Arbejderklassen i EU reagerer på corona-krisen

Overalt i EU spreder Corona sig hurtigt. Det samme gør regeringernes svar, der gå mere op i erhvervslivet og statens sikkerhed end at sikre folkesundheden. Her et udpluk fra en række europæiske partier (CIPOML) om situationen og arbejderklassens svar

-Sundhed er et kollektivt gode, det handler om retten til liv. Der skal ikke forskelsbehandles mellem ansatte og mellem faggrupper. De foranstaltninger, der er sat i værk for at beskytte hver enkelt borger, må gælde for hele arbejderklassen. Den private industri skal på linje med resten af samfundet sættes i stå, hvis den ikke er nødvendig i forhold til at forbedre den sundhedsmæssige nødsituation.

Hjemsendelse må ske med 100% lønkompensation, uden brug af ferie. Situationen betyder et ekstremt pres på befolkningen. Arbejder- og fagforeningsbevægelsen skal organisere og kæmpe for solidaritet og enhed, imod den herskende klasse, og dens regeringer.

Sådan lyder det fra Kommunistisk Platform i Italien, et af de lande der som det første i Europa blev rigtig hårdt ramt af corona pandemien.

Følgende udpluk af artikler fra forskellige europæiske marxist-leninistiske partier og organisationer i EU, viser hvordan den fælles krise og arbejderklassens svar udvikler sig.

Corona pandemien viser i praksis hvad der sker, når magthaverne prædiker at alt kan klares billigere og bedre af private virksomheder. Den viser hvad der sker når det eneste mål for kvalitet er profit, og alt arbejde der udføres, opgøres i minutter og sekunder, og ikke i resultatet.

Fra Spanien skriver PCE(ml):

-Kapitalen er ikke sen til at udnytte corona-krisen i egen interesse. Den bruges til at lette indførelsen af “fleksible” former for arbejde, såsom “hjemmearbejdspladser”, der tillader, at borgerskabets profit opretholdes på bekostning af arbejderklassens personlige ressourcer.

Arbejdsgiverne har skyndt sig at drage fordel af situationen ved at kræve økonomisk støtte, og samtidig foranstaltninger, der gør det lettere at fyre og forlænge de midlertidige ansættelsesregler. Tiltag som toppen i fagforeningerne siger god for.

Regeringens restriktive foranstaltninger i den offentlige sektor, samtidig med at den private sektor fortsætter med at fungere, betyder i virkeligheden at udliciteringen af opgaver bliver accelereret under krisen.

Uanset alle tiltag vil den reelle økonomiske krise ikke kunne undgås. Den var allerede blevet påpeget i alle prognoser og statistiske data. Den økonomiske krise var først forventet i slutningen af 2020, men ser ud til at være kommet et par måneder tidligere, selvom verdens monopoler nu har et påskud til at forsøge at skjule sandheden.

Kapitalismen kan ikke helbredes, det kan ikke længere tilbyde noget nyt til menneskeheden og derfor skal den overvindes og sendes til historiens skraldespand.

Forberedelser til at stå rustet til alle de kriser som kapitalismen er medskyldig i, bliver konstant udskudt, under hensyn til monopolkapitalens profit. Mens politikere sælger varm luft, og håndvask i det uendelige. Men når krisen er der, så bruger borgerskabet alle midler for at få del i økonomisk støtte, og til samtidig at udnytte krisen politisk til at nedbryde demokratiet og arbejderklassens rettigheder.

Fra det franske PCOF lyder det:

– Begrænsningerne i retten til at demonstrere, udvides dag for dag, med begrundelse i foranstaltninger mod spredning af epidemien. Flere demonstrationer er allerede aflyst. Ingen benægter vigtigheden af at tage skridt til at beskytte mennesker mod spredning af sygdom. Men vi må gøre det helt klart: De reformer, som millioner af arbejdere og arbejdsløse, har bekæmpet i måneder, må tages af bordet. Reformen af pensionen skal suspenderes såvel som reformen af arbejdsløshedsforsikringen.

Vi går ind i en kompleks og farlig periode for arbejdstagere og befolkningen, som ikke vil være begrænset til et par uger. Vi går ind i en periode med uddybning af den generelle krise i det imperialistiske kapitalistiske system, hvor oligarkiet forsøger at spille kortet for national enhed.

Vi har ingen “fælles vej” med oligarkiet. Epidemien har fremhævet de alvorlige konsekvenser af den neoliberale politik, der er blevet fulgt i årevis. Krisen kan under ingen omstændigheder bruges som en undskyldning for at knægte den folkelige protest mod systemet. Det understøtter kun det privilegerede oligarkis interesser, mens byrderne bæres af arbejdere og mennesker over hele verden. Det er dette system, vi skal bryde med.

Partierne i den europæiske marxist-leninistiske bevægelse, CIPOML, har været med forrest i kampen mod nedskæringer i den offentlige sektor og mod privatisering af det offentlige sundhedsvæsen, som vi nu er vidne til er ved at kollapse i de højtudviklede europæiske lande.

Fra Tyrkiet, skriver partiet EMEP:

-Selvom sundhedsministeriet forklarer, at de nødvendige forholdsregler er blevet truffet siden virussens første dage, er den reelle information skjult for offentligheden.

Den hurtige spredning af virussygdommen covid-19 i hele verden, har endnu engang demonstreret, hvor vigtigt helbredet er for alle, det er en grundlæggende ret. Det er ikke nok at diagnosecentrene kun findes i Ankara, Istanbul og Erzurum, denne sygdom kan hurtigt sprede sig til alle dele af landet.

Samtidig med meddelelsen om at corona-virusen er kommet til Tyrkiet, er det blevet afsløret, at der end ikke er nok sæbe og masker til andre medicinske formål.

Som med alle infektionssygdomme er corona-virus et folkesundhedsmæssigt problem. Enhver borger skal kunne få adgang til sundhedsydelser uden nogen betingelser. Det skal også betragtes som et arbejdsmiljø- og sikkerhedsspørgsmål. Personlige foranstaltninger er vigtige, men uden samfundets foranstaltninger har de ingen mening. Af denne grund bør der træffes foranstaltninger til beskyttelse af offentlighedens sundhed på alle områder fra arbejdspladser til offentlig transport, og ansatte skal have betalt orlov, når diagnosen stilles. Det skal forhindres at der stilles krav om selvbetalt orlov for ansatte.

Priserne på desinfektionsmidler og alkoholholdige rengøringsmidler er de seneste dage pludseligt eksploderet. Den spekulation skal stoppes, og der må gives fri adgang til desinfektionsmidler.

Regimet må stoppe dets forfølgelse og arrestation af modstandere, journalister og advokater og fokusere opmærksomheden på folkesundheden. Pengene skal bruges på folkesundhed i stedet for krigsudgifter, og de dyre megaprojekter som Kanal Istanbul.

Advarsler fra arbejds- og sundhedsfaglige organisationer, fagforeninger og de krav, som arbejderne fremsætter, skal hurtigt imødekommes.

Endnu en gang opfordrer vi befolkningen til at forene sig mod det kapitalistiske system, som er kilden til uligheder, afsavn og forskelsbehandling.

Arbeit Zukunft i Tyskland skriver:

De seneste års besparelser på hospitalsvæsenet, og lukning af de små lokale sygehuse, gør sundhedsvæsenet utroligt sårbart overfor epidemier som denne.

Den nye tyske nationalsang burde omdøbes til ”Profit, Profit, über Alles”. I stedet for at forberede sig på den nye sygdom, og begrænse rejser mm., så har hensyn til profit fået forrang og alt fortsatte som det plejede. Lige til virksomhederne så at epidemien også ramte dem økonomisk. Så gik de i panik.

I en artikel fra det norske Revolusjon hedder det bl.a.:

-To-cifrede milliardbeløb fra den norske oliefond-udland er forduftet på verdens blodrøde aktiebørser indenfor få dage. Nu er det på tide at sætte oliepengene i norsk økonomi, i sundhed og velfærd. Det indebærer at man må tilsidesætte statsstøttereglerne i EØS og Stortingets egen idiotiske vedtagelse fra sommeren 2019, der indførte et lovforbud mod at bruge fonden indenlands i Norge!

Forløbet af krisen hænger ikke mindst sammen med en stadig mere globaliseret økonomi, virkningerne spreder sig over hele verden som ringe i vandet. Flybranchen er et godt eksempel på, at der gennem de seneste år har opbygget sig en overkapacitet, det har ført til hård konkurrence, og pres på lønninger og flere konkurser. Den nye situation vil blive brugt til at presse lønningerne yderligere, og samtidig til konsolidering og fusioner, hvor kun de største overlever.

Titusinder af arbejdere i en række brancher vil blive afskediget og spist af med dagpenge. Det betyder, at mere end to tredjedele af lønnen forsvinder, og at folk hurtigt får problemer med at betale deres bolig- og forbrugslån.

Kapitalens plan for at redde sig selv og sin pengepung er, at arbejderne skal betale. Det er os, der vil miste jobbet, det er os, som skal afskediges, det er os, som vil få løntab, og det er vores pensioner og skattepenge, der skal samles ind for at redde de rige. Sammen med fagtoppen i LO har Næringslivets Hovedorganisatioon udsat overenskomstforhandlingerne til efteråret, fordi andet vil være ”uforsvarligt”, da den økonomiske udvikling er så usikker. På godt norsk betyder det, at der lægges op til nærmest en nulopgørelse, når krisevirkningerne og masseafskedigelserne helt er slået igennem. Så vil vi komme til at høre, at ”alle må stå sammen” på tværs af klasseskellene.

Kæmp for retmæssige krav, ellers bliver du flået!
Økonomiske kriser er kapitalismens følgesvend. Kun et socialistisk samfund giver en krisefri fremtid

Se link til de europæiske ML-partier

Italien

Frankrig

Spanien

Tyrkiet

Norge

Tyskland


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater