En bølge af protester mod den franske sikkerhedslov

Reportage af PCOF, Frankrigs kommunistiske Arbejderparti, PCOF fra lørdag den 28. november –  dagen med massive demonstrationer i Frankrig som svar mod Macrons forslag til ny “sikkerhedslov”, hvor det skal være forbudt at filme politiet. Et politi der er kendt for sin brutalitet overfor den folkelige modstand mod Macrons reaktionære offensiv.
Artiklen er lettere forkortet af redaktionen.

Flere hundrede tusind mennesker demonstrerede i gaderne i landets større byer mod loven, der er blevet omdøbt til “lov for global usikkerhed”.
Den række af tilfælde af politivold, der er blevet filmet, siden loven blev fremsat i parlamentet, har med stor tydelighed demonstreret, at lovens artikel 24 netop var rettet mod at få fjernet alle former for dokumentation af vold i offentligheden. Det stod endnu mere klart efter d. 17. november, datoen for demonstrationen foran Nationalforsamlingen.

Politiets meget brutale indblanding på Place de la République for at fordrive de migranter, der havde oprettet telte med støtte fra demokratiske organisationer, advokater, politikere og aktivister – en intervention der også blev filmet af videografer og fotografer –  har yderligere påvist den​​ politivold, hvor loven skal sikre straffrihed for dets gerningsmænd.

Torsdag den 26. blev et ny polititindgreb (som havde fundet sted lørdag) afsløret takket være videooptagelser fra private kameraer. Uden dem ville offeret være blevet retsforfulgt for “foragt for politiet”, og politiet ville helt sikkert være blevet kompenseret for den skade, de hævdede at have lidt!

Denne ekstremt voldelige indgriben, ledsaget af åbent racistiske bemærkninger, vækkede straks dybe følelse i den offentlige mening og dyb vrede mod politiminister, G Darmanin.

Når han talte om disse politibetjente, var han tilfreds med at sige, at de havde “skruet op” og fortsatte med at retfærdiggøre styrkelsen af ​​politiets midler til at overvåge og undertrykke og forhindre at blive filmet når de tæver unge som gamle mennesker … På samme måde ønskede politichefen i Paris, D. Lallemant, at forbyde den parisiske demonstration lørdag den 28.

Det er i denne sammenhæng, at disse protester fandt sted

Demonstrationerne blev indkaldt af et stort antal organisationer omkring en kerne, bestående af journalisternes fagforeninger, LDH, organiseringer der fordømmer politiets vold … ved dannelse af ​​”KoordinationStopLoiSecuriteGlobale”, og hvor centrale fagforeninger og politiske partier tilsluttede sig.

Mobiliseringen var virkelig massiv og involverede mange unge mennesker, mennesker, der kom “fordi vi var nødt til at demonstrere”, for at sige “nej til politistaten”, for at sige højt og tydeligt, at det er politiet, der truer os, det er dem der skaber et klima af usikkerhed.
Macron reagerede for at forsøge at komme udenom denne protest, der er målrettet mod undertrykkelsesapparatet – politistaten – og som kan føjes til alle de andre sociale protester, der hober sig op. Men det vil ikke lykkes.

Et centralt krav bæres frem af stort set af hele bevægelsen – tilbagetrækning af loven

Vi tilføjer et krav: Darmanin og Lallements fratræden. Som vi siger i teksten, som vi offentliggør nedenfor, efter reportagerne fra demonstrationerne, “vil det selvfølgelig ikke være nok, men det vil være et politisk signal, tilkæmpet af mobiliseringen”.

Paris

En menneskelig bølge besatte hele ruten fra République frem til Bastillen, med hundreder af mennesker også i alle de tilstødende gader.

Fronten af ​​processionen, der var markeret med balloner fra de centrale fagforeninger – CGT, FSU, Solidaires – bevægede sig fremad i meget lav hastighed omgivet af demonstranter, der var kommet i grupper, mange med skilte… En seriøs demonstration, en demonstration der samtidig udtrykte viljen til ikke at være tavs, ikke at blive skræmt af politiet i forbindelse med den undertrykkelse, den systematiske brug af vold, arrogancen fra deres side ved at vide, at de vil være straffri … I denne masse var der mange unge mennesker, aktivister, mennesker, der kom til  for “at være der”, for hvem det var den første demonstration i måneder, eller for hvem, “vi kan ikke holde os udenfor det, der sker, vi er nødt til at organisere os”. Følelsen af ​​tyngden og situationens farlighed er stærk blandt de ældste.

Sammenstødene i slutningen af ​​demonstrationen fik mange til at sige: “Dette er, hvad medierne har fået ordre på at udbrede, og Darmanin vil sige, at han har ret til at føre denne undertrykkende politik”. Men han vil ikke overbevise folk!

Partikammerater og venner marcherede med faner og plakater med slagord, der blev fanget ind på mange fotos.

Teksten fortsætter under billederne

Strasbourg

Mere end 3.000 mennesker samledes på Place de la République under opfordring fra menneskerettigheds organisationer og støttet af UD CGT67 og De gule veste. Rallyet begyndte kl. 11.30 med en samling af De gule veste og derefter med taler fra de tilstedeværende aktivister og organisationer. Kl. 13:00 startede demonstrationen bag hovedbanneret ”Sammen mod den globale sikkerhedslov”. Der var fagforeningerne CGT og Solidaires; FSU, SNJ, Force Ouvrière samt studiekollektiver, foreninger (LDH, MRAP osv.) Og politiske organisationer, PCOF, NPA, PCF, FI, PG.

Under demonstrationen var der provokationer mod demonstranterne. Men demonstrationen fortsatte, fasttømret og livlig med slagord og sange. Sikkerhedsstyrkerne havde blokeret byens centrum på voldelig vis. Dette forbud vakte stor vrede. Denne vrede blev især udtrykt i slutningen af ​​demonstrationen på Place de l’Etoile, hvor sikkerhedsstyrker dannede en fælde ved at blokere broerne til byen og presse demonstranterne tilbage til forstæderne. De brugte tåregas mod demonstranterne for at sprede dem.

På trods af blokeringen svækkedes mobiliseringen ikke, tværtimod øgedes aktiviteten.
Den 13. november fandt en aktion “Urgence Spectacle et Urgence Culture” sted foran Palais du Rhin (DRAC-hovedkvarteret), der samlede en række arbejdere og kultur- og underholdningsarbejdere.

Den 17. november samlede et første møde med mere end 200 mennesker imod den frihedsknægtende lov.

Kammeraterne deltog i de forskellige mobiliseringer.

Den næste protest er planlagt til lørdag den 5. december, indkaldt af menneskerettighedsorganisationer.

Bordeaux

Som vi så det i hele resten af landet samlede Bordeaux også en stor demonstration – på omkring 10.000 demonstranter.

Efter indkaldelse fra LDH fra Gironde gav næsten 60 organisationer, fagforeninger og partier deres støtte, mobiliserede og mødte op på denne solrige lørdag, glade for at se så mange mennesker samlet for at sige NEJ til den voldsomme og konstante fascisering af magten i kapitalens tjeneste mod arbejderne.

En meget bred vifte af kræfter var der for at fordømme det politiske undertrykkelsesapparat. I de forskellige indlæg krævede man fuldstændig tilbagetrækning af denne lov. Dette krav forener alle underskrivere og størstedelen af ​​demonstranterne, hvoraf mange bar et skilt eller en plakat.

I starten var vi næsten 3.000 på Place de la Bourse, der næsten var fuld… og efter mere end en time med taler blev forsamlingen næsten tredoblet under selve demonstrationen, som også varede en time. Der var en meget stærk tilstedeværelse af unge, med unge gymnasieelever på 15-20 år, der kommer i grupper på 5-6. Ved ankomsten var vi tæt på, eller mere end 10.000 foran rådhuset.

Partiet uddelte sin folder mod sikkerhedsloven og tilbød et par laminerede A4-tegninger/ karikaturer, der tydeligt illustrerer farerne, underskrevet pcof.net for at gøre det bedre kendt. Mange mennesker kom for at tale og stille spørgsmål og viste stor interesse.
I de kommende dage er der planlagt videomøder for de foreninger, der har underskrevet appellen, for at forankre dette momentum i et solidt fundament i lyset af beslutningen fra Macron og hans regering.

Pau

En kæmpe mobilisering for et NEJ til den globale sikkerhedslov!!
Politiske aktivister (fra alle venstreorienterede organisationer og partier), fagforeningsaktivister, foreninger, men også mange unge mennesker var til stede.

Demonstrationen var klar i mælet. De seneste begivenheder (Michel Zeglers tæv og den voldelige udvisning af migranter fra Place de la République) har utvivlsomt gjort store dele af befolkningen opmærksomme på behovet for at modsætte sig dette lovforslag, som vil give mere magt til undertrykkelsesapparatet. Mere magt til at undertrykke, mindre til at demonstrere og hævde ens krav. Dette er grunden til, at demonstrationen samlede så bredt. Vi underskrev den kollektive appel til demonstrationen og vi uddelte foldere og solgte aviser.

Tours

Lørdag den 28. november i Tours samlede demonstrationen mod den omfattende sikkerhedslov 3.500 til 5.000 mennesker, der modsvarede den vrede, der blev vakt af de racistiske angreb begået af politiet og den globale sikkerhedslov. Det blev indkaldt af demokratiske foreninger og fagforeningsorganisationer og fik tilslutning fra venstreorienterede politiske organisationer inklusive vores parti. Ungdommen vendte sig især imod den politistat, som de ikke ønsker at blive pålagt. Mobiliseringerne slutter ikke der …

Her er teksten til vores tale på demonstrationen i Paris

Siden 17. november har titusinder af os demonstreret og samlet sig i alle byer mod loven om global usikkerhed.

Opsigelsen af ​​dets indhold, især artikel 21, 22 og 24, er et af nøgleordene for de sociale mobiliseringer, der fortsætter den ene efter den anden, fra forskere, studerende, lærere, sundhedspersonale osv. Stærkere og stærkere står kravet om dens direkte ophævelse som en nødvendighed for at sætte en stopper for politistaten, for politivold, der bliver mere og mere almindeligt.

Denne politivold er steget yderligere de seneste dage.

Til bevægelsen imod denne lov, der ønsker at forbyde filmoptagelse, skal du oveni lægge tævene og anholdelserne af migranter, militante, journalister, mennesker, der krydsede politiets vej. Det er som om loven for mange politibetjente allerede er i kraft. De opmuntres af kommentarerne fra indenrigsministeren, der siger, at hans primære mission er at “beskytte politiet”, og som taler om “bullshit”, når der vises optagelser af politiets vold.

Denne minister er farlig: Darmanin, må træde tilbage! og præfekten i Paris bør gøre det samme.

Selvfølgelig vil det ikke være tilstrækkeligt, men det ville være et politisk signal, der blev tilkæmpet pga. af mobilisering.
Denne regering ønsker at skræmme os. Holde os tilbage fra at kæmpe.

Nok er nok!

Vi glæder os over det forenede svar fra journalister, deres fagforeninger, demokratiske organisationer, foreninger, der i årevis har kæmpet mod politiets håndtering, generel overvågning, undtagelsestilstande, dem, der bekæmper politivold, de af de politiske partier, der er imod denne lov.

Vi må fortsætte med at kæmpe sammen for tilbagetrækning af denne antifriheds lov – imod politivold og politistat.

Nej til loven om global usikkerhed!

Vi kræver Darmanin’s tilbagetræden!

Original artikel
Une vague de mobilisations contre la loi d’insécurité globale

Læs også
Kæmpe mobilisering i Frankrig: Stop Macrons reaktionære sikkerhedslov!
KPnet 29. november 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater