Oktober Radio: Politivold og kapitalistisk økonomi

Udsendelsen 6. juni 2020

I dagens udsendelse taler vi først om politiets politiske rolle i klassekampen, og vi taler om en kæmpe tysk hjælpepakke, og til sidst om hvorfor der er problemer med at håndtere husholdningsaffald i Danmark.

Vi begynder med at tale om massedemonstrationerne de sidste uger i USA. Det begyndte med at politiet på bestialsk vis myrdede en sort mand på åben gade. Mens mange filmede situationen, og manden bad for sit liv, sad en betjent på hans hals til han døde ved kvælning. Det er langt fra første mord politiet har begået på sorte, men tilliden til at retssystemet vil anklage morderne, og lade retfærdigheden ske fyldets, kan ligge på et meget lille sted. Erfaringen fra årtiers kampe for ligestilling og mod racistiske overgreb, er at anklagemyndighed og domstole notorisk lader det uniformerede mordere gå fri.

Men der er mere til historien, for masseprotesterne mod det racistiske og morderiske politik, blev i weekenden mødt af en ekstrem provokation fra USA’s Præsident, da han sendte en regn af tåregas og chok granater ned over en fredelig demonstration ved siden af Det Hvide Hus, og forsøgte at ændre dagsordenen til en kamp for lov og orden, først mod plyndringer og hærværk, og snart blev alle demonstranter til terrorister, sådan nogle uden nogen demokratiske rettigheder.

Den glidning har vi også set i Danmark og i Sverige og i mange andre lande. Vi så hvordan politiet i Gøteborg opførte sig under EU topmødet i juni 2001. Hvordan de politiske demonstrationer mod EUs politik, blev behandlet som et farligt oprør, Medie møllen fokuserede på ballade og tumult der hovedsageligt udsprang af politiet hårdhændede angreb. Til sidst skød politiet en ung mand ved en gadefest, i ryggen. Og efterfølgende kæmpe demonstrationer kom til at handle mere om politivold end om EU.

I Danmark har vi mange eksempler på politiets aktive politiske rolle, f.eks. rydning og nedrivningen af ungdomshuset, efter at Ritt Bjerregaard havde sat sidste søm i salget til en religiøs sekt.

Og vi så den store international klimakonference i København i 2009, hvor politiet med alle midler forsøgte at kontrollere den politiske dagsorden. Der var både agenter, provokatører, og detaljeret registrering af alle mulige politiske kræfter der kom rejsende fra det meste af verden for at være sammen om at rede planeten.
Såkaldte forebyggende arrestationer af mulige demonstranter blev den nye norm. Og ved den største fælles march, med titusinder af deltagere, der sprang politiet frem fra sidegaderne og omringede en sektion med 1000 mennesker og arresterede dem alle sammen og satte dem på den kolde asfalt i timevis. Osv. osv.
Resultat var at dagsordenen for aktivisterne kom til at handle om, hvordan man kunne undslippe politiets ekstreme fremfærd, og det tog vigtig opmærksomhed væk fra klima kampen.

Politiets metoder overfor folkets demokratiske rettigheder, er et klart udtryk for hele borgerskabets angst for at miste deres magt og privilegier. Vold og racisme virker samtidig som et vigtigt splittelses redskab, både for at isolere de mere aktivistiske demonstranter fra folkelig deltagelse og opbakning, men også i kampen om at vinde den politiske dagsorden i mediernes primetime.

Tysk økonomisk politik i nybrud

I mange år har Tyskland stået for nedskæringer af den offentlige sektor, og begrænsning af inflation og gæld. Men i den seneste uge har Tyskland lanceret en kæmpe stimuluspakke, hvor de sætter momsen ned, og vil bruge en masse penge. Men da statens overskud samtidig er på vej til at blive forvandlet til et kæmpe underskud, skal de penge hentes på lånemarkedet.

Det kan betyde at Tysklands statsgæld kommer over de magiske 60 procent, som EU i årtier konstant har banket alle fattige lande i hovedet med. Nu lyder melodien at jo flere penge det offentlige spytter ud i samfundet, til investeringer i fremtiden, desto mere kan samfundsøkonomien også vokse, og dermed svinder betydningen af gælden…

Tyskland har altid ret, og ret til gøre hvad der er bedst for Tyskland, også selvom det på mange måder er det modsatte af den krisepolitik Angela Merkel tvang Grækenland til at gennemføre. Det skal blive meget interessant at følge krisen, og den økonomiske udvikling de kommende måneder.

Affaldssortering er svært

Til sidst i udsendelsen taler vi om hvorfor det er svært at få affaldssortering til at virke. Regeringen har en plan om at alt affald skal genbruges, men det er en opgave der kommer til at kræve en total omlægning af affaldshåndtering set i forhold til i dag. Vi taler om de problemer som de mest moderne anlæg har i dag, her er det stadig er sådan at affald først skal håndsorteres, før det kan komme videre i sorteringsmaskiner. Det er store transportbånd med en række avancerede trin der kan sortere glas og metal og plast efter type og farve osv.. Men det virker kun hvis det der hældes op på transportbåndet er forhåndssorteres ved kilden. Og hvis affaldet ikke er blevet rodet for meget sammen undervejs.

I Danmark er der problemer både ved kildesortering, og ved transport og opbevaring, og i den tid der går fra indsamling af affald til ankomst til sorteringsanlæg. I alle led har man først og fremmest kig på hvor opgaven kan udføres billigst muligt. Hvis sortering skal lykkedes så skal hele tilgangen ændres og håndtering og sortering af affald skal ske hurtig og skånsomt. Og det betyder at fokus ikke skal være på at spare penge, men på miljøet.

HØR UDSENDELSEN HER


Dette er en artikel fra KPnet. Se flere artikler og følg med på
KPNET.DK – NYHEDER HVOR DER KÆMPES – eller på FACEBOOK
Udgives af APK – Arbejderpartiet Kommunisterne