Beboerformand om Almen modstand: Naboer overalt, forén jer!

 

Tale ved Søren-Emil Schütt, Formand for Beboerforeningen i Lundtoftegade,på Almen Modstand demonstrationen “Afskaf Ghettolisten” – 5. dec.  2020 i København: (Portrætfoto ved Almen Modstand)

Kære solidariske og uretfærdighedsbekæmpende kammerater og naboer,
Dejligt at se så mange stå foran denne magtfulde bygning, der har dæmoniseret os i mange år.

Her er vi samlet i dag, fordi der fra denne bygning udstrømmer en dæmonisk kraft, som truer vores hjem og naboskab. Jeg vil fortælle jer om dæmonen, og hvordan vi befrier os fra dens klør.

I Boligministeriet bor en dæmon med mange ansigter og som kommer i mange former. Den kan tage form af nedrivninger i Gellerupparken, tvangsflytninger i Slagelse, i en følelse af at blive kørt ud på et demokratisk sidespor – af en uoverskuelig bred folketingsbeslutning, der blev præsenteret i sagesløse menneskers beboerhus tilbage i januar 2018 under navnet ’Ghettoloven’. Dæmonen har mange ansigter, men den fremtræder ofte i medierne med Kaare Dybvads vandkæmmede hår.

Dæmonen har forsøgt at gøre de ikke-vestlige, de arbejdsløse, de dømte, de lavtlønnede og dem med grundskole som højeste uddannelse til nogle, beboerne i det almene skal tage afstand til. Nogle som systematisk skal udskilles, og som ikke må tilbydes boliger i mange områder. Dæmonen fremtræder som en dobbelt klapjagt på disse udgrænsede grupper.

Dæmonen trækker grænser ned imellem os og polariserer os. Imellem dem af os, som samfundet kan bruge og dem, det ikke kan bruge. Dæmonen fremtræder hos samtlige beboere som en ny bevidsthed om – om man nu trækker sit boligområde op eller ned. Om man er skyld i, at ens naboer bliver smidt på porten eller ej. Dæmonen siger, at den gør det for vores egen skyld, for vores børns skyld og for vores naboers skyld. Dæmonen er den, der marginaliserer og får os til at tvivle på hinanden og på fællesskabet.

For dæmonen prøver at splitte vores fællesskaber, at sørge for at vi alle forbinder vores skæbne mere med boligmarkedets op- og nedture end mødet med naboens omsorgsfulde blik. På den måde lever vi i et parallelsamfund – for vi ser stadig vores boliger som en del af et omsorgsfuldt og socialt naboskab – som velfærdssamfundets løsning og ikke som et lod i boligmarkedets velstandslotteri.

Forleden mistede dæmonen en stor del af sin magt over vores naboer i 13 boligområder. Blandt andet i Lundtoftegade, hvor jeg bor. Det er lykkeligt. For det giver os mere mod og endnu flere kræfter til at kæmpe mod dæmonens liste. Til at stå endnu mere sammen med vores naboer i de områder, som stadig er i dæmonens kløer.
For når man både er presset på at miste sit eget hjem, og sine egne naboer – kan det være svært samtidig også at have øje for sagens fulde omfang, og hvad den gør ved en. Det, vi i Almen Modstand har formået er at kæmpe videre til trods, og selvom denne splittelse også kan ramme os, så har Almen Modstand skabt en bevidsthed om, at vi alle er naboer – fra Nøjsomhed i Helsingør til Stengårdsvej i Esbjerg. Faktisk har vi samlet hele landet i kampen for vores ret til at forblive naboer og stå sammen om at sig klart ”nej” til statsracisme, tvangsflytninger og diskrimination.

Alle de områder, der ikke længere er på regeringens lister, kan og skal ånde lettet op. Men kun for at bruge den overskydende energi til at kæmpe videre imod en lovgivning, der splitter vores samfund, påskønner etnisk forskelsbehandling og lukrerer på de værdibaserede politiske agendaer, der netop producerer denne forskel, så de overlagt kan kannibalisere og kapitalisere på vores naboskab. At det er overlagt, er dét, der beviser dæmonens nådesløshed.
Den energi, vi har fået frigivet, skal kanaliseres ind i solidariteten. De linjer, de vil lave splittelse over, dem skal vi samles omkring. Og her er brug for alle.
De billige almene boliger er en værdifuld kollektiv arv, som vi sammen skal varetage. Byen er blevet til en pengemaskine, hvor en billig bolig blot ved et pennestrøg kan konverteres til astronomisk dyr, men vi har endnu til gode at se nogle boliger gå fra dyr til billig.

Almene boliger er bygget for at være gode rammer for naboskab – de er ikke lavet for, at nogen kan score en hurtig profit. Jeg forstår godt, at den almene jord er meget værd. Men det er vores jord, og vi er samlet her for at beskytte vores jord – i fællesskab. Fællesskab er vores friværdi. Solidaritet er renterne, vi kan hæve hver evig eneste dag – uden at gå i banken.

Almen Modstand er på to år vokset til Danmarks største bevægelse, og almen modstand opstår af sig selv i områder, hvor statens og markedets knivtangsmanøvre truer fællesskabet og sætter solidariteten under pres.
Almen Modstand viste sig at være det svar politikerne ikke havde regnet med – det, de troede, var sorte pletter på Danmarkskortet viste sig at være tæt forbundne i én af nyere tids mest progressive demokratiske græsrodsorganiseringer.

Den bedste måde at organisere sig lokalt på er ved at genopdage og kæmpe for de demokratiske rettigheder og muligheder, der historisk ligger gemt i den almene boligforms konstruktion. Det er her, hvor vejen fra idé til handling kun er begrænset af samtale med og hensyntagen til sine naboer. I naboskabet er der plads til alle, også dem, der ikke vil det samme som os. I den almene boligsektor kan ALLE bo. Sådan skal det blive ved med at være. Det er vores kommende naboskab!

Muligheden er der lige nu, der er momentum. Og vi skal fortsætte med at sige fra over for splittelsen og dæmoniseringen, men vi skal blive ved med at sige ”ja” til naboskabet og solidariteten.

Dæmonens angreb har givet os flere kræfter end nogensinde. Når den almene modstand har knækket ghettoloven, så starter den almene offensiv, og vi stopper ikke før der er billige boliger til ALLE, og naboskabet har knust dæmonens magt.

Naboer overalt, foren jer! For ingen er frie, før alle er frie.

Læs også reportagen:

København: Demonstration og fakkeloptog “Afskaf ghettolisten!”

Link
Almen Modstand – Forsvar beboerdemokratiet


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne