Regering, arbejdsgivere og fagtop sætter arbejderrettigheder og overenskomster ud af kraft

Regeringen sender milliardstøtte til virksomhederne, mens toppen i fagbevægelsen indgår aftaler med arbejdsgiverne, der tilsidesætter både overenskomster og ferielovgivning. Ansatte sendes på tvungen ferie, og køre- og hviletids bestemmelser bliver sat ud af kraft af hensyn til forsyning af føde- og dagligvarer. Toppen i fagbevægelsen indgår disse aftaler, hvor både tilkæmpede rettigheder og sikkerhed fejes til side i coronakrisens navn.

Murerarbejdsmændenes Faglige Klub skriver i en udtalelse d. 13. marts:

Vi er nu i en situation, hvor landet er kastet ud i en for arbejdstagerne undtagelseslignende tilstand. Arbejdsgiversiden har formået at presse regeringen og FH til at tillade, at arbejdstagere sendes hjem uden fuld lønkompensation. 3F´s Byggegruppe har sammen med Dansk Byggeri underskrevet et protokollat, der også for medlemmer der arbejder under Overenskomst for Murer- og Murerarbejdsmandsarbejde, tillader hjemsendelse uden lønkompensation. I første omgang gældende til og med udgangen af uge 13 (29 marts)

Ikke nok med det, står der ikke i protokollatet, at man har ret til at færdiggøre en evt. akkord.

Yderligere er parterne enige om, at opsigelsesvarslet bortfalder i de tilfælde, arbejdet indstilles med det formål at mindske udbredelsen af Corona-virus.

Alt dette er ikke noget Murerarbejdsmændenes Faglige Klub København kan være medunderskriver på.

Vi er meget enige i, at Corona-virus skal begrænses, men dette skal ikke gøres på bekostning af medlemmernes rettigheder eller retten til kompensation ved opsigelse. Det er ikke kun virksomhedernes tarv, der skal varetages. Denne alvorlige situation skal klares i solidaritet med alle i landet, både arbejdsgivere og arbejdstagere.

Der er endnu ikke opnået enighed om overenskomsterne på byggeområdet og vi håber meget og anbefaler stærkt at overenskomstforhandlingerne udsættes, så der ikke tages forhastede beslutninger fra nogle af overenskomstparterne.

København d. 13. marts 2020

Køre- og hviletid suspenderes i 10 dage
Transportmagasinet 13. marts 2020

Dansk Erhverv og 3F enige: Medarbejdere kan sendes hjem uden løn
Ritzau

3F enige med arbejdsgivere – ansatte kan blive sendt på ferie
TV2 12. marts 2020

Læs også

Krisehjælp til det offentlige sundhedsvæsen – ikke til kapitalen!
Arbejderpartiet Kommunisterne 13. mats 2020

Undtagelseslovgivning: En alment farlig sygdom har ramt det danske ’demokrati’
KPnet 13. marts 2020

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater