Strejkernes oktober 2021: Et nyt kapitel i USA’s arbejderkamp

Oktober måned har i USA fået betegnelsen Striketober, pga den store strejkebevægelse, der har udfoldet sig på amerikanske arbejdspladser.

Af Bobby Gallagher, korrespondent for Red Phoenix i Ohio

Arbejdere på Kelloggs fabrik i Battle Creek, Michigan. Strejken på Kelloggs var en af de mange bemærkelsesværdige nationale strejker i oktober, der førte til udtrykket “Striketober”

Selvom oktober måneds strejker, der har vakt opmærksomhed i nationale og internationale medier ikke har været de seneste års største – og på trods af, at kun 10,8% er medlem af en fagforening – viste #striketober, at arbejderklassen stadig står med benene på jorden og tager kampen op her ’in the belly of the beast’.

Indenfor alle typer arbejdspladser rejser arbejderne sig og slås for en ordentlig løn at leve for og bedre arbejdsforhold. De organiserer tiltag på arbejdspladserne over hele landet og bliver ved at stå fast overfor angreb fra kapitalister og arbejdsgivere.

Adskillige store firmaer har stået overfor strejker efter at have forlænget uacceptable kontrakter. Historisk set har en organiseret arbejderklasse været en af de største kilder til arbejdernes styrke, og i dag er USA’s arbejderbevægelse igen ved at blive militant i sin taktik og tager en ledende rolle.

Samtidigt med at kapitalismen rådner, må den organiserede arbejderklasse fortsætte sin kamp og udøve sin magt for mål der rækker ud over arbejdspladsen alene.

En af de største udfordringer ifht organisering, er manglen på adgang til den. Uden en fagforening til at repræsentere arbejdernes kollektive interesser, står man som uorganiseret arbejdsplads afskåret fra effektivt at kunne udøve sin magt.

Der må ske skridt til at genopbygge den kollektive hammer, der skabes gennem organisering. Fra små virksomhedsejere til de ultra rige er kapitalisterne bevidst om den trussel fagforeningen udgør ifht deres mulighed for at udbytte arbejderklassen og skabe profit. På Starbucks i Buffalo,NY blev virksomhedsejere sat ind, da organisationsindsatsen tog fart.

Selvom lederne hævder, at de blev sendt for at føre tilsyn med en hastigt annonceret ombygning, blev møder fyldt med anti-fagforeningspropaganda afholdt under butikslukningerne.

Ikke desto mindre har NLRB (National Labor Relations Board o.a.) dømt til arbejdernes fordel, og 3 Buffalo Starbucks vil stemme om organisering. Stemmerne vil blive optalt d. 9. december.
Uanset om bestræbelserne vil vise sig at få succes eller ej, står de som et eksempel, som arbejderne kan følge. De arbejdere der har været involveret i Starbucks har været udsat for så intens chikane fra virksomhedernes fagforeningssabotører, at nogle arbejdere er gået fra møderne dybt rystet. Men på trods af dette, fortsætter disse fantastiske organisatorer og arbejdere deres kamp, i direkte konfrontation med kapitalisterne.

Arbejdere har kæmpet for at blive repræsenteret af fagforeninger, og den organiserede arbejderklasse har vist muskler overfor adskillige industrier. Fagforeninger er blevet bakket op med landsdækkende og lokal støtte og er blevet i stand til at slås for bedre forhold.

Strejkerne er fortsat med at endnu en Kaiser Permanente afdeling er gået i strejke og lærere i Coshocton, Ohio truer med strejke. I forbindelse med strejkerne ses der en ånd af solidaritet blandt den arbejdende befolkning over hele landet.

Mange strejkefonde fungerer, og mange arbejdere har holdt blokader i ugevis med hårdt vejr og modstand fra arbejdsgivere. De er et strålende eksempel, som forhåbentligt vil blive fulgt og bygget videre på fremover. De aktioner der er nævnt her er blot nogle få eksempler blandt de der i øjeblikket gennemføres, der er f.eks. også aktioner på virksomheder som John Deere og Kellogs.

Parlamentarismen har fejlet ifht at repræsentere arbejdernes interesser. Og arbejderne må indse hvilken magt det har, at nedlægge arbejdet. Ikke alene kan det give resultater på arbejdspladsen, men det kan også udgøre et pres for politisk forandring. Over hele verden rejser arbejdere sig og må fortsat gøre det. Organisering og direkte aktion kan indlede en ny æra af amerikansk arbejdermagt.

Alle arbejdere i USA kan forene sig i denne kamp og inkludere mange flere i fremtiden. Alle arbejdere har en rolle at spille i kampen for en bedre verden. Alt for ofte har den amerikanske venstrefløj vægret sig mod at engagere sig eller gå ind i arbejdskampe på grund af forestillingen om, at de er moderate eller uden magt.

Det er op til os, revolutionære arbejdere, at ændre dette. En organiseret arbejderklasse er en af nøglerne til en bedre verden – støt de der arbejder for organisering! Deres kamp er vores!

Bobby Gallagher er fagforeningsorganisator fra Youngstown, Ohio og medlem af the American Party of Labor (USA’s Arbejderparti)

Artiklen er oversat fra
Striketober 2021: Another Chapter in the US Labor Struggle
Red Phoenix 30. oktober 2021

Læs også
Partiets arbejde i arbejderklassen, på arbejdspladser og i fagforeninger
KPnet 23. september 2021

 

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater