Fjernvarme Fyn privatiseringen forhindret – Privatiseringsmodstand fortsætter mod nedrivning af almene boliger og oprettelse af friplejehjem

Den folkelige modstand i Odense tvang fornylig Socialdemokratiet, SF og Radikale til at annullere deres snævre forlig om privatisering af Fjernvarme Fyn. Men der er ingen vaklen i geledderne bredt i Odense Byråd, når der skal oprettes private friplejehjem eller nedlægges almennyttige boliger, herunder nedrivning af op mod 1000 boliger i Volsmose,  til fordel for private eller nybyggede ejer- og lejeboliger. Derfor er det også nødvendigt at styrke den brede folkelige modstand mod privatiseringen på disse og andre områder. Et nyliberalistisk skråplan der går ud på at lade marked og profit ta over og gøre fælllesskabets værdier og kerneydelser til en salgsvare på almindelige menneskers bekostning

Da flertallet i Odense Byråd for kort tid siden droppede planerne om at privatisere Fjernvarme Fyn, var det en kæmpe sejr for kampen mod nyliberalismens ”velsignelser”. Man bedes bemærke, at kampen ikke blev vundet i byrådssalen, men ude i byen blandt den almindelige odenseaner. De mange aktioner, der blev krydret med demonstrationer og et par facebookgrupper med adskillige tusinde medlemmer fik beslutningstagerne til at ryste i bukserne.

Den brede folkelige modstand har umiddelbart skabt sprækker i den brede nyliberale alliance i byrådet, hvor fx Venstre fra at anbefale en privatisering drejer helt rundt på tallerkenen og går med i modstanden. Dette pludselige holdningsskift og byrådsflertallets beslutning om at droppe salget har helt klare tråde til det kommende kommunalvalg, hvor sandsynligheden for at den socialdemokratiske borgmester taber borgmesterposten til en af de borgerlige borgmesterkandidater er overhængende, hvis de borgerlige står fast på modstanden mod salget.

Det skal dog ikke få os til at tro, at den solidt fastlåste nyliberalistiske politik i Odense er i fare for at bukke under. Der er ingen vaklen i geledderne i Odense Byråd, når der skal oprettes private friplejehjem eller nedlægges almennyttige boliger til fordel for private nybyggede ejer- og lejeboliger.

Der er tale om et taktisk spil om at bevare eller erobre borgmesterposten og på ingen måde tale om sikre befolkningen de bedst mulige vilkår. Dette taktiske spil involverer ved særlige lejligheden den stemmeberettigede del af befolkningen.

Hvad har vi så lært af kampen mod salg og privatisering af Fjernvarme Fyn?
Først og fremmest har vi vel lært, at massiv og vedholdende modstand mod forringelser og privatiseringer kan føres til sejr, hvis tilstrækkelig mange mennesker slutter op om modstanden. Det er jo i grunden en rigtig god lærdom, som med stor fordel vil kunne bruges, når byrådsflertallet kommer sig over chokket og viderefører deres nyliberale og asociale politik.

Odense redaktionen, APK-Fyn

Læs også tidl. KPnet artikler:
Privatiseringen hærger – klasseskellene bliver dybere
Tillykke til Odense! – Farvel til privatisering af Fjernvarme Fyn!

København: Demonstration og fakkeloptog “Afskaf ghettolisten!”
Beboerformand om Almen modstand: Naboer overalt, forén jer!

 


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater