Generaler går mod Trumps ordre

Hvad fik generaler og forsvarsministeren i USA til at gå imod præsident Trumps ordre om at angribe demonstranterne i gaderne?

Præsident Trump lagde en militær ring rundt om Washington DC den 1. juni og opfordrede militæret til at overtage gaderne mod den voksende sociale og politiske mobilisering i byer over hele landet. Et skridt der øgede vreden og protesterne i omfang og styrke. Men som også måske mere overraskende for os her i Danmark i dagene efter fik flere i militærledelsen og Trumps egen forsvarschef til at trække i bremsen og gå imod en beslutning om, at sætte militæret ind mod landets egen befolkning i den nuværende situation.

Så hvad fik militærets topledelse til at tage dette skridt?

Det sociale og politiske oprør er så omfattende, at militærtoppens generaler simpelthen frygtede for, at et sådan skridt ville ødelægge den skrøbelige enhed og ”moral” der måtte være tilbage i militæret selv. Og dermed skade militæret. Siden Vietnamkrigen har USA haft et militær bestående af professionelle, hvor tropperne udgøres af de fattige, der ingen andre muligheder har for job og uddannelse og 40 % eller mere er farvede fattige. At bruge hæren i denne situation mod civilbefolkningen ville ikke bare nedbryde moralen i hæren, frygten var også at det sociale oprør ville brede sig ind i de meniges rækker.

I den imperialistiske krigsmagt USA er veteranorganisationerne store og flere anti-krigs veteranorganisationer havde allerede opfordret de tjenstgørende i hæren US Army og National Garden til at nægte at adlyde ordre til at gå mod de antiracistiske demonstrationer.

I en artikel fra organisationen ‘Courage to Resist” d. 4. juni, kunne man læse: ”lige nu hjælper vi medlemmer af National Garden, der har nægtet at følge Trumps ordre om at angribe folk voldeligt på gaderne i Washington DC, der fredeligt og lovligt demonstrerer mod racistisk uretfærdighed.”

Ingen fredsduer

Militærets loyalitet er først og fremmest overfor sig selv som en magt i magten og overfor symbiosen med det kapitalistiske system, hvor de gensidigt holder hinanden i live. Den enkelte præsident, regering eller fædreland betyder mindre eller intet.

For generalerne og ex-generalerne, der er gået åbent ud i USA, er det ikke et spørgsmål om ikke mere at ville gå mod civilbefolkningen. Det er de samme generaler, der hele deres liv har tjent USA’s militarisme og imperialisme. De har sat tropper ind i illegale krige og besættelser i Jugoslavien, Irak, Afghanistan og Syrien og i adskillige lande i Latinamerika. Men denne gang kunne Trumps ordre om at gå mod protestbevægelsen skade militæret selv.

Forsvarsminister Mark Esper har i den forbindelse udtalt. ”At sætte aktive hærenheder ind for at opretholde ro og orden skal kun bruges som en sidste udvej og kun i den mest skærpede og tilspidsede situation. Vi har ingen af disse situationer nu. Derfor støtter jeg ikke at vi aktiverer den lov, der giver mulighed for dette” (CNN).

I det øjeblik det sociale oprør udvikler sig til for alvor at true den herskende klasses magt og profit står det klart at militærtoppen ikke vil tøve. Men det viser samtidig hvad der kan blive militærets akilleshæl, at det er soldater fra arbejderklassen, der sættes til at slå den arbejderklasse og befolkning ned der protesterer og gør oprør.


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne