Finanslovsaftale 2021 svigter de arbejdsløse og giver EU kontrol med den grønne omstilling

Regeringen fik i weekenden landet en Finanslovsaftale med sine støttepartier. Politikerne solgte aftalen som et nybrud og en grøn politik. Reelt er der kun tale om en beskeden opbremsning af nedskæringer, mens arbejdsløse blev smidt under bussen. Financieringen til den grønne omstilling forventes til dels at kommer via EU-lån, og magten sendes dermed ned til Brusseles.

Den endelige finanslovsaftale faldt på plads i weekenden, og der var tilsyneladende penge nok til at stort set alle partier kunne få lidt med hjem fra forhandlingerne. Med brede smil blev der talt om store løft af velfærden og ungdomsuddannelserne. De store løft handler dog kun om, at nedskæringer der blev gennemført forrige år nu rulles tilbage. Det lave niveau fra årtiers nedskæringer stabiliseres. Og politikerne lover at fremover så øges budgetter i takt med. at der bliver flere børn i børnehaverne og flere ældre med behov for pleje. Hvem der tror på det.

Taxameterordningerne på uddannelserne består fortsat i bedste velgående. Der var kun få penge til gymnasier, sosu uddannelser, og erhvervsskoler. Samt et mindre beløb til de forberedende grunduddannelser. der skal samle alle de unge op, der kommer igennem Folkeskolen uden bestået eksamen. Folkeskolen selv fik ikke nye penge. Der var heller ikke penge til produktionsskoler som f.eks. pædagoger, sygeplejer og skolelærere mv. De skal regne med fortsat smalhals og nedskæringer på deres uddannelser.

Grøn Stimuli giver magten til EU
I Finanslovsaftalen indgår også en samlet aftale om noget grønt stimuli af økonomien. Det er en mængde luftige tiltag, hvor det helt centrale står til sidst under financieringen. Her angives at Danmark forventes at kunne låne op mod 11,4 mia. via EU’s genopretningsfacilitet til stimuli initiativerne. Det endelige beløb vil bl.a. afhænge af den økonomiske udvikling i Danmark og de øvrige EU-lande. Og udbetaling af midlerne er betinget af, at Danmark udarbejder en genopretningsplan, der godkendes i EU.

I finanslovsaftalen skriver man blot. at ”Aftalepartierne noterer sig, at midlerne fra EU’s genopretningsfond med afsæt i den danske genopretningsplan tilvejebringer finansiering til nærværende aftale og evt. andre indsatser som bidrager til at opfylde kriterierne i genopretningsfonden.”

Det er lidt af en tilsnigelse at kalde det midler fra EU. Der er i praksis tale om at EU vil optage et kollektivt lån, og EU vil bestemme hvordan de penge skal bruges. Mens medlemslandene i sidste ende hæfter for lånet. EU har ikke et hemmeligt pengetræ stående, EUs midler kommer direkte fra medlemslandene selv, bl.a. ved at Danmark forventes at skulle sende omkring 20 mia. om året i form af kontingent. EU har også indtægter i form af told, afgifter og indirekte skatter, og som det seneste skud på stammen, i form af et kollektivt lån. Der i øvrigt endnu ikke er faldet på plads.

Derfor er en mængde af de omtalte grønne stimuli tiltag slet ikke konkretiseret endnu, der henvises blot til, at regeringen har lovet at fremlægge et udspil i 2021.

Den økonomiske krise klares med et gavekort
Et af de områder der har været mest fokus på under krisen er, at dagpengene er blevet totalt udhulet. Det beløb man kan modtage som arbejdsløs er ganske svært at overleve på, og den periode man kan modtage dagpenge er alt for kort. Der står i øjeblikket mange tusinde uden et job, og det rammer ikke mindst dem, der allerede var arbejdsløse før krisen begyndte og nu står til at ryge ud af systemet og havne på bistand. Men da man sad og forhandlede, så blev de arbejdsløse glemt. Enhedslisten havde i stedet opfundet et gavekort til et restaurantbesøg. Det er der ikke meget sjov i for dem der har mistet deres arbejde og står til også at miste hus og hjem.

En lille gruppe arbejdsløse der endnu ikke er faldet ud af systemet vil dog få muligheden for at tage bestemte uddannelser på dagpenge. I aftalen skriver man at: ”Forsikrede ledige, der er over 30 år, og som er ufaglærte eller er faglærte med en forældet uddannelse, får ret til at påbegynde en SOSU-assistentgrunduddannelse i 2021 med 110 pct. af deres hidtidige dagpengesats. Samtidig udvides positivlisten med 6 pct. til uddannelser, der understøtter en grøn omstilling på arbejdsmarkedet. Beskæftigelsesrådet vil udpege de uddannelser, der skal tilføjes positivlisten. Retten til 110 pct. dagpengesats under uddannelsesløft på de udvalgte uddannelser med relevans for den grønne omstilling vil gælde for forløb påbegyndt i 2021.”

Samlet set er finanslovsforliget langt fra at være et nybrud, der er i stedet tale om endnu et tillidsbrud, hvor arbejdsløse svigtes og EU gives flere beføjelser og regningen for krisen sendes til arbejdsklassen og kommende generationer, mens storkapitalen og spekulanterne får i pose og sæk.

Læs også:
Hvad skal de arbejdsløse med en milliardgave til eksporterhvervene? Eller et oplevelsesgavekort?


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater