Samfundssind eller samfundskontrol

Det lyder jo meget godt det der ’samfundssind’, men hvad betyder det egentlig? At de rige forsat kan tjene penge og almindelige mennesker skal forholde i sig ro og holde kræft. Men Hvordan ville verden ville have set ud lige nu, hvis his forskere og økonomien var blevet brugt i folkets tjeneste.


Af Oscar Özgür Serin

År 2020 har verden over mildest talt fået en hektisk og dramatisk start. Store dele af verdens befolkninger er blevet fanget i noget der minder om en hyperspændende katastrofefilm vi har set i en biograf eller lignende. Det hele tog sin begyndelse i Kina hvor smitten med coronavirus spredtes med lynets hast, men nu har Europa overtaget pladsen som virussens spredningscenter. Værst er det gået udover Italien og dernæst Spanien med hundredvis af dødsfald. Danmark har også haft sin andel af smittede, men endnu med få dødsfald.

Regeringen, myndighederne og stort set hele apparatet af statslige og ikke-statslige medier indbefattet politiske kommentatorer har taget hidtil ubrugte metoder i brug og lukket ned for samfundet. Samtidig har de alle sammen nærmest i kor opfordret danskerne til at udvise ’samfundssind’ og ’solidaritet’. Samfundssind? Sidst danskerne for alvor blev præsenteret for ’samfundssind’ var under nazisternes besættelse. I radioen opfordrede kongen af Danmark danskerne til at forholde sig i ro og ikke gøre modstand mod besættelsesmagten, og samtidig opfordredes folket til at udvise ’samfundssind’. Og statsministeren, Vilhem Buhl, opfordrede befolkningen til at stikke de unge sabotører.

Det lyder jo meget godt det der ’samfundssind’, men hvad betyder det egentlig? Samfundssind betyder sagt med borgerskabets ord, at vi alle sammen er i samme båd – rige som fattige. At vi nu alle har et ansvar for at sikre at moder Danmark ankommer sikkert i havn. Det er den største løgn, der nogensinde er blevet fortalt. Nej, samfundssind det er noget, arbejderne skal have, så erhvervslivet kan tjene noget mere. Det er meget godt fundet på. Almindelige hårdtarbejdende mennesker skal udvise samfundssind (dvs. forholde sig i ro og holde kæft), og overklassen skal tjene penge. Nu er situationen i dag jo anderledes sammenlignet med besættelsestiden, så hvorfor overhovedet drage denne parallel?

Problemstillingen er anderledes, men systemet er principielt det samme. Sidst men ikke mindst, så var der vist noget med, at den såkaldte dronning af Danmark talte til folket på nationalt Tv? Ja, det gjorde hun. Men hvem er denne dronning, som nyder skatteydernes mange millioner, men som aldrig har søgt et job på jobnet.dk eller været i ’virksomhedspraktik’ som gratis arbejdskraft?

Jeg mindes, at det var hende, som i 1986 overrakte elefantordenen til den tidligere diktator af Egypten Hosni Mubarak. En af de mest modbydelige regenter i det 20. og 21. århundrede. Jeg mindes også, at det var hende som i 2011 hædrede kongen af Bahrain med den fornemste orden ’Storkorset af Dannebrog’. Kongen af Bahrain er en enevældig konge som på brutal og middelalderlig vis har undertryk sit eget folk, og knuste et folkeligt oprør i 2011 mod kongen og druknede det i blod. Et folk som ønskede et vestligt demokrati. Vi elsker jo demokrati i vesten, så derfor støtter vi diktatorer verden over.

Men hvad har det med dronningens tale til nationen at gøre? Pointen er, at en dronning som har overrakt ordner til enevældige konger og diktatorer, har intet at skulle have sagt til den danske befolkning, og hun har ingen ret til at prædike om hverken moral eller opførsel. Arbejdsklassen og dens bevægelse skal nok selv finde sin egen moral. I øvrigt så har den overklasse og det system, som dronningen repræsenterer ingen moral.

Udover den moralske prædiken fra magteliten i Danmark, er der i den seneste uges til i hast blevet vedtaget en stribe af gennemgribende love, som har frataget danskerne næsten samtlige af deres borgerrettigheder. Nogle vil mene, at det giver mening i en tid hvor der er høj smittefare og risiko for maksimal belastning af sundhedssektoren som muligvis vil kollapse. Ja, men så enkelt er det ikke.

Vi lever i en tid med maksimal mediemanipulation, hvor magteliten dagligt forsøger at desillusionere almindelige mennesker og fjerne fokus fra problemernes årsag. I min levetid har jeg oplevet et Danmark hvor der med skiftende regeringer er blevet skåret ned på sundhedssektoren, skoler, plejehjem, skattevæsnet, daginstitutioner og mange andre dele af den offentlige sektor og velfærden.

I årevis har pædagoger, lærere, jordemødre, sygeplejersker, læger og forældre råbt højt om, at de ikke kan klare mere, og at de ikke kan løbe stærkere og samtidig levere en høj faglighed. Har det medført tilskud til velfærd? Nej, tværtimod ser vi i dag, at milliarder fosser ud af statskassen for at understøtte monopolerne og toppen af erhvervslivet. Så penge var der nok af. Bare ikke til dig og mig og alle de andre hårdtarbejdende danskere som hver dag slider og slæber og høster profit hjem til aktionærerne.

Det vi er vidne til er, at toppen af magteliten (finanskapitalen) og deres politikere udnytter enhver lejlighed til at afprøve nye metoder og tiltag for at stramme grebet og kontrollere samfundet. Mange af disse nye love vil forblive implementeret i den danske lovgivning og andre steder i verden, hvor befolkninger nemt og effektivt vil blive kontrolleret i tilfælde af, at arbejderklassen rejser sig til kamp for brød og rettigheder.

Til slut skal nævnes, at statsmagten ikke kun har fået et fysisk og lovmæssigt greb om befolkning. Der hersker på globalt plan massiv uvidenhed, og der er enorm meget kontrol med nyheder og informationer, som bliver tilbageholdt for offentligheden. Vi lever i en tid hvor de teknologiske fremskridt er meget langt fremme, men arbejderklassens forståelse af dets rolle i samfundet og de begivenheder der sker i verden forsøges holdt på et meget lavt niveau.

Coronavirus spreder død og ødelæggelse verden over, fortælles der i de såkaldte objektive medier. Men vidste du, at verdens dygtigste forskere i form af fysikere, ingeniører biologer, læger m.fl. arbejder for krigsindustrien og efterretningstjenester? En tredjedel af verdensøkonomien beskæftiger sig med krig og våben, og udvikling af robotter og kunstig intelligens til fremtidig krigsførelse.

Hvordan ville verden have set ud, hvis de selv samme forskere og økonomien var blevet brugt i folkets tjeneste til fordel for klima, økologi, skoler, hospitaler, uddannelse og andre menneskelige tiltag? Prøv at overveje det hele en gang til, når magthaverne krise efter krise fortæller dig, at du skal udvise samfundssind overfor det system, som har skabt den tilstand vi alle nu befinder os i.

En dansk lønmodtager har intet tilfælles med danske aktionærer, direktører eller spekulanter. En dansk lønmodtager har til gengæld alt tilfælles med arbejdere verden over. Arbejderklassen skylder ikke toppen af erhvervslivet eller bankerne noget som helst. Vi skylder dem ikke troskab eller lydighed. Vi har krav på at overtage det hele, og indføre menneskelige tilstande på denne planet.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater