Er der penge i skidtet?

Regeringen har fremlagt en plan for affaldshåndtering der går ud på at sælge de kommunale forbrændingsanlæg og stoppe for import af brandbart affald. Men der kan ikke fremvises et eksempel på at privatisering af affaldshåndtering fungerer noget sted på kloden. Det bliver dyrere for almindelige mennesker, og det går ud over forsyningssikkerheden. Til gengæld lider miljøet og arbejdsmiljøet.

Indenfor de seneste årtier har Danmark opbygget en relativ overkapacitet af avancerede forbrændingsanlæg. De fungerer som nogle af verdens bedste, med højtemperaturovne og rensning af røg for skadelige partikler, og kan samtidig levere billig strøm og fjernvarme. Forbrænding af affald leverer omkring 20 pct. af fjernvarmen i Danmark. Overkapaciteten i forhold til mængden af dansk affald fyldes med affald fra udlandet, og den del siger regeringen at de gerne vil af med. Derfor har de foreslået at de mindst effektive forbrændingsanlæg må lukke.

Men det viser sig det blot er en stråmand, for den primære del af regeringens plan er i stedet det modsatte, det er gennemførelsen af privat konkurrence på affaldsmarkedet. Forestillingen er, at det af sig selv vil få de mindst effektive forbrændingsanlæg til at gå konkurs. Og så vil overkapaciteten forsvinde med et snuptag, og dermed også udenlandsk affald… Bortset fra at det er notorisk nonsens, så står en række kommuner med det problem at de har penge bundet op i forbrændingsanlæggene. De står altså med en gæld, og den forsvinder jo ikke ud i det blå.

Ikke mindst det nye kæmpe anlæg Amager Bakke, står som et monoment over de politikere der har ønsket at øge kapaciteten med udsigt til et frit marked for affald. Og det er samtidig historien om at Københavns Kommune blev tromlet af daværende finansminister Bjarne Corydon, da de i 2011 forsøgte at fastholde et krav om at anlægget skulle være mindre, fordi mere affald i fremtiden skulle genbruges. Amager Bakke er på den anden side et relativt effektivt anlæg, så det er ikke det der skal lukkes ned. Planen er tilsyneladende at det er udkants Danmark der skal køre deres affald til storbyerne.

Skal Biomasse erstatte affald

Set alene fra det kommunale selskab der bestyrer forbrændingsanlægget så er affald en kilde til energi, og dermed en god ting. Det er kassetænkningens svaghed. Det der er en god forretning for den enkelte enhed, betyder at man ikke har incitament til medvirke til en reduktion i affaldsmængden. Helt naturligt bliver det lokale anlægs økonomi, beskyttelse af investeringen, og afdrag på gælden styrende. Samt ønsket og lovgivningskrav om stabile priser på fjernvarme. De store anlæg koster mange mia. kr. og har en afskrivningshorisont på 20 år eller mere.

Man ønsker og håber så at sige på mere affald. Og kan man få det til en god pris i udlandet tager man gerne imod, også selvom det betyder at CO2 regnskabet kommer til at se dårligt ud i Danmark, og mere affald flyttes rundt på landevejene.

Men regeringens påstand om at løsningen er at privatisere disse anlæg, er fuldstændig tåbelig. En privat ejer vil i endnu højere grad være bundet til nøjagtig samme tænkning. Og være tilbøjelig til at skrue op og ned for priserne for at rage affald til sig, og kræve sikkerhed for en fortsat betydelig leverance af affald. Altså heller intet incitament for at reducere affaldsmængden, tværtimod.

Bekymringerne fra dansk Fjernvarme og fra kommunerne er helt lavpraktisk, hvem skal betale og hvad skal så brændes af i stedet for affald..

– Affald fylder 20-25 pct. i fjernvarmen i dag. Hvis man vil fjerne det, skal det erstattes med noget andet. Hvor hurtigt skal det gå, og hvad skal træde i stedet for? Vi er dybt bekymrede for, at man indtil videre ikke har forholdt sig til det. Hvad vil det betyde for fjernvarmeprisen? Den slags betragtninger er man nødt til at have med, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Hos fjernvarmen i Esbjerg og Varde har man netop fået dispensation fra kraftvarmekravet og er i gang med at finde en grøn erstatningsmodel for kullet fra Esbjergværket.

Heri indgår varme fra affald som en hoveddel. Kan de ikke længere anvende varme fra affald, vil det betyde mere biomasse. Og hvor grønt er det?

Pant er løsningen på emballage

Alternativet til forbrænding er i praksis eksport til store udenlandske lossepladser i Afrika og Asien. Fordi langt det meste affald der forbrændes i Danmark, kan ikke genanvendes i den form det har i dag. De seneste års forsøg med mekaniske affaldssorteringsanlæg med blandet plast emballage har vist, at det ikke er andet end en stor omvej. Man kører affald rundt i lastbiler på landevejene til Tyskland, hvor det får en tur rundt i sorteringsanlæg, herfra sendes en del til ”håndsortering” i lande langt udenfor lov og ret, og en del ender stadig med at blive brændt af. Affaldssortering under EU-regimet koster derfor i praksis mere CO2, end det sparer. Mens miljøproblemet er eksporteret til lande, der i forvejen lider under ekstrem fattigdom.

Den eneste løsning der fungerer i affaldssortering i husholdningen er emballage udstyret med et pantmærke, og en nem måde at håndtere aflevering. Men netop den metode har EU konsekvent forsøgt at bremse.

Overkapacitet og skiftet til vedvarende energikilder

Når der i dag er meget kapacitet i Danmark i forhold til mængden af dansk affald, skyldes det flere ting end blot håbløse politikere. Bl.a. er affaldsmængderne slet ikke er vokset i det tempo som man ”optimistisk” forestillede sig da man begyndte at udbygge.

Og i virkeligheden ser fremtiden endnu mere dyster ud for de store anlæg. Vedvarende energi kan i løbet af få år producere strøm og varme meget billigere, og hele den økonomiske model for forbrændingsanlæg smuldrer i takt med at teknologien skifter. Tilbage står opgaven med at håndtere og sortere, og genanvende affald lokalt. På en måde så det ikke skal køres hele verden rundt, og lander som et miljø- og arbejdsproblem i u-landene. Der kan ikke fremvises et eksempel på at privatisering af affaldshåndtering fungerer noget sted på kloden. Det bliver dyrere for almindelige mennesker, til gengæld lider miljøet og arbejdsmiljøet.

Planen om at privatisere affaldsforbrændingen er en del af regeringens forslag til klimahandlingsplan, se

Regeringens klimahandlingsplan: En investeringsplan bestilt af Dansk Industri
KPnet 22. maj 2020


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne