Kommunistisk Politik Digital 12 – 2020 – Nyheder hvor der kæmpes

Nr. 12 – 2020

NYHEDER HVOR DER KÆMPES

 Uge 23-24, 2020

14-dages blad på nettet – Få overblik med KPDigital.
Bl.a. med vigtige artikler fra KPnet og KPnetBlogs

 

Solidaritet med opstanden i USA
Den myrdede George Floyds sidste ord ”Jeg kan ikke trække vejret” blev gnisten der tændte en ny steppebrand af protester over hele USA. Ekstrem undertrykkelse og udbytning af arbejderklassens vokser hurtigt i USA.
Udtalelse fra Arbejderpartiet Kommunisterne, APK

Hvordan kan ”Black Lives Matter” demo’erne udvikles?
Også her i Danmark er der en stor solidaritet med det sociale oprør i USA som mordet på Georg Floyd antændte. Mange er gået på gaden i demonstrationer i en række byer den seneste uge, trods bekymring omkring Covid19.
Af Dorte Grenaa, APK

Deres krise – vores arbejdsløshed!
Arbejdsløsheden vokser med rekordfart. Regeringen, Folketinget og EU vil løse det ved at forære milliarder til erhvervslivet. Vi får at vide at arbejde skabes af kapitalisterne, men det er at vende tingene på hovedet. Banker, investeringsfonde og kapitalister kan ikke bygge huse, passe børn, køre busser, producere varer og mad, gøre rent eller passe en butik. De kan kun profitere på andres arbejdskraft. Kapitalismen kræver billig arbejdskraft og skaber arbejdsløshed. Løsningen er ikke at forgylde dem yderligere, løsningen er fælles kamp for levevilkårene og for en revolutionær forandring, socialisme.
Udtalelse Arbejderpartiet Kommunisterne, APK


30 timers arbejdsuge i stedet for mere fleksibel arbejdsdeling
Med en ny trepartsaftale mellem regeringen, DA og FH om en forlængelse af lønkompensations ordningen, frem til d. 29. august indledes der i dag forhandlinger om mere fleksibel arbejdstid og arbejdsdeling, som en del af pakken.
Forlængelsen af ordningen betyder nye milliarder til arbejdsgiverne og kapitalen i statsstøtte. Og samtidig næsten 2 månedslønninger til de ca. 200.000 ansatte på ordningen. Det sidste er ikke at kimse ad i en tid hvor arbejdsløsheden er steget eksplosivt og overproduktionskrisen viser tænder. Men det forslår som en skrædder i helvede på den bare lidt længere bane.

Arbejdsløshed og elendige 0-timers kontrakter
En besked som “Du kører indtil du har kørt 2.500 kr. hjem, ellers lægger du bilnøglerne” er dagligdag i et job som taxachauffør. Der er elendige arbejdsforhold. En gruppe som turistbuschaufførerne kører på 0-timers kontrakter helt uden sikkerhed for et job eller løn i morgen

Revolutionær sommerlejr 2020 – torsdag d. 16. juli til søndag d. 19. juli
APKs sommerlejr er en mulighed for at forstå virkeligheden og hverdagen bag overskrifterne, en mulighed for at være med til at udvikle kampene og sætte retningen for fremtiden.
Alle er velkomne på APKs sommerlejr

Dansk statsracisme gennemsyrer lovgivning som ghettopakken og starthjælp
Grundlæggende fødes alle børn lige, sådan kan børnenes statsminister godt lide at udlægge den socialdemokratiske velfærdsfortælling. Det er bare ikke virkeligheden for en meget stor gruppe af mennesker i det danske samfund. De er nemlig havnet udenfor vinduet, og er stemplet som andenrangs borgere, med massestemplet: Afstamning fra et ikke vestligt oprindelsesland. At den type tankegods har trumfet sig ind i dansk lovgivning, er udtryk for statsautoriseret racisme.

Line og Gerts historie
Line og Gert har indvilget i at fortælle om deres oplevelser med ”verdens bedste system”. Oplevelser, som de deler med et hastigt voksende antal indbyggere i dagens kapitalistiske Danmark.

Forlæng dagpengeperioden – hæv dagpengene permanent
Dagpengenes værdi og dagpengeperioden er systematisk skåret ned gennem de sidste 30 år. I den aktuelle situation hvor massearbejdsløsheden er vendt tilbage og omkring 9.000 mennesker står overfor helt at miste retten til dagpenge øges presset for reelle og permanente løsninger. Regeringen spiller nu ud med en ’løsning’ der først og fremmest er beregnet på at hjælpe arbejdsgiverne til en billigere arbejdskraft, ikke på en løsning for alle. Arbejdsfordeling suppleret med dagpenge.

Som kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse må vi udvikle en fælles kamp
– Kontanthjælpsmodtagernes og de arbejdsløses situation er ikke skabt af dem selv, men af en sygt system. Det er systemet, der skal være flovt. Sammen med de arbejdsløse må vi udvikle en fælles kamp.
Interview med Linda Villadsen, initiativtager til den sociale bevægelse, Næstehjælperne.

Arbejdsløs: “Jobcenteret er kontrol, kontrol, kontrol og mistænkeliggørelse – ikke hjælp”
Anne har været arbejdsløs i 13 måneder, men nu har hun endelig igen fået arbejde. Vi sidder på den lille terrasse ved Annes kolonihavehus i vidunderligt solskinsvejr og ser ud over den hyggelige og velplejede have. Der er kaffe på kanden og alt ånder fred og idyl. Det står i skarp modsætning til de 13 måneder som arbejdsløs, der var ved at drive Anne til vanvid.

Er der penge i skidtet?
Regeringen har fremlagt en plan for affaldshåndtering der går ud på at sælge de kommunale forbrændingsanlæg og stoppe for import af brandbart affald. Men der kan ikke fremvises et eksempel på at privatisering af affaldshåndtering fungerer noget sted på kloden. Det bliver dyrere for almindelige mennesker, og det går ud over forsyningssikkerheden. Til gengæld lider miljøet og arbejdsmiljøet.

Der er fuld fart på dansk imperialisme – med kongehuset i front
Danske politikere har haft travlt med imperialistiske initiativer. I denne uge har de officielt erklæret, at freden er forbi i Arktis, de har overtaget ansvaret for NATO’s trænings- og kapacitetsopbygning i Irak, besluttet at sende en fregat til Hormuz Strædet og sat prins Joachim ind som militærattaché i Paris hos dansk imperialismes nære samarbejdspartner Frankrig.

Lærerne har ikke haft en arbejdstidsaftale i 7 år
I 7 år har lærerne arbejdet uden en aftale for deres arbejdstid. Det har bl.a. betydet gratis merarbejde til en værdi på et sted mellem 2,2-4,4 mia. kr. årligt. Lærerne har brug for en central aftale der sikrer dem arbejdsforhold de kan holde til i et helt arbejdsliv og på den anden side af arbejdslivet.

Aftale med kommuner og regioner: Velfærdsområdet holdes nede på samme lave niveau
Der skal noget helt andet til! Corona-krisen afslørede med al tydelighed at vi ikke har et sundhedsvæsen der er parat til at tackle behovene. Men hvad gør regeringen med erfaringerne fra corona’en, nu hvor kommunernes budgetter fastlægges? Bliver sundhed og normeringer oprustet? Nej, de kører videre i samme gamle nedskærings-skure. Der blev udstedt løfter for et år siden, da S ville sikre sig regeringsmagten, men ikke engang de er holdt.

FRA DEN INTERNATIONALE KLASSEKAMP

Udbrud af social protest i hjertet af det kapitalistiske imperialistiske system
Den sociale protest der er brudt ud i USA er ikke set lignende i mange år, både i omfanget af protesterne og deres udtryk for kamplyst. Mordet på George Floyd i hænderne på Minneapolis politi har fået tusindvis af mænd og kvinder til at gå på gaden i mere end hundrede og tyve byer i alle stater i landet, forenet med råbet “No Justice, No Peace”.
Udtalelse fra CIPOML

Fjern knæet – vi vil trække vejret!
Mulighedernes land har i generationer mere lignet et fængsel for den del af landets befolkning som ikke har sine aner i Europa. Undertrykkerne presser knæet mod halsen på folk og arbejdere over hele verden.
Af Revolusjon, Norge

Generaler går mod Trumps ordre
Hvad fik generaler og forsvarsministeren i USA til at gå imod præsident Trumps ordre om at angribe demonstranterne i gaderne?

USA eksploderer: Solidaritet med den folkelige opstand!
Hvilken ro kan man forvente af millioner af borgere, der betragtes som andenrangs, der udsættes for den mest grusomme og nådesløse udnyttelse fra den mest uhyggelige kapital, underlagt jernhånden fra en stat, der taler og taler om demokrati og menneskerettigheder, men ikke tøver med at ty til den mest brutale vold?
Af Spaniens Kommunistiske Parti (marxister-leninister), PCE(ml)

Myten om det amerikanske demokrati brød sammen – Til kamp for et arbejderklasse alternativ
I går aftes (30.maj red.) så man USA’s store fortælling om USA’s ytringsfrihed, kompromispolitik og demokrati bryde sammen og gå op i ild, røg, peberspray, udgangsforbud og politimishandling. Det fremgik hævet over enhver tvivl, at det eneste der holder den amerikanske regering på plads er politiets og militærets vold.
Af J. Palameda 31. maj. 2020
Fra avisen Red Phoenix, USA

EU’s grønne hykleri – danske olieraffinaderier slipper for CO2-afgifter
EU slår sig op som unionen der kan løse den grønne omstilling i fællesskab. Men deres forkromede ’grønne klimaplan’ indeholder gratis CO2-kvoter til de største forurenere. De firmaer som er ude i hård konkurrence betaler ingen CO2-afgifter, dem betaler skatteborgerne i EU for dem.

Stop zionismens koloniseringsplaner for et Storisrael!


Israel forbereder yderligere tyveri af palæstinensisk land med annektering af Jordandalen på Vestbredden samt illegale bosættelser på Vestbredden. Det sker i overensstemmelse med Trumps ‘Deal of the Century’, der er en plan for et zionistisk Storisrael hvor palæstinensere højest kan tilkendes bantustans enklaver som i Sydafrika under apartheid tiden.

Uden den rige klike, duer Danmark ikke. Eller hvad?
Mens titusinder er blevet fyret og endnu flere venter på at blive fyret når hjælpepakkerne bliver udfaset, så skal vi høre en pæn borgerlig politiker udtale følgende på Debatten den 28. maj om de borgerlige reformer, som har udsultet vores velfærdssystem:
Læserindlæg af Philip, København

rebel_queens_st_croix

’Fireburn’: Den største danske arbejderopstand blev ledt af sorte kvinder
Revolutioner og revolter bliver systematisk skrevet ud af Danmarkshistorien og ikke bare i ’gamle dage’. Folk skulle nødigt få ideer. Men revolutioner og væbnede opstande er den røde tråd. Også i Danmark. I 1878, i arbejderbevægelsens og den socialistiske bevægelses tidlige kampår, var der en opstand af revolutionær karakter.  En antikolonial og anti-racistisk revolte, ledt af sorte arbejderkvinder. Den har været gemt bort og glemt. Den foregik på de dansk-vestindiske øer med centrum i Frederiksted, St. Croix.
Af Klaus Riis

Fortsat fængslet for sin musik
Erdogan-regimet forsøger med alle midler at forhindre den kurdisk/tyrkisk folkemusikgruppe Grup Yorum i at synge og spille deres musik og sange, der er en blanding af politiske sange og traditionel folkemusik. Trods politisk forfølgelse, fængsel, tortur, koncertforbud forsætter bandet, der er elsket af et stort publikum både i og udenfor Tyrkiet med at synge frihedens sange.

Send solidaritetshilsen – kræv frihed for Ali Araci!
Ali Araci, der er medlem af musikgruppen Grup Yorum, sidder fængslet i Tyrkiet og skal for retten d. 9. juni. Alle opfordres til at poste en video eller et skilt med krav om løsladelse.

Oktober Radio: Massebevægelsen i USA kæmper for sociale forandringer
Her tales først om, hvordan den amerikanske protestbevægelse mod statsmagtens racistiske overfald på sorte og fattige i USA har udviklet sine krav i takt med at bevægelsen er vokset i omfang og brede.
Til sidst i udsendelsen omtaler vi filmen om Official Secrets, en drama dokumentar der udkom sidste år på Sundance Film Festival. Det er en film vi stærkt kan anbefale.

Oktober Radio: Politivold og kapitalistisk økonomi
Første del omhandlerom politiets politiske rolle i klassekampen, og vi taler om en kæmpe tysk hjælpepakke, og anden del handler om hvorfor der er problemer med at håndtere husholdningsaffald i Danmark.

Salthandlerskens hus fra 1972 af Cecil Bødker
Baggrunden for bogen Salthandlerskens hus, er, at Cecil Bødker blev inviteret til Etiopien for at skrive en børnebog for etiopiske børn. (Børnebogen kom til at hedde Leoparden og udkom i 1970.)

Die Welle – Bølgen!
Filmen foregår i Tyskland i 2008, hvor den relativ autonome og antiautoritære gymnasielærer Rainer Wegner – skal undervise sin klasse i autokrati

Kommunistisk Politik Digital samler hver anden uge  artikler, analyser og udtalelser fra KPnet og KPnetBlogs til et 14-dages blad som pdf på nettet. Det er gratis.

BESTIL KOMMUNISTISK POLITIK DIGITAL
Send en mail til
kompol@apk2000.dk

Se tidligere numre af Kommunistisk Politik Digital


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne

Ingen resultater