Åbent brev til sygeplejerskerne

Åbent brev til sygeplejerskerne fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Tak for jeres vedholdende, modige kamp – en kamp der handler om jeres urimelige lønforhold og utålelige arbejdsforhold. Men som ikke mindst er et krav om genopretning af et blødende sundhedsvæsen.

I har sat et kæmpe spotlys på de forhold.

I har opnået respekt og opbakning fra brede dele af befolkningen. Fra andre lavtlønsfag, der som jer er pressede til det yderste i sundhedsvæsnet og i velfærdssektoren.

I har fået anskueliggjort, hvordan den ”danske model” bliver brugt som en solid stopklods for vores overenskomstkrav og for kampen for kravene. En bureaukratisk mur i realiseringen af de ansattes krav – En model til gavn for arbejdsgiverne.

I har fastholdt, at vi i en overenskomstkamp godt kan rejse krav, der sprænger de snævre rammer, der på forhånd af fastsat af industri, regering og forbundstop.

I har vist nytten af at organisere debat og aktiviteter ved siden af fagforbundet – samtidig med at I fastholder den nødvendige organisering i en fagforening.

Kampen kan ikke overlades til topstyring fra fagforbundene. De er alt for langt væk fra medlemmernes krav, alt for tæt på arbejdsgiver, og spundet ind i et historisk sæt af regler, der tjener arbejdsgivers behov for lydig, fleksibel og billig arbejdskraft.

Jeres kamp har været en væsentlig drivkraft i udviklingen af en fælles bevægelse for de lavtlønnede, nedslidte faggrupper. Her i blandt Sosu-assistenterne, pædagogerne, jordemødrene.

Det er denne fælles bevægelse, som skal finde sin fremtidige form hvor i kampen kan føres videre.

Kampen for ligeløn, for mange flere ansatte og for ordentlige arbejdsforhold vil ikke stoppe.

Vi støtter jeres forsatte kamp, og vi opfordrer jer til forsat at bruge vores daglige netavis vil at bringe nyheder og vigtige spørgsmål om kampen.

Se Arbejderpartiet Kommunisternes hjemmeside
og APKs netavis kpnet.dk

Kontaktmail: apk@apk2000.dk

Sygeplejerskernes landsdækkende strejkedag: Kampen fortsætter – ufortrødent!
KPnet 3. november 2021


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne