Oktober Radio: Nedskæringer og vore dages destruktion af viden

I denne uges udsendelse taler vi om hvordan nedskæringer og konstante omstruktureringer og udliciteringer i den offentlige sektor betyder at viden går tabt, og tingene forringes uanset om det er undervisning, eller sundhed eller i skatteforvaltningen. Det har gigantiske negative konsekvenser, ikke mindst for de ansatte, børn og syge osv..
Hvordan kan et samfund med åbne øjne se til, mens hele den offentlige sundheds og velfærdssektor er ved at kollapse. I denne tema udsendelse søger vi tilbage til opfindelsen af bogtrykkerkunsten og frem til vore dages destruktion af viden.

Den berømte geometri-lærebog Euklids Elementer, blev skrevet i Egypten omkring år 300 før hvor tidsregning. Bogen sammenfattede det meste af den matematik der var udviklet på den tid. Det nye var at sammenfatte det i en lærebog, der kunne bruges til undervisning. Det var en slags demokratisering af den tilgængelige viden.

Der skulle gå mere end 1700 år før bogen blev trykt i Italien, som et af de første værker efter opfindelsen af bogtrykkerkunsten. Lærebogen blev en del af pensum på europæiske universiteter helt op til 1946. Værket præsenterede gennem sine matematiske beviser, en helt ny og videnskabelig måde at tænke på.

Hvorfor der skulle gå så mange år før de europæiske lande overkom middelalderen, skyldes en mængde forhold, men en af disse var at man betragtede viden som magt. Det var kun den øverste elite der lærte at skrive og regne. Desto mindre folket vidste desto tryggere sad paver og konger på magten.

I dag ser vi nogle af de samme problemer. Der er en enorm koncentration af viden og magt hos nogle få store firmaer. Og de der sidder ved magten, ønsker at folk de skal holdes nede med uvidenhed.

Hver eneste gang, der er en institution, som der opnår en viden inden for et område, f.eks. havmiljø eller skatteteknik, sundhed og pleje eller andet. Så sidder magthaverne og udtænker hvordan de bedst muligt at få de institutioner elimineret. Disse “såkaldte eksperter”, som Anders Fogh kaldte dem i sin første nytårstale, de skal ikke gøre sig kloge på politik.

Anders Foghs udflytninger og nedskæringer i skattevæsnet betød et kæmpe tab af viden blandt ansatte, og et totalt sammenbrud af skattekontrol af store udenlandske virksomheder. Udflytningerne var en direkte konsekvens af at viden hos en institution blev farlig for magthaverne. I særdeleshed for de store monopoler og de store kapitalfonde der lever i kraft af at de kan holde viden om deres rigdomme og magt hemmelig.

Et andet eksempel er når der sker udlicitering. Hele processen omkring udbud bygger på hemmeligholdelse af de helt centrale forhold, såsom kvalitet, timetal, løn og arbejdsforhold. Et privat firma der tilbyder rengøring behøver ikke at oplyse nogen af disse forhold når bare prisen er rigtig. Eller rettere de er forpligtet til at holde de detaljer hemmelige, så politikere kan stå ved håndvasken når tingene gang på gang bryder sammen, og de virksomheder der har budt ind på kommunale opgaver går konkurs.

Samtidig så kastes der vrag på den viden og erfaring som de enkelte ansatte har opbygget. Den erfarings ophobning, som der er i den enkelte arbejder, eller f.eks. den enkelte sygeplejerske, der hurtigt kan vurdere den bedst mulige pleje, så patienter redder livet. Det er den erfaring der mistes når der konstant skæres ned og nedlægges sygehusene.

Og sundheds og velfærds sektorerne mister også viden, når folk de kan holde ud at arbejde mere, eller selv bliver syge af stres på arbejdet fordi der skal løbes for stærkt hele tiden.

Magthaverne har bare ikke interesse i at anerkende at det er de ansatte der har den egentlig viden, at det er i deres hænder værdierne skabes. På en fabrik, anerkender man jo heller ikke arbejderne som værende dem, der skaber værdierne. Maskiner og bygninger gør det ikke alene, og direktøren gør det i hvert fald ikke. Det er arbejdere der med deres viden, løser opgaverne med deres hænder og hoved, der er her værdiernes skabes.

Faktisk kører der konstant en kæmpe løgn fra magthaverne om at det kun er private virksomheder, der får samfundet til at køre rundt, fordi de sikre arbejdspladser og der kan betales skat. Værdiskabelsen er forsvundet til et eller andet usynligt og hemmeligt sted som de ikke vil forklare. Det er helt bevidst at viden om kapitalismen, klassekampen og magtstrukturerne holdes skjult. Det er den viden der er med til at gøre arbejderklasen farlig.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater