret nu

OK20: 3Fs forhandlere for Privat Service, Hotel og Restauration anbefaler et NEJ
Forhandlingerne om en ny overenskomst for 65.000 hotel- og restaurationsmedarbejdere er brudt sammen. Gruppeformand PSHR, Kurt Fredriksen skriver:
Forhandlerne fra 3Fs gruppe for Privat Service, Hotel og Restauration mødtes med arbejdsgiverorganisationerne Horesta og Dansk Erhverv lørdag morgen. Mødet varede dog kun et par timer, før de igen gik hver til sit. Det, der er buddet fra vores arbejdsgivermodpart, er, at vi alene kan få det yderst dårlige Industriforlig proppet ned i halsen.

Forligsinstitutionen udnytter coronavirus til at snigløbe overenskomstforhandlingerne
Kort efter af statsminister Mette Frederiksen onsdag aften erklærede at den offentlige sektor skulle sættes i stå, valgte forligsmand Jan Reckendorff at afbryde forhandlingerne og sætte dem på midlertidig pause. Ifølge pressen blev forhandlingerne udsat med 14 dage, for at efterfølge regeringens indgreb for at begrænse spredningen af COVID-19.

Regering, arbejdsgivere og fagtop sætter arbejderrettigheder og overenskomster ud af kraft
Regeringen sender milliardstøtte til virksomhederne, mens toppen i fagbevægelsen indgår aftaler med arbejdsgiverne, der tilsidesætter både overenskomster og ferielovgivning. Ansatte sendes på tvungen ferie, og køre- og hviletids bestemmelser bliver sat ud af kraft af hensyn til forsyning af føde- og dagligvarer. Toppen i fagbevægelsen indgår disse aftaler, hvor både tilkæmpede rettigheder og sikkerhed fejes til side i coronakrisens navn.

OK 2020 status fra 3F Aalborg: Tættere på konflikt end i mange år
Fra 3f i Aalborg lyder det i en aktuel status: Mange store industriafdelinger siger nej til det indgåede industriforlig, og flere kommer løbende til. Det samme gælder for transports fællesoverenskomst, på bus og langtur. Flere af de nævnte er stemt hjem med mindst muligt margen, og er derfor meget usikre forlig hvor nej-siden vurderes klart størst nu. Så alt i alt har vi vel ikke været tættere på en konflikt i mange år.

OK20: Stem Nej-bevægelsen bygger sig op
På flere områder er OK-forhandlingerne nu brudt sammen og sendt videre i forligsinstitutionen, og der hvor forhandlingerne er endt med et forlig er det ikke arbejdernes krav der er gået igennem. Det er arbejdsgiveroverenskomster, der er kopieret fra industriens aftale. På arbejdspladser, klubber og også fra fagforeningsafdelinger tegner der sig konturerne af en stem Nej-bevægelse. KPnet har talt med Benny Vinther Jensen fra 3F’s industrigruppe i Aalborg, der var tidligt ude med en Nej-anbefaling til medlemmerne.

Corona-krise

En plads i solen
Den nye virkelighed rammer os forskelligt alt efter livssituation og bopæl. Der er nogen, der er mere i akut risiko for at miste deres daglige brød end andre. Der er voldsramte kvinder, der oplever mere vold end ellers og som ikke kan slippe væk. Og så er der børnefamilierne.

Samfundssind eller samfundskontrol
Det lyder jo meget godt det der ’samfundssind’, men hvad betyder det egentlig? At de rige forsat kan tjene penge og almindelige mennesker skal forholde i sig ro og holde kræft. Men Hvordan ville verden ville have set ud lige nu, hvis his forskere og økonomien var blevet brugt i folkets tjeneste.
Af Oscar Özgür Serin

Syge sundhedsansatte kan ikke blive testet for coronavirus
I en situation hvor alt i samfundet er sat på den anden ende og sundhedsvæsenet er ekstra hårdt belastet bliver syge sundhedsansatte nægtet at blive testet for corona. De må som alle andre vente til de er mere syge.

Stop for coronasmitte på arbejdspladserne! Strejker og protester for sikring af arbejdsmiljøet
På en række arbejdspladser indenfor byggeri og transport er arbejdet i de seneste dage blevet nedlagt fordi arbejdsmiljøet ikke har været i orden. For mens forsamlinger på over 10 mennesker nu er ulovlige i det offentlige rum, kan man stadig blive udsat for at skulle arbejde tæt på andre – uden reelle sikkerhedstiltag.

Glem alt om den perfekte hjemmearbejdende forældre
Hjemmearbejde og børn – samtidigt og 24/7- er ikke nogen god blanding. Men det er hverdagen for rigtig mange børn og voksne lige nu. Masser af gode råd om at man bare lige skal forstå at organisere det rigtig, florerer rundt på nettet – ikke mindst fra arbejdsgiver- og lederorganisationer.
Men hvordan opleves virkeligheden, når man så står midt i det?

”Tvivlens nådegave”
”Tvivlens nådegave” plejer vist mest at blive brugt i religiøs sammenhæng, og hvis der er noget, jeg ikke er, så er det religiøs. Alligevel vokser tvivlens nådegave frem i mig ligefrem proportionalt med regeringens coronatiltag. Lukkede grænser, militær ved grænserne, forbud mod store forsamlinger, lukkede skoler, lukkede offentlige institutioner, frivillig og tvungen karantæne, hjemsendelse uden løn, enorme tilskud til det private erhvervsliv, nedlukning af ok-forhandlingerne, hjemkaldelse af alle danskere i udlandet (gælder muligvis ikke dem i fangelejrene i Syrien). Hvad fanden er det, der foregår??
Af Karsten Jonassen

Undtagelseslovgivning: En alment farlig sygdom har ramt det danske ’demokrati’
Folketinget vedtog i enighed blandt alle partier torsdag aften en hastelovgivning for kontrol af udbredelsen af coronavirus. Lov L 133 til bekæmpelse af “en alment farlig sygdom” indfører en form for undtagelsestilstand, der synes at række langt videre end en praktisk bekæmpelse af et sygdomsudbrud. Loven demonstrerer hvor hurtigt det borgerlige demokrati kan få skrællet sin demokratiske overflade af og frihedsrettigheder blive sat ud af kraft i en skærpet politisk situation. Samtidigt ser vi, hvordan faglige rettigheder fjernes med et pennestrøg, når overenskomster og ferielov brydes efter fælles aftale mellem staten og fagtoppen.

Regeringen opgiver inddæmning af COV-19 – regningen betales af fattige og syge
Onsdag aften nåede antal smittede med den nye coronavirus i Danmark op over 514, og heraf 10 indlagt på hospitalet. Den socialdemokratiske regering fortalte på et pressemøde kl. 20.30, at de opgiver inddæmnings strategien, og i stedet lukkes nu alle uddannelser, folkeskoler og daginstitutioner, og hele den offentlige sektor sendes på nødberedskab i 14 dage. Og senest er overenskomstforhandlingerne suspenderet!
Vi kender rumlen i enhver form for krise. Den havner på arbejderklassens skuldre med nye nedskæringstiltag og udskydelse af regeringens valgløfter i det uendelige. Rejs derfor allerede nu med det samme kravet: De rige skal betale!

‘Corona-krisen’: Regeringen giver milliarder i nødhjælp til kapitalen midt i en overenskomsttid
Regeringens kriseplan mod coronavirussen vil give milliarder i nødhjælp til kapitalen og maner til krisestemning midt i en overenskomstkamp. Hvor er de ekstra penge til et nedbarberet sundhedsvæsen? Og hvad blev der af OK20 i mediernes opmærksomhed?

Corona – internationalt

Nej til krisefuldmagtsloven – slå ring om demokratiet!
Der er intet behov for krisefuldmagtsloven i bekæmpelsen af coronavirus, loven udspringer af regeringens ønske om at styrke sin egen magt og kaste regningen over på arbejderne
Af Dagbjørn Skipnes
Talsperson for Kommunistisk Plattform marxist-leninistene (Kpml), Norge

Lad dem ikke vælte krisen over på arbejderne!
Fredag den 13. marts 2020 gik Norge mere eller mindre i stå som følge af koronavirussen. Landet er i delvis undtagelsestilstand. Vi står over for en økonomisk og social krise, som langt vil overgå den såkaldte finanskrise.
Det, der på overfladen ser ud som en viruskrise, dækker over en gælds- og overproduktionskrise, som er blevet opbygget i mange år. Det krævede kun en virus at udløse den.
Af Revolusjon, Norge

Italien tusinder døde – En “flagermus-virus” kan blive €uro-projektets undergang
Italien : 627 “Corona”-smittede døde de sidste 24 timer. Flere end fire tusind døde alene i Italien : Den fra Kina “importerede” “flagermus-virus” kan blive €uro-projektets undergang
Af INTERPRES

EU klar med milliardhjælp til kapitalen – pengekassen er uden grænser og uden bund
EU er klar med en hjælpepakke på 750 milliarder euro direkte til opkøb i virksomheder – Folketinget diskuterer hjælpepakke til op mod 300 milliarder kr! EU sætter landene i spændetrøje og smalkost når det gælder udgifter til sundhed og anden velfærd, men der er der ingen smalle steder når det gælder krisehjælp til kapitalen.

USA forsøg på monopol over tysk Corona vaccine forskning!
Lægemiddelfirmaet Tübingen Curevac arbejder sammen med det statsejede Paul-Ehrlich-Institut for at fremstille vacciner og biomedicinske lægemidler. De har tilsyneladende i øjeblikket succes med at udvikle en vaccine mod Covid-19 virussen (corona). Dette har vakt stor begærlighed hos USA- imperialismens ledere. Forbundsregeringen må umiddelbart nedlægge forbud mod salget til USA!
Af Arbeit Zukunft (Tyskland)

Arbejderklassen i EU reagerer på corona-krisen
Overalt i EU spreder Corona sig hurtigt. Det samme gør regeringernes svar, der gå mere op i erhvervslivet og statens sikkerhed end at sikre folkesundheden. Her et udpluk fra en række europæiske partier (CIPOML) om situationen og arbejderklassens svar

Oktober Radio

Pesten i Bergamo i andre historier
I denne uge taler vi om skrækhistorier om sygdom som skal indgive angst for forandring. Og vi tager udgangspunkt i et par gamle bøger der har taget inspiration fra tidligere sygdoms epidemier. Til sidst taler vi om de økonomiske aspekter af undtagelsestilstanden.
Den lille novelle af J.P. Jacobsen, Pesten i Bergamo (1881), har en meget dramatisk begyndelse, der beskriver hvordan det norditalienske samfund oplever og reagerer på pesten.
Der er lidt af samme dramatiske tilgang når medier fortæller om den øjeblikkelige sygdomskrise. Netop i Norditalien har vi de seneste dage hørt om de tragiske store dødstal, og set hvordan man måtte transportere kister væk på lastbiler, da der ikke længere var plads. Der spilles på alle tangenter for at puste til frygt og angst.

75 året for bombningen af Gestapos hovedkvarter i København
Til sidst taler vi om nogle af de bøger der er udkommet i anledning af den 21. marts 2020 der er 75 året for den britiske bombning af Gestapos hovedkvarter i København. En aktion som desværre også betød at Den Franske Skole på Frederiksberg blev ramt af et fly der styrtede ned, og efterfølgende blev ramt af flere bomber ved en fejl.
Bombemål Shellhuset – Og katastrofen ved Den Franske Skole
Af Christian Aagaard

Indtryk fra et lukket land
Danmark er den seneste uge gået i stå. Da vi gik gennem byen denne lørdag formiddag var mennesker og biler forsvundet. Alle medier kører på højtryk med historier om coronavirus epidemien. Verdens lande tegnes op med gule og røde faresignaler og militæret har lukket grænserne som var vi midt i en krigsøvelse.
Vi taler om vores indtryk og hvordan der er en kæmpe afstand mellem den sundhedsvidenskabelige udvikling og de politiske beslutninger. Videnskaben er de seneste 170 år kommet meget langt, og har udviklet hurtige og meget præcise værktøjer til diagnose og forebyggelse og til helbredelse. Men den politiske vilje til at investerer i beredskab og de nødvendige instrumenter og bemanding, mangler fortsat.

KPnets Blogs


Covid19 og kapitalisme – en smittefarlig cocktail
Under dække af Corona en har regeringen åbnet for statskassen. Pengene så at sige fosser ud til det private erhvervsliv med diverse nødpakker. Der er ingen grænser for hvor mange penge der kan gives væk til livgivende behandling til profitøkonomien lige nu.
Af K. Staunstrup

Tomme gader – underfinansierede sygehuse – kapitalisme
Banke banke på. Hvem der? Det er KAREN. Hvem KAREN? KAREN- TÆNE. Det var en lille morgenhilsen fra min største søn. Sammen med hans 3 døtre, sad han og hyggede ved morgenbordet. De er alle sendt hjem fra skole og arbejde p.g.a. Corona.
Af Poul Andersen

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater