Kommunistisk Politik Digital 25 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 25 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 49-50, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

Nye restriktioner, nedlukninger og hjemsendelser – ingen hjælp.
I begyndelsen af denne uge fik coronapandemien igen regeringen til at lukke det meste af landet. I bedste fald kommer hverdagen først tilbage til foråret.
Det betyder at mange vil få en fyreseddel i julegave.
Der skal stilles krav om, at det er de arbejdsløse, der sikres, ikke profitten. Dagpengene må forhøjes til at dække 90 % af den faktiske løn. Og perioden man kan få dagpenge i skal forlænges. Ingen skal falde ud af systemerne under coronakrisen.

Brug KPnet.dk – STØT vores netavis!
KPnet udgives af Arbejderpartiet Kommunisterne og Foreningen Oktober. Dens mål er at være arbejdernes, ungdommens, kvindernes revolutionære stemme. Vær med til at udbrede netavisen, fortæl om avisen og inviter venner og arbejdskammerater på facebook. Skriv til KPnet, tip os med historier fra dagligdagen. Og hjælp os kæmpe gerne med et økonomisk bidrag. Vi er taknemmelige for ethvert beløb.
Mobilpay 89496 Bankkonto 1551-4739142563

DEBATINDLÆG APK’s 9. KONGRES

Krigen om Nagorno- Karabakh – imperialistisk krig om olie, gas og kontrol
Krigen handlede om olie, om imperialistisk rivalisering om området, om en blodig historie og ikke mindst om konsekvenserne af den moderne revisionismens forræderi mod den fred og fremtid, der var opnået med socialismen.

Karakteren af den økonomiske krise i dag
Når vi taler om kapitalismens krise, dækker det i virkeligheden både over flere konkrete krise i dag og samtidig over Lenins beskrivelse af imperialismen som kapitalismens døende og rådnende fase, det vi samlet kalder kapitalismens almene krise. Derfor er der brug for at vi forsøger at gøre det klarere for os selv og arbejderklassen hvad det egentlig er vi taler om.

KLASSEKAMPEN OG COVID-19

Ubeskyttet, overbebyrdet og underbetalt – Verden over rejser sundhedsarbejdere sig til kamp
I store dele af verdenen står man midt i anden bølge af corona-pandamien. Hospitalerne fyldes igen med covid-19 patienter, og nu er sundhedsarbejdere ved at have fået nok af utålelige arbejdsforhold, lange arbejdsdage og ringe løn. Der mangler akut personale og sengepladser, og et stigende antal sygeplejersker går på gaden eller siger op i protest.

Vrede over utålelige arbejdsvilkår for SOSU-hjælperne
KPnet har talt med Leyla, som er SOSU-hjælper på et stort københavnsk plejecenter. Gennem pandemien har vi flere gange tidligere talt med Leyla, bl.a. om manglen på værnemidler og ekstra hænder.

Når klassestaten muterer
Virus muterer, ofte til farligere varianter. Sådan er det også med den herskende klasses styringsmekanismer.

Det kapitalistiske landbrug er rugekasse for pandemier
Det kapitalistiske industrilandbrug er en monokultur både for planter og dyr. Svin, høns eller mink i tusindvis paces frem, flest muligt, hurtigst og billigst muligt med størst mulig profit. Dvs uden hensyn til dyrenes natur og sundhed, anbragt sammen i ekstremt antal på lidt plads. Det skaber grundlag for at opformere sygdomme – også sygdomme der kan – og bliver – spredt til mennesker.

Hvem slår bedstemor ihjel?
“Vi skal holde jul uden at slå bedstemor ihjel”, lyder det advarende i medierne. Hvad handler det lige om? Og hvem er det der går rundt og slår bedstemødre ihjel?
Kommentar af Dorte Grenaa, APK

FINANSLOV 2021

Finanslovsaftale 2021 svigter de arbejdsløse og giver EU kontrol med den grønne omstilling
Regeringen fik landet en Finanslovsaftale med sine støttepartier. Politikerne solgte aftalen som et nybrud og en grøn politik. Reelt er der kun tale om en beskeden opbremsning af nedskæringer, mens arbejdsløse blev smidt under bussen. Financieringen til den grønne omstilling forventes til dels at kommer via EU-lån, og magten sendes dermed ned til Brusseles.

Hvad skal de arbejdsløse med en milliardgave til eksporterhvervene? Eller et oplevelsesgavekort?
Både regeringen og Enhedslisten hylder idéen om at vi blot skal sikre velsmurte virksomheder og hjul der snurrer – så kommer velfærden på et tidspunkt. Regeringen giver eksporterhvervene en gave på 1,7 milliarder – mens Enhedslisten foreslår et oplevelsesgavekort til ”alle, der tjener op til cirka 32.000 kroner om måneden før skat”. Med Enhedslistens ord, vil det sætte effektivt gang i økonomien. Ingen af dem vil sikre de arbejdsløse en indkomst de kan leve af.

Sæt pensionsalderen ned – Væk med velfærdsforliget!
Regeringen fastholder ufortrødent, at pensionsalderen skal blive ved med at stige, og
1. december lader de Folketinget førstebehandle det næste skridt – en stigning i pensionsalderen til 69 år fra 2035. Danmark vil få verdens højeste pensionsalder, hvis der ikke bliver sat en stopper for denne uhyrlige plan fra skiftende regeringer og EU. Nej til stigning til 69 år! Også 68 år er helt uacceptabelt, hele planen må skrottes!

OK21

OK21: Fagbevægelsens og arbejdsgivernes forhandlere bytter kasketter uden at løfte et øjenbryn
Statens topforhandler ved den kommende overenskomst hedder Signe Friberg Nielsen. Før var hun sekretariatschef i det der dengang hed KTO og som nu hedder Forhandlingsfællesskabet – som står for at forhandle for de ansatte ved OK21. En topforhandler kan så let som ingenting glide fra den ene til den modsatte side i OK-forhandlingerne. Klassesamarbejdet er så indbygget i ’Den danske model’, at ingen i systemet så meget som løfter et øjenbryn.

Resultatet fra OK18 var på ingen måde den succes fagtoppen vil gøre den til
Forhandlingerne til OK21 går snart i gang. Som optakt har man kunnet høre topforhandlerne rose sig selv i høje toner for det gode resultat fra sidste overenskomst. Men OK18 blev trods den kæmpe kampgejst og solidaritet brat afsluttet af forhandlerne – med et yderst ringe resultat.

FRA KLASSEKAMPEN I ØVRIGT

Fjernvarme Fyn privatiseringen forhindret – Privatiseringsmodstand fortsætter mod nedrivning af almene boliger og oprettelse af friplejehjem
Den folkelige modstand i Odense tvang fornylig Socialdemokratiet, SF og Radikale til at annullere deres snævre forlig om privatisering af Fjernvarme Fyn. Men der er ingen vaklen i geledderne bredt i Odense Byråd, når der skal oprettes private friplejehjem eller nedlægges almennyttige boliger, herunder nedrivning af op mod 1000 boliger i Volsmose,  til fordel for private eller nybyggede ejer- og lejeboliger. Derfor er det også nødvendigt at styrke den brede folkelige modstand mod privatiseringen på disse og andre områder. Et nyliberalistisk skråplan der går ud på at lade marked og profit ta over og gøre fælllesskabets værdier og kerneydelser til en salgsvare på almindelige menneskers bekostning

Trods store protester: Århus Byråd sætter 169 ældreboliger til salg
Ældre beboere i 169 lejligheder i Århus går nu en usikker fremtid i møde, hvor de risikerer store huslejestigninger og profitmoderniseringer, når lejlighederne overtages af private investorer. Salget af lejlighederne er besluttet som en del af det seneste budgetforlig, som også Enhedslisten og SF stemte for.

København: Demonstration og fakkeloptog “Afskaf ghettolisten!”
Lørdag havde Almen Modstand indkaldt til demonstration og fakkeloptog
fra Boligministeriet til Christiansborg med krav om nu at få afskaffet Ghettolisten, der blev indført 1.december for 10 år siden. Det blev et langt og flot
fakkeltog. På trods af kulde, mørke og Corona var flere tusinder mødt op
for at vise deres modstand mod ghettolisten.

Beboerformand om Almen modstand: Naboer overalt, forén jer!
Tale ved Søren-Emil Schütt, Formand for Beboerforeningen i Lundtoftegade,på Almen Modstand demonstrationen “Afskaf Ghettolisten”

Afskaf ghettolisten! – Bak op om fakkeltoget
D. 1. december hvert år udpeger regeringen de boligområder de vælger at stemple som en ’hård ghetto’. Kriterierne for at havne på listen er konstrueret, så politikerne og boligspekulanterne kan føle sig sikre på, at der vil være et udvalg af almene boligområder, der kan jævnes med jorden og genopbygges som privat udlejning. Fattigfolk skal byttes ud med de pengestærke. Men en voksende bevægelse siger NEJ!

Total boykot af Israel!
Styret i Israel har fået så frie hænder, at man uden synderlige reaktioner kan sende agenter fra efterretningstjenesten Mossad ind i andre lande og likvidere folk, som de israelske magthavere ikke bryder sig om. Det seneste eksempel er mordet på en iransk videnskabsmand, der blev angrebet og myrdet på åben gade i en storby i Iran.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Styrkelse af Den Europæiske Union på ryggen af arbejderklassen
Da Covid19 begyndte at sprede sig i det nordlige Italien, og de bad om hjælp i EU Emergency Response Coordination Center, som koordinerer krisehjælp og epidemier i EU, var der næsten ingen reaktion. I stedet blev der sendt lægehjælp fra Kina og Cuba. Den danske regering sendte fire gamle respiratorer, der var taget ud af drift, fordi de ikke længere duede. Da forbuddet mod eksport af ansigtsmasker inden for EU endelig blev ophævet, blev det erstattet med et fælles forbud mod eksport ud af EU til folk i resten af ​​verden. Koordineringen inden for EU såvel som den nationale anvendelse i de forskellige lande af værnemidler, medicin, test osv. er baseret på kapitalistisk logik, grådighed og anarki. Hvilket har afsløret, hvorfor kapitalismen aldrig kan opfylde arbejderklassens og folkets grundlæggende behov og ikke indeholder nogen løsning eller fremtid.

Frankrig: Sekularisme og klassekamp
Sekularisme fremhæves i Frankrig som en ’del af republikkens fundament’ sammen med det kendte ordsprog ’frihed, lighed og broderskab’. Med flere terroraktioner som påskud forsøger præsident Macron at skabe en forvrænget og selektiv sekularisme rettet mod en bestemt religion, nærmere bestemt islam og ’islamisme’. Vi nægter at forsvare en sådan ’selektiv sekularisme’ skriver Frankrigs Kommunistiske Arbejderparti, PCOF i sin avis La Forge.

En bølge af protester mod den franske sikkerhedslov
Reportage af PCOF, Frankrigs kommunistiske Arbejderparti, PCOF fra lørdag den 28. november –  dagen med massive demonstrationer i Frankrig som svar mod Macrons forslag til ny “sikkerhedslov”, hvor det skal være forbudt at filme politiet. Et politi der er kendt for sin brutalitet overfor den folkelige modstand mod Macrons reaktionære offensiv.
Artiklen er lettere forkortet af redaktionen.

Folkets frustration må udvikles til organisering og kamp
Under den økonomiske krise og den globale pandemi har modsætningerne mellem monopolerne og mellem imperialistmagterne indbyrdes været en del af situationen og udviklingen. Trusler, sanktioner og beskyldninger om spionage mellem USA og Kina er fortsat i en opadgående spiral, til tider i en tilspidset tone, og i andre perioder i mere afdæmpet form
Udtalelse fra CIPOML, Den Internationale Konference af marxist-leninistiske partier og organisationer

CIPOMLs tidsskrift Unity and Struggle kan nu læses på Enhed og Kamps hjemmeside
På hjemmesiden EnhedogKamp.dk kan du nu finde den seneste engelske version af tidsskriftet Unity & Struggle, der udgives af Den Internationale Konference af Marxistisk-leninistiske Partier og Organisationer. Tidsskriftet indeholder indlæg fra hele verden fra Mexico til Tunesien, med analyser fra klassekampe og kapitalismens krise til fejring af 200- året for Friedrich Engels. Det er en kæmpe international gevinst for Enhed og Kamps hjemmeside, at kunne præsentere dette enestående tidsskrift med tekster fra klassekampen verden over.

Borgerkrigen i Etiopien og USAs usynlige hånd
Efter flere ugers krigshandlinger og belejring marcherede Etiopiens føderale styrker for et par dage siden ind i Mekelle, der er hovedbyen i Tigray regionen. Det er den foreløbige afslutning på en kortvarig borgerkrig, mellem forskellige folkeslag i Etiopien der har rødder tilbage til den kolde krigs afslutning. Forløbet har på dette punkt nogle ligheder med den konflikt der for nogle måneder siden udspillede sig i Kaukasus. Som en spiller i konfliktens optrapning står USA, der har bremset forsøg på at kræve våbenhvile og forhandlinger. De ville være sikre på at Etiopiens nye leder fik nedkæmpet TPLF, der har vist sig åben overfor samarbejde med Kina.

Terrorhandlingen med likvideringen af iransk atomfysiker må fordømmes!
Den seneste terrorlikvidering af den ledende iranske atomforsker indgår utvivlsomt i Netanyahus og Trumps  forsøg på at cementere den åbne zionistiske aggression imod det palæstinensiske folk og med samme utilslørede aggression mod Iran for at underlægge sig det iranske folk i deres fælles kamp for imperialistisk kontrol over Mellemøsten. Med en zionistisk ekspansion der i årtier er sket i ly af stormagtsfloskler om sikring af fred i Mellemøsten og palæstinensiske nationale rettigheder.
Udtalelse ved Irans Arbejderparti (Toufan)

Oktober Radio: Sundhedsarbejdere under pres
Danmark står midt i anden bølge af corona-pandamien. Men regionerne har ikke fået styr på beredskabet og har ikke indgået i reelle forhandlinger om tillæg og arbejdsforhold for personalet til intensivafdelingerne. Det har givet massiv utilfredshed, f.eks. har stort set ingen i Holstebro-Herning Sygehusvest ønsket at indgå frivilligt i vinterens corona-beredskab. Til sidst i udsendelsen taler vi om, at der er gået fem år siden FNs klimatopmøde i Paris. Den aftale blev udråbt til en stor sejr, men ganske lidt er sket
Udsendelsen den 12. december 2020

Oktober Radio: Århus Byråd vil gennemtvinge nedrivninger i Skovgårdsparken
Regeringen offentliggjorde i denne uge den opdaterede liste over boligområder hvor man mener, at der bor for mange fattige og socialt udsatte. I Århus betyder det, at store dele af Gellerup og Bispehaven rives ned. Og selv om Skovgårdsparken ikke længere er på listen, vil borgmesteren fortsat også rive ned der. I slutningen stilles spørgsmålet: Hvad blev der af FNs opfordring til våbenhvile under corona-pandemien?
Udsendelsen den 5. december 2020

Museet der forsvandt under jorden
Syv år skulle der gå før Friheds­museet igen kunne slå dørene op i ny indpakning efter at det stadig uafklarede brandattentat raserede den gamle bygning. Men også på indholdssiden har museet fået en grundig revision – faktisk er der vendt grundigt op og ned på indholdet. »Frihed er ikke altid sort/hvid« annonceres der med.
Fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag

Håndslag og knytnæve
I sommers genåbnede Frihedsmuseet efter ildspåsættelsen for 7 år siden – og det er i nye klæder med moderne informations og formidlings teknologi historien bredes ud. Men der er også vendt op og ned på indholdet, på museets kerne.
Det har tydeligt været et mål for museumsfolkene at præ­sentere samarbejdspolitikken, tilpasningspolitikken til Hitlers Neuropa som en af demokratiets overlevelsesstrategier.
Museet for Danmarks Frihedskamp 1940-45, Frihedsmuseet har ellers i årtier dokumenteret, at samarbejdspolitikken var det modsatte, var en politisk og national undergangsstrategi som modstandskampen og den internationale anti-Hitler koalition knuste. Den dokumentation er nu væk.
Fra det antifascistiske tidsskrift Håndslag – leder

Finanslov: De ultimative krav var tomme ord! Min stemme er spildt
Hvad skete der med løfterne om, at vælte regeringen, hvis ikke man fjernede de fattigdomsgørende reformer? Det var jo ultimative krav, hed det sig!

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne