Regeringen opgiver inddæmning af COV-19 – regningen betales af fattige og syge

Onsdag aften nåede antal smittede med den nye coronavirus i Danmark op over 514, og heraf 10 indlagt på hospitalet. Den socialdemokratiske regering fortalte på et pressemøde kl. 20.30, at de opgiver inddæmnings strategien, og i stedet lukkes nu alle uddannelser, folkeskoler og daginstitutioner, og hele den offentlige sektor sendes på nødberedskab i 14 dage. Og senest er overenskomstforhandlingerne suspenderet!
Vi kender rumlen i enhver form for krise. Den havner på arbejderklassens skuldre med nye nedskæringstiltag og udskydelse af regeringens valgløfter i det uendelige. Rejs derfor allerede nu med det samme kravet: De rige skal betale!

Sundhedsvidenskaben er helt forsvundet ud af statens formidling af den nye coronavirus/COV-19. Formidlingen handler om tiltag der begrænser kontakt mellem mennesker, lidt om statistikker og fremskrivninger, men ingen rigtige oplysninger om hvornår og hvordan sygdommen har spredt sig. Alt overlades til gætterier og vilde spekulationer.

Der er tilsyneladende tale om at et lille antal af de mennesker der de sidste uger har været på vinterferie er kommet syge hjem. Men detaljerne udelades, så det bliver umuligt at belyse det faktiske forløb af de danske tilfælde. Og endnu mere mærkeligt så opgiver de danske myndigheder nu helt at holde styr på udbredelsen. Syge vil ikke længere blive sendt til undersøgelse og testet for COV-19, men blot bedt om at blive hjemme.

Til gengæld er der ingen tvivl om Folketinget med en lynlovgivning vil bruge anledningen til at gennemføre et strengt indgreb i forsamlingsfriheden. Formidlingen af alle tiltag og begrænsninger i folks dagligliv er allerede lagt på Politiets hjemmeside, og ikke på sundhedsmyndighedernes.
Coronavirus/covid-19 i Danmark

I modsætning til WHO, så forklarer de danske myndigheder ikke hvordan man telefonisk vil visitere kritiske tilfælde der har brug for behandling eller evt. indlæggelse. I forvejen evner det danske sundhedsvæsen ikke at modtage opkald. Så det må være et krav at det skal opgraderes, med det samme. Så de der bliver syge med vejrtrækningsproblemer, kan kontakte deres læge.

De danske myndigheder forventer det vil tage op til tre måneder at komme over epidemien, og i mellemtiden udskydes alle ikke nødvendige opperationer. Og skubbes som en kæmpe overarbejdspukkel, det meste af den offentlige sektor må forventes puklen vil vare året ud. Her må penge på bordet, alle nedskæringer må trækkes tilbage.

Det private arbejdsmarked er endnu ikke blevet pålagt hjemsendelser. Her vil man i stedet foreslå at der arbejdes på skiftehold, så man kan begrænse antal medarbejdere der er sammen! Så den private sektor lider mindst mulig skade. Og det anbefales at bruge afspadsering og ferie så man selv kan passe sine børn, nu da skolerne lukker. Det er i sandhed børnenes Statsminister der taler. Alle børnefamilier må ryste på hovedet. Det er klart at hvis statsmagten lukker daginstitutionerne og skolerne så må de også sikre at forældrene kan passe børnene, uden at de også skal bekymre sig om deres ansættelsesforhold og økonomi. Det gælder også alle der er i tvangsaktivering der må sættes i bero. Alle de rigide kontrolsystemer der er sat i værk for at arbejdsløse og syge kan fratages deres penge, må øjeblikkelig sættes på pause. Ingen skal smides ud af dagpengesystemet fordi staten lukker samfundet ned.

Regningen for coronakrisen er allerede på vej, statsmagten ligger ud, men efter festen havner den på arbejderklassens skuldre. Vi kender rumlen: Nye nedskæringstiltag og udskydelse af regeringens valgløfter i det uendelige. Rejs derfor allerede nu med det samme kravet: De rige skal betale!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater