Når klassestaten muterer

Virus muterer, ofte til farligere varianter. Sådan er det også med den herskende klasses styringsmekanismer.

Af E. Holemast

Nej, vi er ikke blandt dem, der mener, infektionsbekæmpelsesforanstaltninger er unødvendige, eller at Covid-19 er et konspiratorisk påfund. Tværtimod mener vi, at kampen mod pandemien er reel og nødvendig. Det er også et klassespørgsmål. Det er arbejderklassen, og især kvinderne, der er mest udsatte og i frontlinjen.

Men myndighedernes modforanstaltninger bærer borgerskabets tydelige klassestempel. Økonomiske krisepakker går lige i kapitalens lommer betalt med vores skattepenge og pensionsmidler. Afskedigede og et udsultet sundhedsvæsen spises af med de byttepenge, som der ikke er plads til i de riges lommer..

Foranstaltninger som at holde afstand og bruge mundbind, hvor mange mennesker er samlet, er rimelige, fornuftige og forståelige. Indtil videre stoler befolkningen på statsmagten. Men statsmagten stoler ikke på befolkningen.

Vi lever derfor i en mild variant af undtagelsestilstand. Fattige eller rige, egen bolig eller ej, den, der kommer hjem fra udlandet, tvinges ind på 10-dages karantænehotel til en døgnpris på 500 kroner. Folk skal mødes færrest muligt uden for familiesfæren. I nogle byer kan kun fem personer mødes offentligt. Heller ikke hjemme må folk modtage besøg fra flere end myndighederne tillader. Fester og sammenkomster bliver aflyst. Den, der bryder reglerne, risikerer bøde på 20.000 norske kroner.

En mild variant af undtagelsestilstand

Enhver, som opsøger et natklub, skal opgive personoplysninger. Den mobiltelefon, du har i lommen, er myndighedernes angiver. Vi lader os ”frivilligt” spore ved hjælp af GPS og smittesporings-apper. Stortinget har vedtaget love, der giver PST og E-service vide beføjelser til at overvåge al elektronisk kommunikation. Disse processer var i fuld gang længe før pandemien indtraf og er optrappet siden.

Vi får nu demonstreret, at forsamlings- og demonstrationsfriheden er skrøbelige rettigheder i det borgerlige demokrati, uanset de er nedfældet i grundloven. En række overvågningstiltag og udvidede beføjelser til myndighederne var ikke nødvendige, hvis det eneste mål var at bekæmpe en pandemi. Dette handler mere om at disciplinere folk  og forberede os på en situation med fuld undtagelsestilstand og udgangsforbud. For den dag kommer, og det ved magthaverne. Påskuddet behøver ikke have noget med en virus at gøre. Den ”offentlige orden” kan trues af så meget. Ikke mindst af sociale klasseoprør.

En befolkning lammet af coronafrygt giver optimale træningsbetingelser for en borgerlig statsmagt, der spekulerer på, hvordan den skal sikre magten, når sociale oprør begynder at tage form. Den lammelse, vi nu ser, vil slippe taget, når den økonomiske krise gør tilværelsen mere og mere uudholdelig for flertallet. Det ved magthaverne. For dem er nedlukning af samfundet ”til vores alles bedste” en særdeles nyttig generalprøve.

En bekvem generalprøve

Regeringer, forvaltningsmyndigheder, politi og militær i de kapitalistiske stater griber begærligt anledningen til at samle erfaringer og information, forklædt som handlekraft for at beskytte folkesundheden. Statsmagten vil bruge disse erfaringer til at lukke ”huller” i overvågnings- og sporingssystemerne og til at sætte en rød ring omkring genstridige miljøer og personer. Når tiden for indføring af fuld undtagelsestilstand er inde, har generalprøven vist, hvad der skal ændres i manuskriptet og opførelsen før premieren.

I andre dele af Europa er situationen værre end i Norge på den ene eller den anden måde. I flere lande er der udgangsforbud efter klokken otte om aftenen. Folk skal have papirer på sig, som viser, at de har ret til at opholde sig udendørs. Det minder om passersedler fra besættelsestiden.

På den måde bliver folk gradvist vant til en situation, hvor de må krybe for myndighederne og magthaverne, legitimere sig og for øvrigt holde kæft. Ja, de, som tør, kan udtrykke sig på sociale medier og på nettet. Indtil magthaverne lukker nettet og afbryder basestationerne.

Oversat fra Revolusjon, Norge


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater