Lad dem ikke vælte krisen over på arbejderne!

Af Revolusjon, Norge

Fredag den 13. marts 2020 gik Norge mere eller mindre i stå som følge af koronavirussen. Landet er i delvis undtagelsestilstand. Vi står over for en økonomisk og social krise, som langt vil overgå den såkaldte finanskrise.

Det, der på overfladen ser ud som en viruskrise, dækker over en gælds- og overproduktionskrise, som er blevet opbygget i mange år. Det krævede kun en virus at udløse den.

Krisen, der under alle omstændigheder ville komme

Gennem trykning af pengesedler og nulrentepolitik har landene og det internationale bankvæsen produceret penge med en indbygget rabat. Hele den vestlige industrialiserede verden sidder på et gigantisk bjerg af statsgæld og personlig gæld. Det begrænsede opsving i det sidste årti skyldes først og fremmest kredit og pengetrykning.

Aldrig i historien, bortset fra efter de store krige, har så mange lande været tynget af udenlandske og indenlandske gældsforpligtelser. Den norske stat er med sin positive gældsbalance en undtagelse. Til gengæld ligger det norske folks private (bolig)gæld – mest til private kreditorer – i top på verdensplan. Antallet af inkassosager steg længe før nogen havde hørt om coronaen.

To-cifrede milliardbeløb fra den norske oliefond-udland er forduftet på verdens blodrøde aktiebørser inden for få dage. Nu er det på tide at spytte oliepengene i norsk økonomi, i sundhed og velfærd. Det indebærer at man må tilsidesætte statsstøttereglerne i EØS og Stortingets egen idiotiske vedtagelse fra sommeren 2019, der indførte et lovforbud mod at bruge fonden indenlands i Norge!

Udløst af transport og service

Denne gang er det service- og transportsektoren, der udløser en krise i resten af økonomien. Det hænger ikke mindst sammen med en stadig mere globaliseret økonomi. Når flytrafikken og rejsevirksomheden stopper, spreder virkningerne sig som ringe i vandet. Flybranchen har allerede været plaget af krisenedskæringer og kapitalsaneringer gennem mange år. Krisen vil fremtvinge en omfattende kapitalsanering og fusioner, hvor kun de største overlever.

Titusinder af arbejdende i en række brancher vil blive afskediget og spist af med dagpenge. Det betyder, at mere end to tredjedele af lønnen forsvinder (dagpengene udgør 62 procent af normallønnen), og at folk hurtigt får problemer med at betale deres bolig- og forbrugslån.

Kapitalen, som normalt hyler op imod statslig indblanding i økonomien, kræver, at folks skattepenge skal bruges til at give virksomheder skattelettelser, indfri gældsbjerget og redde aktionærerne fra tab og ruin. Store virksomheder og banker, der indtil videre har kapitalreserver, sørger for at udbetale store udbytter, før krisen rammer virksomhederne. Selv Finanstilsynet advarer mod, at Norges Bank lægger penge i lommerne på aktionærerne ved at åbne kredit kredithanerne og sænke krav-ene til egenkapitalen.

Stop for udbytte vil krænke den private ejendomsret

Under kapitalistiske samfundsforhold er det helt usandsynligt, at der bliver indført love, som indskrænker borgerskabets ret til at berige sig på samfundets bekostning. Den private ejendomsret og ret til at udbytte andre er et helligt princip. Et klassekrav om udbyttestop i alle brancher vil udfordre en grundpille i det kapitalistiske økonomiske system. Det er i sig selv en god grund til at rejse dem.

Regeringen har fremlagt en lang række krisetiltag. Nogle af disse – som at fjerne karensdage for dagpengeudbetaling – er gode, men de fleste tiltag er udformet for at tjene kapitalens interesser. Ved at afkorte arbejdsgiverperioden til kun to dage, taber en ansat med industriarbejderløn brutto 11.000 kr. Nettotabet er på godt 7.000 kr, fordi karensdagene bortfalder.

Kapitalens plan for at redde sig selv og sin pengepung er, at arbejderne skal betale. Det er os, der vil miste jobbet, det er os, som skal afskediges, det er os, som vil få løntab, og det er vores pensioner og skattepenge, der skal samles ind for at redde de rige. Sammen med fagtoppen i LO har NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon o.a.) udsat overenskomstforhandlingerne til efteråret, fordi andet vil være ”uforsvarligt”, da den økonomiske udvikling er så usikker. På godt norsk betyder det, at der lægges op til nærmest en nulopgørelse, når krisevirkningerne og masseafskedigelserne helt er slået igennem. Så vil vi få at høre, at ”alle må stå sammen” på tværs af klasseskellene. Og skulle der mod alle odds komme et spiseligt resultat i efteråret, så hjælper det ikke dem, som har hårdt brug for en lønstigning fra 1. maj.

Kravet må være en øjeblikkelig krisekompensation på fem kroner i timen som tillæg for alle, med eller uden statslig medvirken. Det samme med LO-forbundene og NHO, der vil finjustere overenskomsterne i efteråret.

Tvangsforanstaltninger på trapperne

Hvis vi nægter at lægge vores helbred, vores løn og vores liv i grådige kapitalisters pengekasse, så forbereder magthaverne sig i kulisserne på at bruge tvang og undtagelsestilstand. Vores staldtip er, at de vil se deres snit til at få Stortinget til at indføre forslaget til en ny krisefuldmagtslov.

Efterfølgende tiltag af diktatorisk karakter til blive lanceret som nødvendige sundhedsforanstaltninger i befolkningens egen interesse. Det er dette, der gør denne krise, som nu er i sin indledende fase, speciel og ekstra farlig. Frygt i befolkningen gør det langt lettere at gennemføre varige foranstaltninger, som indskrænker rettigheder. Mange almindelige mennesker vil godtage sådanne begrænsninger, fordi de ikke gennemskuer de langsigtede politiske og økonomiske konsekvenser.

Kæmp for legitime krav, ellers bliver du flået!

Økonomiske kriser er kapitalismens følgesvend. De er stadige påmindelser om, at det system, vi lever under, ikke er evige, og at kun et socialistisk samfund giver en krisefri fremtid. Derfor skal arbejderklassen tage ved lære af krisen og gøre alsidige forberedelser til at tage magten i samfundet.

Indtil arbejderklassen er sin opgave bevidst, og den revolutionære situation opstår, skal vi rejse og kæmpe for retfærdige krav. Gør vi ikke det, bliver vi flået til skindet – specielt i krisetider.

Her er nogle af de vigtigste umiddelbare krav:

 • Fuld lønkompensation ved afskedigelser og omsorgsforpligtelser

 • Mindst seks måneders rente- og afdragsfritagelse på alle boliglån under fem millioner

 • Statslig konfiskering og overtagelse af livsvigtige virksomheder som trues af konkurs. Staten skal overtage virksomhederne, ikke gældsforpligtelserne!

 • 12 måneders forbud mod uddeling af aktieudbytte og overførsel af penge fra virksomhederne

 • Bankernes likviditet skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne!

 • Alt sundhedspersonale skal tilbydes fuldtidsstillinger NU!

 • Stop alle sygehusnedlægninger, byg 20 nye!

 • Genrejs den nationale produktion af lægemidler

 • Nej til udskudt lønstigning, fem kroner i timen i krisetillæg nu!

 • Afvis alle EØS-aftalens begrænsninger for statsstøtte og statsligt ejerskab

 • Brug Oliefonden! Omgør vedtagelsen om, at Oliefondet ikke må bruges indenlands!


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne