Kommunistisk Politik Digital 23 – 2021 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 23 – 2021NYHEDER HVOR DER KÆMPES

Uge 44-45, 2021

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Tværs igennem lov til sejr – APK inviterer til Novemberkonference lørdag d. 27. november kl. 13-18
Lørdag den 27. november holder APK Novemberkonference under det gennemgående tema TVÆRS IGENNEM LOV TIL SEJR. Med emner som: Aktiv kamp – erfaringer fra sygeplejerskernes strejke, klassekamp fremfor klassesamarbejde, fagopposition, kvindekamp i den faglige kamp, aktuelle hospitalsstrejker i Tyskland og USA – med den røde tråd gennem hele debatten: For et revolutionært brud med kapitalismen.
Kl 13-18. Kulturhuset Indre By, Charlotte Ammundsens Plads 3, 1359 København K.
Alle er velkomne! Kom og hør de spændende og aktuelle oplæg og deltag i debatten

STØT vores netavis! Brug kpnet.dk – skriv til avisen – støt økonomisk
Den økonomisk indsamling til APKs netavis kpnet.dk fortsætter november måned ud. Vi opfordrer alle, der kan se nytten af et medie der åbner sine spalter for den kæmpende bevægelse til at bruge og støtte netavisen, også økonomisk.

Nyt nummer af Enhed og Kamp Nr. 3 – november 2021
Inspireret af den nu måneder lange kamp og protester fra sygeplejersker, sundhedspersonale og de offentligt ansatte er et af bladets fokus konkrete erfaringer fra arbejdskampe. Hvordan kan man gøre, hvad skal være opmærksom på – med uddrag af strejkehåndbogen og en spritny ”Håndbog for faglige aktive” fra Norge. Du finder også kommunisternes bud på, hvordan der må arbejdes i dag på arbejdspladser og i fagforeninger for at udvikle en revolutionær politik og klassekampslinje.

Om Oktoberrevolutionen – Artikler af V.I. Lenin og J.V. Stalin
Den 7. november 2021 er årsdagen for Oktoberrevolutionen – den mest
skelsættende begivenhed i det 20. århundrede. Den viste vejen til en ny fase i menneskesamfundets historie – til det socialistiske og kommunistiske samfund – mod et samfund uden udbytning og undertrykkelse.

The work of the party in the working class, the workplaces and trade unions
This political platform “The work of the party within the working class, the workplaces and trade unions”. was adopted at the 9th Congress of our Party, APK, in September 2021, after a process of discussions within and around the party in preparation for the Congress.
By Workers Communist Party, APK, Denmark

Åbent brev til sygeplejerskerne fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK
Tak for jeres vedholdende, modige kamp – en kamp der handler om jeres urimelige lønforhold og utålelige arbejdsforhold. Men som ikke mindst er et krav om genopretning af et blødende sundhedsvæsen.
I har sat et kæmpe spotlys på de forhold.
I har opnået respekt og opbakning fra brede dele af befolkningen. Fra andre lavtlønsfag, der som jer er pressede til det yderste i sundhedsvæsnet og i velfærdssektoren. ,,,

FÆLLES SAG PÅ TVÆR AF FAG

Vi SOSU’er må gå med i den nationale arbejdsnedlæggelse mandag d. 29. november
Jeg kommer til at stå med Fælles sag, på tværs af fag i Århus, hvor sygeplejerskerne nedlægger arbejdet, for at sende budskab om at sosu-personalet, pædagogerne, lærere og jordmødre bakker op. Jeg vil også gerne give jer et hint om hvorfor jeg mener det er vigtigt sosu’erne går med lige nu!
Det er vigtigt fordi Mette splitter fagene op mod hinanden..
Indlægget er skrevet som et indspark i facebook-debatten om den nationale arbejdsnedlæggelse på alle hospitaler d. 29. november.

Interview med SOSU-hjælper Tine Lykke Nielsen: ”SOSU’erne er pressede, stressede – og vrede”
Vi fører en fælles kamp på tværs af fag. Sygeplejerskerne har med deres punktstrejker og kamporganisering stået i front, men blandt SOSU-hjælpere og assistenter er harmen over de utålelige forhold ikke mindre. KPnet har talt med SOSU-hjælper Tine Lykke Nielsen om situationen i hjemmeplejen og vilkårene for kampen for bedre forhold.

En udsultet offentlig sektor – en nyliberal politik over hele verden
Vreden brænder blandt de offentligt ansatte, og bestemt ikke mindre efter Mette Frederiksen spyttede sygeplejerskerne lige i ansigtet med det arrogante krav om at de igen skal ”yde en ekstra indsats” på sygehusene. Vel at mærke uden nogen form for opretning af arbejdsforholdene i form af de nødvendige penge til højere løn og flere ansatte. I Sverige ser vi lige nu masseopsigelser blandt jordemødrene, som reaktion på lignende forhold. I årevis har politikerne ladet som ingenting, når der lød nødråb fra sygeplejersker, jordmødre, SOSU’er, pædagoger, forældre, pårørende, fødende osv. Denne situation gør sig gældende over hele verden, og ikke mindst i de nordiske ’velfærdssamfund’.

Politikerne skal have den store pengepung frem – #LevMedDet Mette Frederiksen!
Vi knoklede på sidst. Vi blev smittet på job og fyret bagefter, når vi ikke blev raske hurtigt nok. Da vi bad om mere i løn, blev vi ignoreret. Efterfølgende er vi blevet straffet på reguleringsordningen. En negativ reguleringsordning, der æder af vores løn, og den kompensation nogle sygeplejersker fik under 2. bølge af Covid-19. Mens andre aldrig fik nogen kompensation. Det hopper vi ikke på igen.

SOSU-hjælper: Vi kæmper under ubærlige arbejdsforhold
Jeg har læst jeres rigtig rigtig fine brev til landets sygeplejersker og jeg blev så glad på deres vegne, jeg føler dernæst også behov for at bede om tilsvarende støtte til os som er i SOSU fagene, af en eller anden grund har man tendens til at overse os selvom vi knokler mindst ligeså meget som læger og sygeplejersker.

Sygeplejerskernes landsdækkende strejkedag: Kampen fortsætter – ufortrødent!
Sådan lød det fra de mange sygehuse, hvor sygeplejersker i dag nedlagde arbejdet og inviterede til fagligt møde for alle. I alt var der arbejdsnedlæggelser på 20 sygehuse, hvor også andre faggrupper fra sygehusene deltog. Læger, fysioterapeuter, SOSUer, portører og støtte – og solidaritetsgrupper bakkede op.
– Sker der ikke noget meget snart, er vi klar til at nedlægge arbejdet igen.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Billede: Stop motorvej over Samsø

Nej tak til Kattegatforbindelsen! Der findes ingen klimavenlige motorveje
I denne weekend slutter endnu et klimatopmøde uden nogen løsning på den globale opvarmning. De imperialistiske lande står i vejen, og skinhellige og hykleriske lande som Danmark er med til at mudre billedet med alt for meget sniksnak og tomme løfter. En aktuel kamp for klimaet føres lige nu: Stop for gennemførelsen Kattegatforbindelsen med ny bro og motorvej gennem Danmark til fremme af privatbilismen og med en kæmpe CO2-udledning under byggeriet.

EUs energiunion medfører høje el-priser
Af indlysende grunde findes der ikke et verdensmarked for elektricitet og dermed heller ikke en verdensmarkedspris. Det er jo ikke mulig at sejle rundt med strøm, og der er et stort energitab ved transport af elektricitet i kabler. Alligevel er netop det en hjørnesten i EUs energiunion. Der skal opbygges et fælles EU-el-marked med EU Agenturet ACER til at kontrollere, at EU’s indre marked for gas og el fungerer på storkapitalens præmisser. Løftet var at energi-union og privatisering skulle give lavere el-priser, men det modsatte er sket.

Modstand mod nedrivning i Mjølnerparken
Apartheid og etnisk udrensning er ord der får grimme billeder frem på nethinden. Billeder af huse der bliver revet ned af israelske Bulldozere i de palæstinensiske områder og udryddelse af befolkningsgrupper p.g.a. deres afstamning. Ikke des do mindre er det de billeder, der kommer frem hos mig når ghettoloven bliver omtalt.

Store virksomheder vil kaste regningen for grøn omstilling over på befolkningen – med statslige Energinets hjælp
Der skal lægges om til grøn energi. Fint, siger de store virksomhedsejere – så længe arbejderklassen og befolkningen betaler. Og fint siger det statslige Energinet – vi omlægger tarifferne så det sker. APK siger: Lad forureneren betale – lad kapitalen betale!

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Strejkernes oktober 2021: Et nyt kapitel i USA’s arbejderkamp
Oktober måned har i USA fået betegnelsen Striketober, pga den store strejkebevægelse, der har udfoldet sig på amerikanske arbejdspladser.
Af Bobby Gallagher, korrespondent for Red Phoenix i Ohio

 

Den fjerde coronabølge udstiller rådden fagtop
I denne uges podcast fra Oktober Radio i Århus taler vi om en uge der igen udstillede et råddent overenskomstsystem for de offentligt ansatte. Det startede med at statsministeren med et dybt suk appellerede til at sundhedspersonalet påtog sig ekstra arbejde, gratis naturligvis. Hvilket udløste en massiv vrede. Mona Striib fra FOA kom statsministeren til undsætning. Fagbossens budskab er klart: Strejker og ballade skal ikke kunne betale sig.
Oktober Radio 14. november 2021

Oktober Radio: Nedskæringer og vore dages destruktion af viden
I denne uges udsendelse taler vi om hvordan nedskæringer og konstante omstruktureringer og udliciteringer i den offentlige sektor betyder at viden går tabt, og tingene forringes uanset om det er undervisning, eller sundhed eller i skatteforvaltningen. Det har gigantiske negative konsekvenser, ikke mindst for de ansatte, børn og syge osv..
Hvordan kan et samfund med åbne øjne se til, mens hele den offentlige sundheds og velfærdssektor er ved at kollapse. I denne tema udsendelse søger vi tilbage til opfindelsen af bogtrykkerkunsten og frem til vore dages destruktion af viden.
Oktober Radio 7. november 2021

Oktober Radio: Forurenerne skal betale klimakrisen
I de kommende uger afholdes FNs klimatopmøde, COP26, i Skotland. Men der tales ikke om hvem, der har skylden for klimakrisen. Det spørgsmål kommer aldrig op på FNs topmøder; tværtimod er man helt enige om at sende regningen for klimaforandringer og omstilling til arbejderklasen og de fattige lande. Vi kræver at forurenerne – og de har tjent formuer på at ødelægge miljøet – selv skal betale for oprydning.

Krystalnatten var signalet til nazi-folkemord
9. november – »Krystalnatten« – bliver hvert år markeret verden over med møder, fakkeloptog og demonstrationer for at mindes ofrene for nazisternes overfald og forbrydelser mod jøderne denne dag, for at sige nej til nazisme, racisme og fremmedhad. Aldrig mere!

Foto: Nivaagaards Malerisamling. Udstilling i anlednings af 100-året er åben frem til

Tegneren, maleren og forfatteren Ib Spang Olsen 100 år
I år ville tegneren, maleren, forfatteren Ib Spang Olsen være fyldt 100 år. Et kæmpe talent og et stort og varmt menneske. Altid på arbejderklassens, kvindernes og ikke mindst børnenes side. I anledning af 100-året har Gyldendal udgivet bogen Verdens bedste Ib Spang Olsen, og der afholdes en udstilling af nogle af Ibs billeder på Nivaagaards Malerisamling.

Novemberrevolutionen i Tyskland
I protest mod den barbariske imperialistiske krig siden 1914, mod sult og elendighed og fast besluttet på at stoppe krigen ved at indføre et andet samfundssystem lød fra Kiel i 1918 råbet om revolution. Arbejder- og soldaterråd blev etableret mange steder, og nogle få dage senere – den 9. november – blev den socialistiske republik udråbt i Berlin.
De tyske arbejderes og revolutionæres november-revolution indtager sin egen fremtrædende plads i den internationale klassekamps historie som et heroisk forsøg på at virkeliggøre arbejderklassens og socialismens idealer – skabelsen af et samfund og en fremtid uden udbytning, uden udbyttere og uden udbyttede.

SF, Radikale og Socialdemokratiets manglende støtte til folkeafstemning om Amager Fælled er udemokratisk
Det er flot og imponerende, at Amager Fælleds Venner, Fiskerhavnens Venner og Danmark Naturfredningsforening København tirsdag 2. november på Københavns Rådhus kunne aflevere mere end 52.000 underskrifter til Københavns socialdemokratiske overborgmester Lars Weiss på kravet om en vejledende folkeafstemning om – også politisk – at få stoppet byggeriet på det tidligere fredede område på Amager Fælled i København kaldet Lærkesletten og Stejlepladsen.

 

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne