En udsultet offentlig sektor – en nyliberal politik over hele verden

Vreden brænder blandt de offentligt ansatte, og bestemt ikke mindre efter Mette Frederiksen spyttede sygeplejerskerne lige i ansigtet med det arrogante krav om at de igen skal ”yde en ekstra indsats” på sygehusene. Vel at mærke uden nogen form for opretning af arbejdsforholdene i form af de nødvendige penge til højere løn og flere ansatte. I Sverige ser vi lige nu masseopsigelser blandt jordemødrene, som reaktion på lignende forhold. I årevis har politikerne ladet som ingenting, når der lød nødråb fra sygeplejersker, jordmødre, SOSU’er, pædagoger, forældre, pårørende, fødende osv. Denne situation gør sig gældende over hele verden, og ikke mindst i de nordiske ’velfærdssamfund’.

Den nyliberale opskrift lyder på kynisk udsultning af normeringer og løn i det offentlige system, mens private tilbud popper op som alternativ – for dem med formue eller forsikring. Eller til aflastning for visse sundhedsydelser, hvor det private tager over på de felter der umiddelbart kan omsættes til profit. Dvs ikke hele det seje træk, men enkeltopgaver, som specifikke operationer, der kan bon’e ud og trække penge ud af det offentlige sundhedsvæsen, inkl. profit til privatklinikken.

Imens råber de ansatte højt – for politikernes døve ører. Det er en situation der kalder på et massivt oprør fra alle grupper og flertallet af befolkningen, der rammes. Patientsikkerheden er sat over styr.

Luca Pristed, som er operationssygeplejerske og talsmand for Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser siger til Ekstrabladet:

– Gruppen taler nu igen om arbejdsnedlæggelser. Og dele af Den Nationale Gruppe for Arbejdsnedlæggelser planlægger kollektiv opsigelse.

– Vi havde egentlig håbet, at vi kunne se tiden an. Men efter det her pressemøde har jeg fået et indtryk af, at politikerne overhovedet ikke har en forståelse af, hvad der rører sig, og hvad vi har råbt op om de sidste 20 uger, siger Luca Pristed…

…regeringen er helt klart nødt til at tilføre regionerne flere ressourcer, så de kan hæve sygeplejerskernes løn lokalt. Og så er regeringen nødt til at punge ud snart, hvis den vil have sygeplejersker til at arbejde ekstra.

– Han tilføjer, at det ikke kun handler om sygeplejerskerne, men også om sosu-assistenter og jordemødre.

Masseopsigelser i Sverige

I den seneste uge har vi været vidne til masseopsigelser fra svenske jordemødre, hvor grupper af jordemødre siger op, og nu også ledere, der siger de ikke længere kan tage ansvaret. På Danderyds Sjukhus i region Stockholm har indtil nu 44 ud af 97 jordemødre sagt op i løbet af få dage.

Fra jordemoderstuderende i Göteborg bliver der kaldt til nationalt oprør mod forholdene. Arbejdsmiljøet er totalt presset med akut mangel på jordemødre, og her spiller lønnen en kæmpe rolle ifht at skabe betingelser for at fastholde jordemødrene og stoppe masseflugten, og dermed skabe et udholdeligt arbejdsmiljø, hvor der er patientsikkerhed og man kan leve op til kravene for en sund og sikker fødsel.

Forholdene i det danske sundhedsvæsen er helt parallelle, og i et støttebrev til de svenske jordemødre og jordermoderstuderende skriver Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969:

Kære svenske jordemødre og jordemoderstuderende

Den tværfaglige ligelønsbevægelse i Danmark støtter jer. Jeres løn og arbejdsvilkår er ikke retfærdige. Det er heller ikke retfærdigt, at fødende, som konsekvens af jeres ringe vilkår, udsættes for omsorgssvigt og behandling, der ikke er et velfærdssamfund værdigt.

Den enkelte jordemoder har længe strukket sig langt udover, hvad ansættelsen kræver. Men det kan aldrig være den enkelte, der skal bære ansvaret for at holde sammen på et helt system. Ansvaret er politisk. Det er alene politikernes ansvar at rette op på den ringe værdisætning af fødselsomsorgen.

Utallige vidnesbyrd har I givet om virkeligheden på fødegangene, men når dem, der sidder på magten, vedbliver med at være resistente overfor jeres stemmer, er det diskrimination. Deres magt er strukturelt indlejret i de vilkår og løn, der tilbydes jer. De politikere, der sidder med ansvaret, der sidder på pengene, der sidder på magten; de lytter ikke, de handler ikke.

Jeres protest er livsnødvendig. Der er brug for at restrukturere fødeområdet. Vi mærker i hele Norden, hvordan det ulmer. Jordemødrene flygter i en omfattende jordemoderexit. I Danmark har over hver fjerde af alle jordemødre og jordemoderstuderende skrevet under på en Erklæring om ikke at tage nyt arbejde under de nuværende forhold, ledt af aktivistforeningen Jordemødre for Ligeløn.

Det betyder, at fødegangene i Danmark er tæt på kollaps. Den danske forening Forældre og Fødsel har stillet Borgerforslag om bedre rettigheder til fødende. I Norge kæmper Bunadsgjerilljaen ligeledes for bedre fødetilbud.

De sidste uger har I, jordemødre, ledere og jordemoderstuderende i Sverige skabt håb. I siger fra, takker nej, siger op og stiller krav. Vi følger jer i hele den danske ligelønsbevægelse og bakker jer op hele vejen.

Hold fast, Bliv ved.

På vegne af Ligelønsbevægelsen #SlutMed1969

Se også

Politikerne skal have den store pengepung frem – #LevMedDet Mette Frederiksen!
KPnet 9. november 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne