Sygeplejerskernes landsdækkende strejkedag: Kampen fortsætter – ufortrødent!

Sådan lød det fra de mange sygehuse, hvor sygeplejersker i dag nedlagde arbejdet og inviterede til fagligt møde for alle. I alt var der arbejdsnedlæggelser på 20 sygehuse, hvor også andre faggrupper fra sygehusene deltog. Læger, fysioterapeuter, SOSUer, portører og støtte – og solidaritetsgrupper bakkede op.
– Sker der ikke noget meget snart, er vi klar til at nedlægge arbejdet igen.

Punktstrejke på Roskilde Sygehus

Aarhus Universitetshospital, Skejby

På AUH var der stor opslutning bag dagens arbejdsnedlæggelser, endnu flere afdelinger var med end dengang det hele begyndte d. 30. august, hvor den stærke strejkestafet blev sat i gang. Se Sygeplejersker på Aarhus Universitetshospital nedlægger arbejdet – vreden er stor over regeringsindgrebet.
Og også andre faggrupper fra hospitalet tog del i det faglige møde.

– Vi står sammen her i dag, og der skal ske noget meget snart, ellers vurderer jeg, at arbejdsnedlæggelserne vil blive genoptaget, siger sygeplejerske Mette Bak Pedersen til KPnet.

– Alle faggrupper er presset, sosu’er, fysioterapeuter, ergoterapeuter, læger. Vi frygter de uforudsete hændelser og fejl, og det er os der bliver stillet til regnskab. Sundhedssystemet fungerer ikke for patienterne. Dagligt bliver der rapporteret uforudsete hændelser.

Generelt er der mange der siger op nu, også hos os, men det er forskelligt fra afdeling til afdeling. Nogle afdelinger mangler 20 sygeplejersker.

Det er manglende respekt fra politikerne, der kommer kun lappeløsninger. Vi bliver pålagt ekstravagter og andre faggrupper bliver sat ind i sygeplejerskejob.

Andre faggrupper er ikke specialiserede, og det kan have fatale følger. Tidligere blev læger sat ind og erstattede sygeplejersker, men det er stoppet nu. Vi har ikke fået nogen forklaring, men der var protester. Også sosu’er tager over, og de snakker om fysioterapeuter.

Sygeplejerske Mette Bak Pedersen

En anden sygeplejerske supplerer:
– Politikerne gør ikke deres arbejde, de negligerer deres ansvar for at skaffe midler til sundhedsvæsenet. Og som en tredje sygeplejerske udtrykte det:

-Først stoppede de vores strejke – derefter var der stilhed.

Da arbejdsnedlæggelsen startede gik en repræsentant for DSR en runde og kom med de sædvanlige pålæg om at stoppe arbejdsnedlæggelsen og det faglige møde, med udtrykket
“Arbejdet skal normaliseres”.

Åbenbar til den “normal”, hvor sundhedsvæsenet er ved at forbløde – sammen med hele samfundsomsorgen generelt.

Fra Herlev Hospital

Ovenpå på regeringens indgreb i sygeplejerskernes strejkekamp for en overenskomst for ordentlig løn og arbejdsforhold, har sygeplejerskerne nu i 10 uger punktstrejket rundt omkring på landets hospitaler.

I dag blev den foreløbig sidste punktstrejke dag så afholdt. En landsdækkende aktion med kraftig opfordring til andre faggrupper om at tilslutte sig. Ved hovedindgangen til Herlev hospital samledes sygeplejersker og andre sig således kl. 07,45 onsdag morgen for at protestere mod at leve med en hverdag med urimelig dårlig løn, underbemanding  og stressende arbejdsforhold. Til skade, ikke kun for de ansatte, men også for patienterne.

Vi talte med sygeplejerskerne Elisabeth fra intensiv afdelingen og Yasmin Abboud fra medicinsk afdeling:

– Det er absurd de bruger så mange penge nu på at lønne læger, for at gøre vores arbejde, i stedet for at give os en ordentlig løn.

– Det falder fra hinanden i øjeblikket. Jeg er bekymret som sygeplejerske. Som borger i samfundet bliver jeg bekymret, vi får et ulige sundhedsvæsen, med en opdeling af privat og offentlige hospitaler.

– Jeg er bange for patienterne, for mine forældre og børn, hvis de skal blive syge.

– Vi knoklede så hårdt under coronaperioden – og nu overser man os bare, vi bliver usynliggjort, men det er så lidt vi beder om.

– Alle regeringer har vidst det her, hvor slemt det har set ud i lang tid. Det kollapser. Jeg synes, politikerne hver og en skal stå til ansvar for det her.

Hvordan går det med aftalen om ikke at tage ekstra vagter?

– Det står vi sammen om. Vi har været fleksible i så mange år og lukket huller. Men hvis ikke der sker noget nu, så må vi jo stoppe – Og give politikerne ansvaret tilbage!

Stor gejst ved morgenpunktstrejken i Odense foran Odense Universitetshospital OUH

Arbejdsnedlæggelse på OUH var præget af energi og kampgejst

Onsdag morgen den 3. november var der på OUH i Odense, som på mange andre sygehuse rundt om i landet en times arbejdsnedlæggelse kl 7.45-8.45 i protest mod regeringsindgrebet i sygeplejerskekonflikten, som ikke har bragt nogen resultater med hensyn til løn- og arbejdsvilkår overhovedet.

Den landsomfattende arbejdsnedlæggelse i dag er kulminationen på flere måneders punktstrejker rundt omkring i landet, der har vist, at sygeplejerskerne ikke har opgivet kampen og som også har vist, at der er stor opbakning til den kamp, som ikke blot drejer sig om snævre løn – og arbejdsvilkår for en enkelt faggruppe, men drejer sig om en bred kamp for forsvaret af hele den offentlige sundhed- og velfærdssektor.

Og aktionen her til morgen på OUH var også i høj grad præget af engagement og kampgejst. Den samlede flere hundrede mennesker, fra sygeplejersker, læger, fysio-terapeuter, SOSUer og støtte – og solidaritetsgrupper.

Der var ikke nogen nederlagsstemning, tværtimod var der en rigtig god og optimistisk stemning i forsamlingen og en tro på at det har været en nødvendig kamp, og at den må fortsætte. Og folk snakkede livligt med hinanden i morgenkulden og gav over for os udtryk for at de var meget glade for vores opbakning og solidaritet, som har været gennem hele forløbet.

Det var også hvad Mette Vestergård Jørgensen, sygeplejerske, og en af initiativtagerne til de sidste par dages arbejdsnedlæggelser på OUH sagde i sin tale på dagens aktion:

At sundhedsvæsenet er så presset, at det simpelt hen er nødvendigt at der sker noget nu, at politikerne må komme på banen med flere ressourcer nu. Det er ikke noget der kan vente til næste overenskomstforhandling. Punktstrejkerne stopper måske lige nu, men kampen må så fortsætte under andre former.

Efter aftale med Mette kom John Jeppesen fra Odense Støttekomite til sidst med følgende korte hilsen til sygeplejerskerne som blev modtaget med stort bifald:

Tak for at I er gået foran og stærkt, modigt og stædigt har kæmpet for vores allesammens velfærd på trods af de omkostninger det har haft.

For velfærden bløder, og jeres kamp drejer sig ikke blot om jer selv, men om bedre løn og arbejdsvilkår for alle sundheds- og velfærdsarbejdere i den offentlige sektor.

Kampen må ikke stoppe, og I skal ikke vente til næste overenskomst forhandling.
Politikerne må åbne kassen – penge på bordet nu!

Vi vil stadig være med jer og støtte den fælles kamp!

Hilsen Odense Strejkestøttekomite.

KPnet Video-samtale med sygeplejerske Mette Vestergaard Jørgensen


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater