Her er APKs umiddelbare krav: De rige må betale – krav om økonomisk og social sikring

Kravene vil løbende blive opdateret som situationen udvikler sig

Vi står midt i en sundhedsmæssig, social og økonomisk krise. Der kaldes på national samling og samfundssind. Men solidariteten og offerviljen har vi kun set i befolkningen, men milliarderne fosser ud af statskassen over i kapitalens lommer.

Der må rejses krav til forsvar for arbejderklassen og befolkningen, krav om Coronabeskyttelses- og behandling og krav om social og økonomisk sikring til alle. Der skal rejses krav om at de rige, kapitalen må betale.

 • Fuld lønkompensation under hjemsendelse og omsorgsforpligtigelser
 • Hæv dagpengene til 90 % af lønnen – sæt dagpengeperioden i stå
 • Kontanthjælp uden modregning, uden gensidig forsørgerpligt og kontanthjælpsloft
 • Aftaler om af ophæve overenskomstmæssige rettigheder skal af bordet
 • Fuld sikring af arbejds-, sundheds- og sikkerhedsmiljø på arbejdspladserne. Fuld adgang til beskyttelse mod Covid19
 • Fuld adgang til værnemidler og test for sundheds-og omsorgspersonale

 

 • 12 måneders forbud mod flytning af penge fra virksomhederne og udbetaling af aktieudbytte
 • Likviditeten i bankene skal gå til befolkningen og industriproduktion, ikke til bankaktionærerne
 • Staten skal overtage samfundsmæssige vigtige konkurstruede selskaber – ikke kun deres gæld
 • Send regningen til de rigeste. Det koster nogle milliarder, men det kan medicinalindustrien og andre virksomheder med milliardoverskud nemt klare (over skatten)

 

 • Det offentlige sygehusvæsen, sundheds-, omsorgs- og socialsektor skal tilføres øjeblikkelige hjælpepakker. De nødvendige økonomiske og menneskelige ressourcer skal sikres
 • Det i forvejen hårdt pressede sundhedspersonale skal sikres løn-og arbejdstidskompensation
 • Både ansatte, studerende og frivillige i sundhedsvæsenet skal sikres ordentlige vilkår og hvileperioder
 • Stop alle besparelser på sundhedsvæsenet, stop alle hospitalslukninger.
 • Inddragelse af den private sundhedsindustris ressourcer til sikring af den kollektive folkesundheds behov
 • Prisregulering af medicinsk udstyr – ingen profit på værnemidler

 

 • Åbn de tomme hoteller til husly for hjemløse og udsatte
 • Sikring af huslejer i lejeboliger for alle dem hvis indkomst bliver ramt. Ingen skal sættes ud. Udsættelse af huslejer skal ikke kun være for erhvervsdrivende.

 

 • Fritagelse for afdrag på boliglån og privatgæld i mindst 6 måneder for alle hvis indkomst bliver ramt

 

 • Studerende skal ikke straffes for lukkede uddannelsessteder.
 • Garanti for at uddannelser kan genoptages.
 • Det skal ikke koste SU-klip at modtage SU under lukningen

 

 • Danmarks tilslutning til EU’s budgetlov må sættes ud af kraft, så budgetter i sundheds- og ældresektoren kan forøges

 

 • Omdiriger de milliardstore militærudgifter til at sikre befolkningens helbreds- og sociale behov
 • Træk de danske tropper hjem – sæt dem ind til rengøring på hospitaler og offentlige steder

 

 • Rul epidemiloven tilbage – sundhed sikres ikke med en politistat

Fælles kamp mod kapitalen!

Læs også

Arbejde og værnemidler – ikke bankpakker og fyresedler

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater