Sæt pensionsalderen ned – Væk med velfærdsforliget!

Regeringen fastholder ufortrødent, at pensionsalderen skal blive ved med at stige, og
1. december lader de Folketinget førstebehandle
det næste skridt – en stigning i pensionsalderen til 69 år fra 2035. Danmark vil få verdens højeste pensionsalder, hvis der ikke bliver sat en stopper for denne uhyrlige plan fra skiftende regeringer og EU. Nej til stigning til 69 år! Også 68 år er helt uacceptabelt, hele planen må skrottes!

Pensionsalderen skal efter regeringens mening stige uendeligt og i realiteten aflive en solidarisk folkepension for alle. Arbejdsgiverne tager det hele, når levealderen stiger, og kun de der har råd til private opsparinger kan regne med at kunne nyde et otium efter arbejdslivet.

Det er arbejdsgiverkrav som regeringen går i brechen for. På den anden side står arbejderklassen og store dele af befolkningen, med kravet om ret til en folkepension i ordentlig tid, og som vi faktisk kan leve af. Vi vil ikke arbejde til vi dør! En pensionsalder på 60 år bør være en ret for alle.

For arbejdslivet kører med opskruet tempo både på det private og offentlige arbejdsmarked og i alle arbejdsfunktioner, og som det er nu kommer effektiviseringer og rationaliseringer kun arbejdsgiverne til gode, mens presset øges på arbejdstiden og udbytningen – i det daglige og gennem et helt liv.
Selv om levealderen stiger, nedslides kroppen i præcis samme tempo som tidligere. Det er ikke arbejdsdygtige år der lægges til.

Lad os ikke narre af lappeløsningerne
Der er gennemført små lappeløsninger, som Arne-reformen, hvor nogle få kan gå på pension 1-3 år før den ekstremt høje pensionsalder der er planlagt. Det er tiltag som partier som Enhedslisten og SF lader sig spise af med, så en regering der reelt fører arbejdsgiverpolitik kan få lov at regere i fred.

Velfærdsforliget får lov at kværne videre, hvis modstanden kun rettes mod den seneste nye stigning. Og imens udhules pensionen mere og mere, så det bliver umuligt at leve for den uden at ryge under fattigdomsgrænsen.

Skrot Velfærdsforliget!
Nej til en stigning til 69 år!
En folkepension man kan leve af!
Sæt pensionsalderen ned til 60 år!

Der er Faneborg mod stigende pensionsalder 1. december kl 11 ved Christiansborg og Bannerborg mod den stigende pensionsalder


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater